[HƯỚNG DẪN] Cách viết bản tự nhận xét đánh giá cá nhân chuẩn nhất 2023

Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân không phải khái niệm quá xa lạ nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về nó. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn nhé!

Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân là gì?

Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân (TNXĐGCN) là một loại biểu mẫu mà những người đi làm sử dụng để tự nhận xét về ưu điểm cũng như nhược điểm của bản thân, sau đó nộp lên cho đơn vị nơi mình công tác, làm việc. Mục đích của việc này để mỗi cá nhân có thể tự nhìn nhận lại năng lực của bản thân một cách cụ thể và khách quan.

Từ đó, họ sẽ rút ra những kinh nghiệm/bài học, những điều bản thân còn thiếu sót và nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện chính mình.

[HƯỚNG DẪN] Cách viết bản tự nhận xét đánh giá cá nhân chuẩn nhất 2023 - Ảnh 1
Bản tự nhận xét đánh giá là gì?

Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân để làm gì?

Bạn tự nhận xét đánh giá cá nhân được sử dụng khá phổ biến ở nhiều lĩnh vực, nó nắm vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực đời sống. Trong mẫu tự nhận xét đánh giá cá nhân sẽ nêu rõ thông tin về người làm đơn, những ưu nhược điểm của bản thân, nội dung tự nhận xét đánh giá cá nhân, các phương hướng và khắc phục yếu điểm cũng như người làm đơn sẽ có sự tự đánh giá, xếp loại chất lượng của chính bản thân.

Sau khi hoàn thành biên bản tự nhận xét đánh giá cá nhân thì người làm đơn sẽ ký và ghi rõ họ tên mình và nộp cho đơn vị làm việc hay những người có thẩm quyền giải quyết.

Mẫu tự đánh giá nhận xét cá nhân cho giáo viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Kính gửi:      – UBND ………………………….

– Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

– Trường …………………………

Tôi tên là:

Sinh ngày:

Quê quán:

Trú quán:

Nghề nghiệp:

Đơn vị công tác:

Trong thời gian giảng dạy tại trường ……………….. từ ngày … tháng … năm 20… đến nay, bản thân tôi tự  nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm như sau:

I/ ƯU ĐIỂM:

1. Tư tưởng chính trị:

Bản thân luôn luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nội qui, qui chế chuyên môn của nhà trường.

– Có quan điểm lập trường vững vàng. Thật sự yêu nghề mến trẻ, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường và đoàn thể giao.

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Luôn tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, không xoa hoa lãng phí, không mê tín dị đoan, luôn chống những biểu hiện tiêu cực có ảnh hưởng xấu đến nhà trường, luôn nêu cao tinh thần tự phê, biết tự sửa đổi và rèn luyện bản thân xứng đáng là cô giáo mầm non trong giai đoạn mới hiện nay.

– Có lối sống lành mạnh, giản dị, gần gũi, hòa đồng với đồng nghiệp với phụ huynh. Hòa nhã với mọi người xung quanh, biết kính trên nhường dưới, không làm mất đoàn kết nội bộ. Biết giúp đỡ đồng nghiệp trong những lúc khó khăn đau ốm.

3. Thực hiện nhiệm vụ được giao:

– Bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần tự học hỏi ở đồng nghiệp, từng bước bồi dưỡng để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ đạt hiệu quả. Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn trong nhà trường cũng như các hoạt động khác do công đoàn đề ra cụ thể như sau:

– Tôi đã tham gia dạy tiết dạy tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tham gia thi thiết kế giáo án điện tử đạt giải ba.

– Tôi được nhà trường phân công dạy chuyên đề cho cụm về dự đạt kết quả tốt.

– Phòng giáo dục về thanh tra toàn diện xếp loại: tốt

– Luôn chấp hành tốt sự phân công của nhà trường, công đoàn trường và tổ trưởng tổ chuyên môn đề ra.

II/ KHUYẾT ĐIỂM:

Là giáo viên đang tập sự, bên cạnh những mặt đã làm được, bản thân tôi chưa nắm bắt được hết chương trình đổi mới trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, vì vậy hiệu quả công tác chưa cao nhưng tôi sẽ cố gắng khắc phục và tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Kính mong các cấp lãnh đạo góp ý và xây dựng cho bản thân tôi hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

           ……………, ngày … tháng … năm 20…

Nhận xét của nhà trường                                Người tự kiểm điểm

Download mẫu tham khảo TẠI ĐÂY

Tham khảo: Hướng dẫn cách viết CV xin việc giáo viên chuyên nghiệp

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Kính gửi: ……………..

– Trưởng Ban Tổ chức cán bộ

– Thủ trưởng đơn vị………………

Họ và tên:.………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………

 1. Về chính trị, tư tưởng

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Về đạo đức, lối sống

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Về công tác chuyên môn

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Kết quả đánh giá, phân loại đơn vị, công chức, viên chức và người lao động của 03 năm liên tiếp liền kề(xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ)

– Năm 20….: ……

– Năm 20….: ……….

– Năm 20….:………….

 1. Tự nhận xét, đánh giá

– Ưu điểm:…………………………………………………………………………………………………………..

– Hạn chế:……………………………………………………………………………………………………………

– Phương hướng rèn luyện, phấn đấu:…………………………………………………………………….

Hà Nội, ngày tháng năm 20..                                                      

      Nhận xét của lãnh đạo đơn vị                                                                                                                                                                                                                                             Người viết

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (ký, ghi rõ họ và tên)

Tải Mẫu biên bản tại đây

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá cá nhân cho cán bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày ….. tháng …..năm ……….

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1. Sơ lược lý lịch

1. Họ và tên: 2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh: 4. Dân tộc: Kinh
5. Quê quán: Xã, huyện, tỉnh 6. Tôn giáo: Không
7. Trình độ chuyên môn: 8. Trình độ lý luận chính trị:
9. Trình độ ngoại ngữ: 10. Điện thoại di động:

Email:

11. Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
12. Tóm tắt quá trình đào tạo:

– Tốt nghiệp đại học ngành ….tại…., năm …..

– Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành ……. tại….., năm ….

– Tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành ….. tại….. . năm ….

13. Tóm tắt quá trình công tác:

– 00/0000 – 00/0000:

– 00/0000 – 00/0000:

– 00/0000 – đến nay:

II. Nhận xét ưu khuyết điểm, triển vọng

1. Về phẩm chất chính trị

Bản thân có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, quán triệt và nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào nhiệm vụ được giao.

2. Về đạo đức lối sống

Bản thân cán bộ có đạo đức, lối sống giản dị, lành mạnh. Gia đình và bản thân luôn được chính quyền nơi cư trú đánh giá tốt trong chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy chế của địa phương.

3. Về năng lực công tác

– Với cương vị Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, tôi đã lãnh đạo và điều hành các hoạt động của đơn vị đúng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả nổi bật sau đây:

-…………………………..

-…………………………..

4. Tóm tắt ưu khuyết điểm

Ưu điểm: …………………….

Khuyết điểm: …………….

III. Kết luận

1. Về đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ

Bản thân là một cán bộ được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm và năng lực trong công tác lãnh đạo, quản lý; giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2. Về khả năng hoàn thành nhiệm vụ

Bản thân cán bộ luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

3. Về triển vọng và chiều hướng phát triển

Bản thân có triển vọng để phát triển và đủ điều kiện bố trí giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn.

Nơi nhận:

– Ban Thường vụ Đảng ủy Trường,

– Lưu hồ sơ cá nhân.

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Ký và ghi rõ họ tên

Tải Mẫu biên bản tại đây

Cách viết bản tự đánh giá nhận xét năng lực cá nhân

Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân thường có 3 nội dung chính như sau:

Thông tin cá nhân của người lập biên bản

Phần thông tin cơ bản thường bao gồm:

 • Họ tên
 • Ngày tháng năm sinh
 • Quê quán
 • Địa chỉ thường trú
 • Nghề nghiệp hiện tại
 • Đơn vị công tác
[HƯỚNG DẪN] Cách viết bản tự nhận xét đánh giá cá nhân chuẩn nhất 2023 - Ảnh 2
Nội dung chính của bản TNXĐGCN

Phần tự đánh giá về ưu điểm

Mục ưu điểm thường được chia thành 3 nội dung chính, đó là:

 • Tư tưởng chính trị
 • Phẩm chất đạo đức, lối sống
 • Thực hiện các nhiệm vụ được giao

Người lập biên bản cần tự nhìn nhận về ưu điểm của bản thân trong 3 mảng này và ghi ra thật rõ ràng và cụ thể.

Phần tự đánh giá về khuyết điểm

Sau phần tự đánh giá về ưu điểm, bạn sẽ phải điền đầy đủ thông tin vào phần khuyết điểm. Phần này yêu cầu bạn phải trung thực nhìn nhận những nhược điểm của bản thân, dũng cảm nói ra và đưa ra cách khắc phục.

Những lỗi thường gặp khi viết bản tự đánh giá bản thân

Hoàn thành bản tự đánh giá bản thân không phải là nhiệm vụ quá khó khăn, thế nhưng không ít người trong chúng ta vẫn mắc lỗi khi viết nó. Dưới đây là một số lỗi thường gặp khi viết bản TNXĐGCN và cách để khắc phục!

Bản tự nhận xét bản thân quá dài

Mỗi một cơ quan, đơn vị sẽ có những tiêu chuẩn khác nhau về độ dài của bản TNXĐGCN. Độ dài của nó có thể là 1 trang giấy, 2 trang giấy hoặc nhiều hơn. Bạn hãy dựa vào độ dài quy định để viết một bản nhận xét cá nhân thật phù hợp nhé! Bản TNXĐGCN nên ngắn gọn, súc tích và đúng trọng tâm chứ không nên dài lê thê như một bài diễn văn.

[HƯỚNG DẪN] Cách viết bản tự nhận xét đánh giá cá nhân chuẩn nhất 2023 - Ảnh 3
Bản TNXĐGCN không nên quá dài

Không phù hợp với vị trí đang ứng tuyển

Không phải chỉ những nhân sự đã làm việc lâu năm mới phải làm bản TNXĐGCN để nộp lên cấp trên mà ngay cả những ứng viên đang tìm việc đôi khi cũng cần hoàn thành một bản tự đánh giá để gửi cho đơn vị mà họ muốn ứng tuyển. Hãy điều chỉnh bản tự nhận xét của bạn theo hướng mà nhà tuyển dụng mong muốn.

Bạn cần tập trung vào những kỹ năng hay đức tính mà NTD cần ở ứng viên của họ. Chỉ khi bạn tạo ra được một bản TNXDGCN phù hợp với vị trí mình ứng tuyển thì cánh cửa cơ hội mới mở ra trước mắt bạn!

Sử dụng từ ngữ không thích hợp

Dù bạn là nhân viên cũ trong công ty hay là người đang đi tìm công việc mới thì tôi cũng chắc chắn rằng bản TNXĐGCN rất quan trọng với bạn! Bản tự nhận xét chính là phương tiện để bạn chứng minh mình là người đủ năng lực, là người hiểu rõ bản thân và luôn không ngừng cố gắng để hoàn thiện mình.

[HƯỚNG DẪN] Cách viết bản tự nhận xét đánh giá cá nhân chuẩn nhất 2023 - Ảnh 4
Khi viết bản TNXĐGCN cần sử dụng từ ngữ phù hợp

Cũng vì điều này mà bản tự đánh giá của bạn cần sử dụng những từ ngữ và văn phong phù hợp, chuyên nghiệp. Đừng dùng những từ ngữ quá chung chung, hãy đánh thẳng vào trọng tâm bằng những câu từ cụ thể và rõ nghĩa.

Quá nhiều lỗi chính tả

Lỗi chính tả là loại lỗi thường gặp trong hầu hết các loại văn bản, giấy tờ. Loại lỗi này sẽ khiến người đọc văn bản khó chịu và cho rằng người viết cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp. Nói chung, nó sẽ mang đến phiền phức cho người viết nhưng lại không khó khắc phục. Hãy kiểm tra thật kỹ bản TNXĐGCN của mình trước khi gửi đi bạn nhé! Hãy rà soát thật kỹ, cẩn thận hơn nữa thì bạn có thể sử dụng phần mềm kiểm tra chính tả để không bỏ sót chữ nào.

Trên đây là bài viết tổng hợp về bản tự nhận xét đánh giá cá nhân. Bạn đã nắm được khái niệm, nội dung chính cũng như các lỗi người viết thường gặp cùng với cách khắc phục chúng. Hãy ghi nhớ thật kỹ những thông tin này để có thể tạo ra một bản tự nhận xét hoàn hảo nhé! Tham khảo thêm nhiều thông tin việc làm hữu ích tại News.timviec.com.vn.


Với gần 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng việc làm, tư vấn nghề nghiệp. Mình hi vọng những kiến thức chia sẻ trên website sẽ giúp ích được cho bạn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, thu nhập hấp dẫn

Tìm việc ngay

Tin mới nhất

Cẩm nang kiến thức về tuyển dụng, tìm việc làm mới nhất 2024 | News.timviec.com.vn
Công ty TNHH Truyền thông Tầm Nhìn Cộng

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, ô D32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 0981 448 766

Email: [email protected]

VỀ CHÚNG TÔI

News.timviec.com.vn là website cung cấp thông tin liên quan đến nhân sự, nghề nghiệp do Timviec.com.vn vận hành nhằm giúp doanh nghiệp, nhân sự tuyển dụng, người đi làm, người tìm việc cập nhật thông tin và đáp ứng được mong muốn của mình.

KẾT NỐI

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số 54/2019/SLĐTBXH-GP do Sở lao động thương binh và xã hội cấp ngày 30 tháng 12 năm 2019.