Các loại hợp đồng lao động áp dụng từ ngày 01-01-2021 [UPDATE]

Các loại hợp đồng lao động (theo quy định của Bộ Luật Lao Động 2019) sẽ giảm xuống 02 thay vì 03 loại như trước kia, từ thời điểm 01-01-2021.

Phân loại hợp đồng lao động theo quy định cũ

Theo như Điều 22, Mục 1, Chương III của Bộ Luật Lao động 2012 thì hợp đồng lao động được giao kết thành 3 loại sau:

  • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Là loại hợp đồng mà 2 bên liên quan không xác định thời hạn và thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Đây là loại hợp đồng mà hai bên liên quan có xác định thời hạn và thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Thông thường, nó sẽ có thời hạn là từ 12 đến 36 tháng.
  • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn < 12 tháng.
Các loại hợp đồng lao động áp dụng từ ngày 01-01-2021 [UPDATE] - Ảnh 1
Theo Bộ Luật Lao động 2012, hợp đồng lao động được chia thành 3 loại

⏩ Xem thêm: Hợp đồng thương mại là gì và mẫu hợp đồng chuẩn [DOWNLOAD]

Thay đổi áp dụng từ ngày 01-01-2021

Căn cứ theo Điều 20, Mục 1, Chương III của Bộ Luật Lao Động 2019 thì kể từ thời điểm 01-01-2021, chỉ còn có 2 loại hợp đồng lao động được giao kết là:

  • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Loại hợp đồng mà hai bên không xác định thời hạn và thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng
  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Loại hợp đồng mà hai bên có xác định thời hạn và thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng; thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực
Các loại hợp đồng lao động áp dụng từ ngày 01-01-2021 [UPDATE] - Ảnh 2
Theo như Bộ Luật Lao Động 2019, từ ngày 01-01-2021 chỉ còn có 2 loại hợp đồng lao động

⏩ Tham khảo thêm: [DOWNLOAD] Mẫu hợp đồng THỬ VIỆC chuẩn nhất hiện nay

Người lao động vẫn muốn làm việc tiếp khi hợp đồng xác định thời hạn hết hạn thì căn cứ từng trường hợp để thực hiện như sau:

  • Hai bên phải ký kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) mới trong khoảng thời gian 30 ngày tính từ ngày hợp đồng cũ hết hạn. Trong khoảng thời gian chưa ký kết hợp đồng mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của cả hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết trước đó
  • Nếu hai bên không tiến hành ký kết HĐLĐ mới trong khoảng thời gian 30 ngày tính từ thời điểm hợp đồng cũ hết hạn thì hợp đồng đó sẽ trở thành hợp đồng không xác định thời hạn
  • Ngay cả khi hợp đồng mới là hợp đồng xác định thời hạn thì hai bên cũng chỉ được phép ký thêm 1 lần, về sau nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì HĐLĐ xác định thời hạn sẽ trở thành loại không thời hạn, trừ các trường hợp sau đây:

– HĐLĐ đối với người được thuê làm Giám đốc trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước

– HĐLĐ đối với người lao động cao tuổi (đã được quy định rõ tại Khoản 1, Điều 149, Bộ Luật Lao Động 2019)

– HĐLĐ đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đã được quy định rõ tại Khoản 2, Điều 151, Bộ Luật Lao Động 2019)

– Trường hợp phải gia hạn hợp đồng đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn HĐLĐ (đã được quy định rõ tại Khoản 4, Điều 177 của Bộ Luật Lao Động 2019.

Tổng kết: Từ thời điểm 01-01-2021, chỉ giao kết 2 loại hợp đồng lao động (theo như quy định của Bộ Luật Lao Động 2019) thay vì 3 loại như Bộ Luật Lao Động 2012 quy định trước đây. Các doanh nghiệp cũng như người lao động nên lưu ý để thực hiện đúng theo quy định mới!

► Xem thêm: Thời gian thử việc sẽ không được áp dụng với hợp đồng dưới 1 tháng