Thời gian thử việc sẽ không được áp dụng với hợp đồng dưới 1 tháng

Thời gian thử việc sẽ có những điểm mới dựa theo quy định tại bộ luật lao động 2019 có hiệu lực từ 1/1/2021 

Hình thức hợp đồng lao động

Các loại hợp đồng lao động được thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu cũng được chấp nhận.

Nhà tuyển dụng được quyền ký kết hợp đồng thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật với người lao động. Giá trị của HĐLĐ này tương đương với hợp đồng được ký bằng văn bản.

Loại hợp đồng lao động

Kể từ ngày 1-1-2021, HĐLĐ sẽ được giao kết theo một trong các loại sau đây:

  • HĐLĐ xác định thời hạn. Với hợp đồng này, hai bên sẽ xác định chính xác thời điểm hết hạn của HĐLĐ. Tuy nhiên không được quá 36 tháng kể từ khi thời điểm hợp đồng có hiệu lực.
  • HĐLĐ không xác định thời hạn.
Thời gian thử việc sẽ không được áp dụng với hợp đồng dưới 1 tháng - Ảnh 1
Từ 2021 sẽ không còn hợp đồng mùa vụ

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Bộ Luật Lao động 2012 thì sẽ không còn HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định.

Không áp dụng thử việc đối với HĐLĐ dưới 1 tháng

Theo quy định của luật lao động cũ thì chỉ có đối tượng lao động mùa vụ là không phải thử việc. Tuy nhiên, từ 2021 thời gian thử việc sẽ không áp dụng với các lao động làm việc dưới 1 tháng.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng THỬ VIỆC chuẩn nhất hiện nay

Các trường hợp tạm hoãn HĐLĐ

Người lao động sẽ được tạm hoãn hợp đồng làm việc trong 4 trường hợp sau:

Thời gian thử việc sẽ không được áp dụng với hợp đồng dưới 1 tháng - Ảnh 2
Lao động sẽ được tạm hoãn hợp đồng làm việc trong 4 trường hợp theo quy định pháp luật
  • NLĐ được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ.
  •  NLĐ thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;
  • NLĐ được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác.
  • NLĐ được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần lý do

  • Bộ Luật lao động 2012: NLĐ có  HĐLĐ xác định thời hạn khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ bắt buộc phải có 01 trong những lý do được nêu tại Khoản 1 Điều 37 Bộ Luật lao động 2012, đồng thời đáp ứng điều kiện về thời gian báo trước.
  • Bộ Luật lao động 2019: NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không cần lý do chỉ cần đáp ứng điều kiện về thời gian báo trước tại Khoản 1 Điều 35 (trừ 01 số trường hợp không cần báo trước).

Xem thêm: Cách viết đơn xin nghỉ việc, thôi việc chuyên nghiệp [DOWNLOAD MẪU]

Ngoài những điểm mới trên,bộ luật lao động 2019; có hiệu lực từ 1/1/2021 còn bổ sung thêm các quy định về tính nhận diện các quan hệ lao động diễn ra trên thực tế; quy định hợp lý về thời gian giải quyếttrách nhiệm của 2 bên khi chấm dứt hợp đồng lao động; 2 trường hợp người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần báo trước: NLĐ không có mặt tại nơi làm việc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ và NLĐ tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên…