Trợ lý kinh doanh là gì và công việc có tương lai không?

Mức thu nhập cùng những chế độ ưu đãi cao khiến trợ lý kinh doanh hiện đang là một trong những nghề hot nhất trên thị trường. Vậy trợ lý kinh doanh là gì...