Mẫu giấy đi đường theo thông tư 133, 200 mới nhất 2023

Mẫu giấy đi đường là văn bản để làm căn cứ chứng minh việc cử cán bộ, nhân viên, người lao động đi làm việc thực tế tại các địa phương khác theo yêu cầu của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về mẫu giấy đi đường là gì? Nó có vai trò gì? Nội dung của nó gồm những gì? Tất cả những câu trả lời bạn cần đều nằm trong bài viết dưới đây!

Giấy đi đường là gì?

Giấy đi đường là văn bản phục vụ cho nhu cầu cấp kinh phí đi đường của các cán bộ, công/nhân viên trực thuộc các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp. Văn bản này sẽ do bộ phận Hành chính – Nhân sự của doanh nghiệp lập ra. Nó liệt kê ra tất cả các loại chi phí phát sinh mà cán bộ, nhân viên được cử đi công tác đã phải tạm ứng. Công ty sẽ căn cứ vào đó để trả lại cho họ toàn bộ số tiền ấy.

Mẫu giấy đi đường theo thông tư 133, 200 mới nhất 2023 - Ảnh 1
Giấy đi đường là gì?

Ngoài ra, mẫu giấy đi đường còn có tác dụng xác nhận thời gian công tác của nhân viên doanh nghiệp, giúp ích cho họ trong quá trình làm các thủ tục cần thiết ở nơi họ đến công tác.

Xem thêm: [Tiết Lộ] Mẫu giấy xác nhận lương CHUẨN nhất hiện nay

Mẫu giấy đi đường dùng để làm gì?

Các mẫu giấy đi đường hiện là căn cứ để cán bộ, người lao động làm các thủ tục thanh toán công tác phí, tiền di chuyển sau khi đã hoàn thành chuyến công tác về doanh nghiệp. Nếu như không có mẫu giấy đi đường mới nhất, các khoản tạm ứng chi phí trước đó sẽ không được thanh toán cho nhân sự.

Như vậy có thể thấy giấy đi đường là loại giấy tờ, văn bản có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình công tác của người lao động. Đây được xem là văn bản mang tính hợp pháp, là điều kiện để người lao động yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp bắt buộc thanh toán các khoản tài chính được xem là chi phí hợp lý cho chuyến công tác.

Mẫu giấy đi đường có bắt buộc hay không? 

Tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh của công ty, các mẫu giấy  có thể bắt buộc hoặc không. Tuy nhiên hiện nay, giấy đi đường chỉ không bắt buộc trong trường hợp mà người lao động đã được khoán một khoản công tác phí vào trong lương tháng. Và để giao dịch thanh toán các khoản này, người lao động cần có chứng từ, hóa đơn về việc đi lại, ăn ở phục vụ cho mục đích công việc.

Tham khảo thêm: Mẫu giấy ủy quyền mua hóa đơn mới nhất cần nắm rõ

Cách viết mẫu giấy đi đường phổ biến 

Khi viết mẫu giấy , người lao động cần chú ý những điểm sau:

 • Cột 1: Người lao động cần ghi thông tin chi tiết về nơi đi, nơi đến công tác.
 • Cột 2: Ghi ngày đi và ngày đến. Khi đến nơi công tác, cơ quan đến công tác phải xác nhận ngày, giờ đến và đi (đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có trách nhiệm ở cơ quan đến công tác).
 • Cột 3: Phương tiện sử dụng: Cần ghi rõ đi ô tô cơ quan, ô tô khách, tàu hỏa, máy bay …
 • Cột 4: Độ dài chặng đường từ nơi đi đến nơi đến.
 • Cột 5: Ghi thời gian công tác.
 • Cột 6: Ghi lý do lưu trú.
 • Cột 7: Lấy chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của nơi cán bộ, người lao động đến công tác.

Và sau khi hoàn thành chuyến công tác, hãy xuất trình giấy  cùng với các chứng từ khác như: hóa đơn thanh toán phòng nghỉ, vé máy bay… nộp cho phòng kế toán để hoàn thành thủ tục thanh toán tiền công tác phí.

Các loại mẫu giấy đi đường phổ biến nhất

Mẫu giấy đi đường theo thông tư 133

Mẫu giấy đi đường theo thông tư 133, 200 mới nhất 2023 - Ảnh 2

Download mẫu giấy đi đường tại đây

Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200

Mẫu giấy đi đường theo thông tư 133, 200 mới nhất 2023 - Ảnh 3

Download mẫu giấy đi đường tại đây

Mẫu giấy đi đường C06-HD

Đơn vị:……………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: C06- HD
Bộ phận: …………

Mã ĐV có QH với NS:………

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=========&=========

(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC

ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC và sửa đổi, bổ sung theo TT số 185/2010/TT- BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: …………………….

Cấp cho:………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: :…………………………………………………………………………………………………….

Được cử đi công tác tại:…………………………………………………………………………………

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số………. ngày……… tháng……… năm…………

Từ ngày……… tháng…….. năm……… đến ngày……… tháng…….. năm……………………

       Ngày…… tháng…… năm……

                                                                                        Thủ trưởng đơn vị

                                                                                      (Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương………………………đ

Công tác phí……………..đ

Cộng………………………..đ

Nơi đi

Nơi đến

Ngày Phương

tiện sử dụng

Số ngày

công tác

Lý do

lưu trú

Chứng nhận của  cơ quan

nơi công tác  (Ký tên, đóng dấu)

A 1 2 3 4 B
Nơi đi…
Nơi đến…
Nơi đi…
Nơi đến…
Nơi đi…
Nơi đến…
Nơi đi…
Nơi đến…
– Vé người…………………………………..vé x………………….đ = ………………………..đ
– Vé cước ………………………………….. vé x………………….đ = ………………………..đ
– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại…… vé x………………….đ = ………………………..đ
– Phòng nghỉ……………………………….vé x………………….đ = ………………………..đ
1- Phụ cấp đi đường: cộng……………………………………………..đ
2- Phụ cấp lưu trú………………………………………………………….đ
Tổng cộng ngày công tác:………………………………………………đ
  Ngày … tháng … năm …
Duyệt Duyệt
Thời gian lưu trú được Số tiền được thanh toán là:……………..
hưởng phụ cấp……………ngày
Người đi công tác Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Download mẫu C06-HD

Mẫu giấy đi đường C16-HD

Đơn vị:………….

Bộ phận:……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mẫu: C16- HD
Mã QHNS:…. =========&=========

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Họ và tên:……………………………………………………………………………………….

Chức vụ: :……………………………………………………………………………………….

Được cử đi công tác tại:……………………………………………………………………

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số…….. ngày….. tháng…… năm……

Từ ngày……… tháng…….. năm……… đến ngày……… tháng…….. năm……..

Ngày…… tháng…… năm……

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước:

Lương………………………đ

Công tác phí……………..đ

Cộng………………………..đ

Nơi đi

Nơi đến

Ngày Phương

tiện sử dụng

Số ngày

công tác

Lý do

lưu trú

Chứng nhận của cơ quan nơi công tác

(Ký tên, đóng dấu)

A 1 2 3 4 B
Nơi đi………
Nơi đến……
Nơi đi………
Nơi đến……
Nơi đi………
Nơi đến……
1 – Tiền vé tàu, xe, máy bay:

Theo mức khoán:…………………………………………………………………………….

Theo thực tế: ………………………………………………………………………………….
2 – Tiền thuê phương tiện đi lại:

Theo mức khoán:…………………………………………………………………………….

Theo thực tế: ………………………………………………………………………………….

3 – Phụ cấp lưu trú:…………………………………………………………………………..

4 – Tiền phòng ở:

Theo mức khoán:…………………………………………………………………………….

Theo thực tế:…………………………………………………………………………………..

Ngày ….. tháng ……. năm ………

Duyệt Duyệt
Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp …….. ngày Số tiền được thanh toán là:………..
Người đi công tác Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Download mẫu C16-HD

Mẫu giấy đi đường 04-LĐTL

Đơn vị: …….

Bộ phận: …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Mẫu số 04-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày
26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: ………………

Cấp cho: …………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………..

Được cử đi công tác tại: …………………………………………………………………………….

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số ………….. ngày ……….. háng ………… năm ……….

Từ ngày……….tháng…….năm………. đến ngày………tháng……..năm……

Ngày….tháng…..năm….
Người duyệt
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương ………………………….đ

Công tác phí ………………….đ

Cộng ……………………………đ

Nơi đi
Nơi đến
Ngày Phương tiện sử dụng Độ dài chặng đường Số ngày công tác Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan (Ký tên, đóng dấu)
1 2 3 4 5 6 7
Nơi đi…..
Nơi đến…
Nơi đi…..
Nơi đến……
– Vé người ……………………………………….vé x…………………đ = ………………………đ
– Vé cước ………………………………………..vé x…………………đ = ………………………đ
– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại ……………vé x…………………đ = ………………………đ
– Phòng nghỉ …………………………………….vé x…………………đ = ………………………đ
1- Phụ cấp đi đường: Cộng …………………………………..đ

2- Phụ cấp lưu trú: ………………………………………………đ

Tổng cộng ngày công tác: …………………………………….đ

Ngày…….tháng…….năm……

Duyệt
Số tiền được thanh toán là …………………….

Người đi công tác
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Download mẫu 04-LĐTL

Một vài điều cần lưu ý khi dùng giấy đi đường mẫu mới

Khi viết/lập giấy đi đường, người lập văn bản cần phải chú ý những điểm sau đây:

 • Các mốc thời gian (ngày, tháng, năm) phải được liệt kê rõ ràng, cụ thể và chính xác.
 • Các khoản chi tiêu dự tính trước và trong khi đi công tác cũng phải được ghi ra một cách rõ ràng và chi tiết. Để bảo đảm bảo tính xác thực của loại giấy tờ này, người ta thường gửi nó cùng với các loại hóa đơn… để minh chứng cho các chi phí phát sinh trong quá trình công tác. Có như vậy thì doanh nghiệp mới có thể thanh toán số tiền mà người nhân viên ấy đã bỏ ra một cách chính xác, không có sự sai sót.
Mẫu giấy đi đường theo thông tư 133, 200 mới nhất 2023 - Ảnh 4
Những điều cần lưu ý khi viết/lập giấy đi đường
 • Người đi công tác muốn xin  giấy đi đường từ phòng Hành chính – Nhân sự hoặc Kế toán thì phải nêu rõ lý do và xuất trình đầy đủ quyết định của các lãnh đạo công ty về việc cử người đó đi công tác.
 • Cán bộ/nhân viên được cử đi công tác chỉ có thể nhận được các khoản công tác phí sau khi kế toán trưởng của công ty duyệt xong văn bản họ đã nộp.

Qua bài viết này, New Timviec đã giúp bạn hiểu thêm về mẫu giấy đi đường. Loại giấy này đặc biệt quan trọng đối với những ai hay được công ty cử đi công tác. Nếu bạn cũng thường xuyên phải đi công tác thì hãy đọc kỹ bài viết này để nắm được những kiến thức cần thiết, làm theo đúng quy trình để có thể nhận về chi phí đi đường từ công ty của mình nhé!


Với gần 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng việc làm, tư vấn nghề nghiệp. Mình hi vọng những kiến thức chia sẻ trên website sẽ giúp ích được cho bạn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, thu nhập hấp dẫn

Tìm việc ngay

Tin mới nhất

Cẩm nang kiến thức về tuyển dụng, tìm việc làm mới nhất 2024 | News.timviec.com.vn
Công ty TNHH Truyền thông Tầm Nhìn Cộng

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, ô D32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 0981 448 766

Email: [email protected]

VỀ CHÚNG TÔI

News.timviec.com.vn là website cung cấp thông tin liên quan đến nhân sự, nghề nghiệp do Timviec.com.vn vận hành nhằm giúp doanh nghiệp, nhân sự tuyển dụng, người đi làm, người tìm việc cập nhật thông tin và đáp ứng được mong muốn của mình.

KẾT NỐI

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số 54/2019/SLĐTBXH-GP do Sở lao động thương binh và xã hội cấp ngày 30 tháng 12 năm 2019.