Mẫu đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học, THCS, THPT mới nhất 2023

Mẫu đơn xin chuyển trường thường được tạo lập khi một học sinh nào đó muốn dừng quá trình học ở trường hiện tại để chuyển sang trường khác. Đây là loại biểu mẫu được sử dụng rất phổ biến trong môi trường sư phạm. 

Đơn xin chuyển trường là gì?

Mẫu đơn xin chuyển trường là loại đơn từ được dùng phổ biến trong môi trường sư phạm (cụ thể là trường học). Nó được sử dụng khi một học sinh mong muốn rút hồ sơ học bạ, dừng việc học tại trường sở tại và chuyển qua một trường khác phù hợp hơn.

Mẫu đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học, THCS, THPT mới nhất 2023 - Ảnh 1
Đơn xin chuyển trường

Thông thường, phụ huynh học sinh sẽ là người đại diện làm đơn gửi lên ban Giám hiệu nhà trường. Hội đồng nhà trường sẽ xem xét và bàn bạc với nhau để đi đến bước cuối cùng là thực hiện nguyện vọng, mong muốn chuyển trường của học sinh và phụ huynh học sinh đó.

✅ Xem thêm: [TIẾT LỘ] Mẫu đơn xin nghỉ học CHUẨN cho học sinh, sinh viên

Đơn xin chuyển trường là phương tiện để các học sinh thể hiện nguyện vọng và mong muốn chính đáng của bản thân. Khi phụ huynh và bản thân các em học sinh cảm thấy môi trường học tập hiện thời không còn phù hợp thì việc chuyển trường là một nhu cầu tất yếu.

Đối tượng viết/làm đơn và gửi đơn chính là phụ huynh của học sinh có nguyện vọng chuyển trường. Cha mẹ là người đại diện hợp pháp cho các em học sinh, vì vậy họ chính là người thay các em viết đơn để gửi lên Ban Giám hiệu nhà trường.

Như đã đề cập ở trên, đối tượng nhận, xem xét và duyệt đơn là ban Giám hiệu của nhà trường. Họ là những người lãnh đạo cao nhất của hệ thống trường học, chỉ có họ mới có quyền phê duyệt cho học sinh chuyển trường. Vì vậy, các phụ huynh phải trực tiếp gửi đơn đến người nhận là họ.

Hồ sơ chuyển trường  bao gồm những gì?

Theo quy định, hồ sơ xin chuyển trường của học sinh sẽ bao gồm một số loại giấy tờ cơ bản sau, phụ huynh học sinh có thể tham khảo để chuẩn bị làm thủ tục chuyển trường cho con:

 • Đơn xin chuyển trường theo quy định (nên sử dụng bản đánh máy thay vì bản viết tay để bảo đảm độ chuyên nghiệp)
 • Học bạ bản chính của học sinh
 • Giấy chứng nhận trúng tuyển đầu vào cấp học trung học phổ thông theo quy định của loại hình trường được tuyển
 • Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng trường sở tại của học sinh cấp và giấy giới thiệu của Trưởng phòng Giáo dục (dành cho trường hợp đối tượng chuyển trường là học sinh THCS) hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (dành cho trường hợp đối tượng chuyển trường là học sinh THPT) cấp.
 • Bản sao bằng tốt nghiệp có công chứng của các cấp học dưới cấp học hiện tại (Ví dụ: Một học sinh hiện đang học cấp THCS muốn chuyển trường thì phụ huynh cần chuẩn bị bằng tốt nghiệp bậc Tiểu học của con chẳng hạn).
 • Bản sao giấy khai sinh của học sinh có công chứng.
Mẫu đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học, THCS, THPT mới nhất 2023 - Ảnh 2
Hồ sơ và thủ tục chuyển trường dành cho học sinh
 • Hộ khẩu/giấy tạm trú tạm vắng dài hạn… của người giám hộ hợp pháp (cha mẹ hoặc người thân khác)
 • Giấy xác nhận do chính quyền địa phương tại nơi cư trú của học sinh và gia đình cấp.

Sau khi hoàn tất bộ hồ sơ chuyển trường cho con, các bậc phụ huynh sẽ cùng con đến gặp và trao đổi trực tiếp với Ban Giám hiệu nhà trường. Sau khi lãnh đạo nhà trường xem xét và phê duyệt thì học sinh đó có thể bắt đầu thực hiện thủ tục chuyển trường.

✅ Tham khảo thêm: [TIẾT LỘ] Cách viết mẫu đơn xin NGHỈ PHÉP đúng chuẩn cho nhân viên

Thủ tục chuyển trường cho học sinh

Trình tự thủ tục chuyển trường cho con cái hiện nay gồm các bước

 • Cha mẹ, người giám hộ của học sinh theo quy định pháp luật cần nộp đơn cho nhà trường tại nơi chuyển đến. Có thể nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc tại cổng dịch vụ công (nếu có).
 • Trong thời gian 3 ngày kể từ khi nhận đơn, hiệu trưởng tại trường chuyển đến sẽ có ý kiến về việc đồng ý tiếp nhận học sinh vào nhập học. Nếu không thì cần phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại cho phụ huynh, người giám hộ theo hình thức đã được tiếp nhận từ trước.
 • Khi có ý kiến đồng ý của trường chuyển đến, cha mẹ hoặc người giám hộ cần nộp đơn xin chuyển trường cho con em tại trường nơi chuyển đi. Trong thời gian 3 ngày kể từ khi nhận đơn, hiệu trưởng tại nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh
 • Cha mẹ, người giám hộ theo quy định nộp toàn bộ hồ sơ quy cho nhà trường tại nơi chuyển đến
 • Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng tại trường ở nơi chuyển đến sẽ phải tổ chức tiếp nhận học sinh vào lớp học phù hợp với trình độ cá nhân của học sinh
Lưu ý:

Hồ sơ và thủ tục chuyển trường chỉ được tiến hành sau khi một kỳ học hoặc năm học kết thúc (áp dụng cho học sinh tất cả các cấp). Nếu có trường hợp ngoại lệ thì người có thẩm quyền sẽ xem xét để đưa ra quyết định thích hợp.

Tải Mẫu đơn xin chuyển trường mới nhất

Mẫu đơn xin chuyển trường mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường……………………………………………….

Tôi tên:…………………….………………………………………………..………………………

Địa chỉ:…..………………………………………………………….…..……….…………………..

Là phụ huynh của em: ………………………………..………….………..….…………..

Sinh ngày ……………….……….……… Tại ……………………………………..……..………

Học sinh lớp: ……..… của trường mầm non ………………….…………………………………………..

Quận (Huyện) ……………….……… Tỉnh (Th/phố) ………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng cho phép con tôi được chuyển về học tiếp tục lớp …….……………. năm học 20……………..- 20……………..tại Trường …………………..

Lý do chuyển trường: ……………..…………..………..……..……………..…………….

Nếu được chấp thuận vào học tôi xin cam kết giáo dục con em thực hiện tốt Nội quy của nhà trường.

Trân trọng cảm ơn.

…………, ngày ……… tháng ……… năm 20……..……

PHỤ HUYNH HỌC SINH

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu đơn chuyển trường dành cho học sinh mầm non

Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)

Kính gửi: – Hiệu trưởng trường1…………………………………..……..…..……….

– Hiệu trưởng trường2………………………………….………….……….

Tôi tên là:…………………………………………………….…….…….……….

Hiện trú tại:…………………………………………….…………………………

Số điện thoại:…………………….. Địa chỉ email (nếu có):………………

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh: ………………………… Ngày tháng năm sinh:………………..

Là học sinh lớp:………………….. Trường3………………………………

………………………………………….………………………………….……………

Kết quả cuối năm học: …………………….………………………………………..

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường4 ………….…..…….

………………………………………………………………………….…..………..…..

về học lớp ……. năm học ……..…………tại trường5…………………..…………..……

………………………………………………………………………………………..….

Lý do:……………….……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Trân trọng cảm ơn.

……………, ngày ……..tháng……..năm ……..
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến6 Ý kiến của trường chuyển đi7

Hướng dẫn ghi mẫu đơn

1 Tên trường nơi chuyển đi;

2 Tên trường nơi chuyển đến;

3 Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

4 Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

5 Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

6 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu

7 Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu

Tải mẫu đơn chuyển trường dành cho học sinh cấp 1

Mẫu đơn xin chuyển trường THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:

– Hiệu trưởng Trường (đi)………………………………………………..
– Hiệu trưởng Trường (đến)……………………………………………..

Phụ huynh của học sinh ……………………………………

Sinh ngày:.………………………………………

Tôi tên là: ………………………………………………………………

Đang học lớp………… Năm học: 20…..-20….. tại trường …………..……..

Thuộc huyện ………………………………… Tỉnh ………………………………….

Nay xin chuyển đến học lớp ………… Năm học: 20…..- 20….. tại trường ………………………

Thuộc huyện ……………………………… Tỉnh …………………………………………………

Lý do: …………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

……, ngày ….. tháng …… năm 20….

Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Tải mẫu đơn chuyển trường dành cho học sinh Cấp 2

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo ……………………………………………………………….;
– Hiệu trưởng trường (đi) ………………………………………………………………..
– Hiệu trưởng trường (đến) ……………………………………………………………..

Tôi tên là: …………………………….. phụ huynh của học sinh ……………………………………
sinh ngày ……../……../……………. đang học lớp …….. năm học: 20…..-20….. tại trường ………………………………………… thuộc huyện …………………………… tỉnh ……………………………………

Nay xin chuyển đến học lớp ……….. năm học: 20….. – 20….. tại trường ………………………………………. thuộc huyện ……………………… tỉnh …………………………………

Lý do: …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường và Sở GD&ĐT.

…………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Tải mẫu đơn chuyển trường dành cho học sinh Cấp 3

Cách viết đơn xin chuyển trường cho học sinh chuẩn nhất

Cách viết phần mở đầu

Phần mở đầu của mẫu đơn xin chuyển trường cũng giống như với tất cả các mẫu đơn từ, giấy xin phép khác. Nội dung sẽ bao gồm:

 • Quốc hiệu: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (được viết in hoa và in đậm)
 • Tiêu ngữ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 • Tiêu đề: ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG (Được viết in hoa và in đậm, căn lề giữa)

Cách viết phần nội dung

Phần nội dung của một mẫu đơn xin chuyển trường sẽ yêu cầu bao gồm các nội dung:

– Kính gửi: nơi có thẩm quyền xét duyệt và quyết định bao gồm

 • Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT (nơi đến)
 • Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT (nơi đi)
 • Hiệu trưởng (nơi đến)
 • Hiệu trưởng (nơi đi)

– Ngày sinh của học sinh (ngày/tháng/năm)

– Đang theo học lớp…. năm học…. tại trường…. thuộc huyện/tỉnh/thành phố

– Xin chuyển tới học lớp năm học…. tại trường…. thuộc huyện/tỉnh/thành phố

– Lý do xin chuyển trường

– Lời cảm ơn và bày tỏ mong muốn

Phần kết

Ngày tháng năm làm đơn và chữ ký của các bộ phận sau:

 • Người làm đơn
 • Ý kiến tiếp nhận của trường (nơi đến)

Lưu ý là sau chữ ký phải ghi rõ họ tên người ký.

4 điều cần lưu ý khi viết đơn xin chuyển trường

Khi viết đơn xin chuyển trường, chúng ta cần lưu ý một số điều như sau:

 • Lập mẫu đơn có hình thức và nội dung chuẩn, đúng theo yêu cầu của nhà trường
 • Khai báo thông tin về bản thân học sinh và gia đình một cách đầy đủ và chính xác
 • Tuân thủ đúng các quy định của nhà trường về hồ sơ chuyển trường cũng như thủ tục chuyển trường
 • Một số trường học sẽ yêu cầu nộp lệ phí chuyển trường nên các bậc phụ huynh cần lưu ý để thực hiện cho đúng

Trên đây là những thông tin mà News.timviec.com.vn muốn chia sẻ đến bạn về mẫu đơn xin chuyển trường. Nếu bạn là cha mẹ có con cái đang có nguyện vọng chuyển trường thì đừng bỏ qua những kiến thức quý báu này nhé!


Với gần 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng việc làm, tư vấn nghề nghiệp. Mình hi vọng những kiến thức chia sẻ trên website sẽ giúp ích được cho bạn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, thu nhập hấp dẫn

Tìm việc ngay

Tin mới nhất

Cẩm nang kiến thức về tuyển dụng, tìm việc làm mới nhất 2024 | News.timviec.com.vn
Công ty TNHH Truyền thông Tầm Nhìn Cộng

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, ô D32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 0981 448 766

Email: [email protected]

VỀ CHÚNG TÔI

News.timviec.com.vn là website cung cấp thông tin liên quan đến nhân sự, nghề nghiệp do Timviec.com.vn vận hành nhằm giúp doanh nghiệp, nhân sự tuyển dụng, người đi làm, người tìm việc cập nhật thông tin và đáp ứng được mong muốn của mình.

KẾT NỐI

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số 54/2019/SLĐTBXH-GP do Sở lao động thương binh và xã hội cấp ngày 30 tháng 12 năm 2019.