Mẫu đơn xin nghỉ học chuẩn nhất cho học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên muốn nghỉ học thì phải nắm được cách viết đơn xin nghỉ học sao cho chính xác và hợp lý. Những hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về mẫu đơn này.

Tạo CV xin việc ấn tượng tại đây !

Đơn xin nghỉ học là gì?

Đơn xin nghỉ học hay giấy xin phép nghỉ học là loại văn bản được viết tay hoặc đánh máy để xin nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên. Thời gian nghỉ học có thể kéo dài từ 1 tiết cho đến 1 tuần hoặc nhiều tuần tùy vào lý do nghỉ học của học sinh, sinh viên đó.

Thông thường đơn xin phép nghỉ học sẽ được gửi đến cho giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm hoặc gửi đến Ban giám hiệu nhà trường nếu thời gian xin nghỉ học kéo dài nhiều ngày.

Giấy phép nghỉ học có thể được viết bởi học sinh, sinh viên hoặc các bậc phụ huynh. Đối với các trường hợp đối tượng nghỉ học là học sinh cấp mẫu giáo, tiểu học chưa thể viết được đơn xin nghỉ phép thì phụ huynh sẽ là người thực hiện làm đơn cho con/em mình. Hoặc trong bất kỳ trường hợp nào cá nhân học sinh không thể viết đơn, phụ huynh đều có thể thay thế làm nhiệm vụ này.

Mẫu đơn xin nghỉ học chuẩn nhất cho học sinh, sinh viên - Ảnh 1
Học sinh, sinh viên viết đơn nghỉ học

Xem thêm: Mẫu đơn xin chuyển trường cho học sinh mới nhất 

Cách viết đơn xin nghỉ học chuẩn nhất hiện nay

Đơn xin nghỉ học có thể viết theo nhiều cách, nhiều form khác nhau nhưng để tạo ra một lá đơn nghỉ học chuẩn nhất, bạn cần trình bày đầy đủ những nội dung sau:

Phần mở đầu: 

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…
 • Tên đơn: ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC
 • Người nhận đơn: Kính gửi Ban giám hiệu nhà trường/thầy cô chủ nhiệm/thầy cô bộ môn

Phần thân:

 • Cung cấp thông tin người xin nghỉ học: Họ tên học sinh/sinh viên, tên lớp, trường…
 • Nêu lý do nghỉ học: Có thể kèm theo giấy khám chữa bệnh nếu lý do nghỉ học là bị ốm.
 • Đề đạt thời gian nghỉ mong muốn: Chi tiết ngày, tháng, năm.

Phần kết: 

 • Lời cam kết: Hứa sẽ học bài và làm bài đầy đủ.
 • Gửi lời cảm hơn
 • Chữ ký của học sinh và chữ phí của phụ huynh.
Mẫu đơn xin nghỉ học chuẩn nhất cho học sinh, sinh viên - Ảnh 2
Cách viết giấy xin phép nghỉ học đúng chuẩn

Tổng hợp mẫu đơn xin nghỉ học phổ biến nhất hiện nay

Dưới đây là một số mẫu đơn xin phép nghỉ học phổ biến để bạn tham khảo:

Mẫu đơn dành cho đối tượng học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: – Ban giám hiệu nhà trường………………………………………….

– Giáo viên chủ nhiệm lớp……………………………………………

Em tên là: …………………………………………………………

Hiện là học sinh lớp: …………………………………………….

Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày……..đến ngày …………

Lý do: ………………………………………………………………

Em xin hứa sẽ chép bài và ôn bài đầy đủ.

Em xin chân thành cảm ơn!

Chữ ký của phụ huynh học sinh                                                                                                                                                                                                                            …….. ngày……tháng…..20…

Số điện thoại của phụ huynh                                                                                                                                                                                                                                        Người làm đơn

Download mẫu đơn tại đây

Mẫu đơn dành cho đối tượng sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Hà Nội, ngày… tháng… năm…

Kính gửi:………..

– Ban Chủ nhiệm Khoa…….

– Giáo viên Chủ nhiệm lớp……

– Giáo viên phụ trách môn học…..

Em tên là………………… Mã số sinh viên:………………..

Hiện đang học lớp:…………….. Khóa:……………………

Hệ đào tạo:…………..tại Trường:……………………….

Hôm nay em viết đơn này kính mong quý Thầy (Cô) cho phép em được nghỉ học từ ngày…/…/20… đến …/…/20…

Lý do:………………………………………………………

Em xin cam đoan thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với môn học.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến GVCN                                                                                                                                                                                                                                                              Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                                                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu đơn này tại đây

Mẫu đơn dành cho các bậc phụ huynh

Các bậc phụ huynh cũng có thể viết đơn xin nghỉ học cho con theo mẫu sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường………………………………………

– Giáo viên chủ nhiệm lớp………………………………

Tôi tên là: …………………………………………………

Phụ huynh của em: ………………………… Lớp: ………………… Năm học: ………………

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu chấp thuận cho học sinh: ……………………………được phép nghỉ học.

Thời gian nghỉ: Từ ngày ………………………… Đến ……………………………….

Lý do:…………………………………………………………………………………………

Hồ sơ chứng từ kèm theo gồm:
1………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………

Thời gian xin được học lại:…………………

Rất mong Ban Giám Hiệu xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn!

……………, ngày… tháng… năm…

           Người viết đơn

           (Ký và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu đơn xin nghỉ học tại đây

Mẫu đơn xin phép nghỉ học 1 ngày

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi:

– Ban giám hiệu nhà trường

– Giáo viên chủ nhiệm lớp: …………

Em tên là ………………………….. Học sinh lớp ……………….. Trường………………………………………….

Nay em làm đơn này để xin phép thầy/cô cho em nghỉ học 1 ngày, là ngày …/tháng …/năm 20…

Lý do:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Em xin hứa sẽ chép bài, học bài và làm bài tập đầy đủ.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của quý Thầy/Cô.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến phụ huynh

………,ngày….tháng….năm….

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Download mẫu đơn tại đây

Mẫu đơn đơn xin nghỉ học bị ốm

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi:

– Ban giám hiệu nhà trường

– Giáo viên chủ nhiệm lớp: …………………………..

Em tên là ……………………… Học sinh lớp ……………. Trường……………….

Em làm đơn này để xin phép thầy/cô cho em nghỉ học ….. ngày, từ ngày …/tháng …/năm 20… đến ngày …/tháng …/năm 20…

Lý do: Em mắc bệnh …………….., cần đến bệnh viện để chữa trị/cần ở nhà tĩnh dưỡng cho đến khi khỏi bệnh.

Em xin hứa trong thời gian nghỉ sẽ chép bài, học bài và làm bài tập đầy đủ.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của quý Thầy/Cô.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến phụ huynh

………,ngày….tháng….năm….

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Download mẫu đơn xin nghỉ ốm tại đây

Mẫu đơn xin tạm nghỉ học để bảo lưu 

Mẫu đơn này được dùng để xin hoãn lại quá trình học tập và tiếp tục học lại sau một khoảng thời gian phù hợp:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi:

– Ban Giám hiệu Trường………………

– Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

– Ban Chủ nhiệm Khoa …………………

Em tên: ……………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: …………………………………………………………….

Nguyên quán: ……………………………………..

Hiện là sinh viên lớp ………………………….… Ngành:………………

Khóa: ………………………………………………………MSSV: ….

Hệ đào tạo: ………………………………………………………….

Nay em làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu nhà trường, quý Phòng và quý Khoa cho phép em bảo lưu kết quả học tập học kì … từ tháng … năm … đến tháng …… năm

Lí do: ………………………………………………………………………………

Em xin cam đoan sẽ làm đủ các hồ sơ thủ tục theo quy định của Nhà trường và sẽ cố gắng theo kịp chương trình học khi hết thời gian bảo lưu.

Kính xin quý Nhà trường xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn!

ngày …. tháng …. năm 20….

Xác nhận của Khoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận Phòng Đào tạo                                                                                                                                                                                                                                                                        Phụ huynh/Người bảo trợ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Download mẫu đơn xin bảo lưu tại đây

Mẫu đơn xin thôi học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————-

ĐƠN XIN THÔI HỌC

Kính gửi:……………………………………………

Tôi tên:…………………………………………………….. Mã số sinh viên:…………………………

Ngày sinh:………………. Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

Hiện đang học lớp (ngành):…………………………….. Khóa:……………………………………..

Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính quy) tại trường ……………………………………………

Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban Giám Hiệu cho phép tôi được thôi học tại Trường……………………………………………………………………………………………………..

Lý do xin thôi học:……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu!

                                                                                                         ……….., ngày ……… tháng …… năm 20………

Ý kiến của phụ huynh                                                                                                                                                                                                                                                                                       Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của địa phương                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ý kiến của khoa

Download mẫu đơn xin thôi học

Mẫu đơn xin nghỉ học thêm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC THÊM

                                                                                                                         …………., ngày…… tháng…… năm………..

   Kính gửi:………..

    – Ban Chủ nhiệm Khoa…….

    – Giáo viên Chủ nhiệm lớp……

    – Giáo viên phụ trách môn học…..

Em tên là: …………………… Mã số sinh viên:…………………………..

Hiện đang học lớp:……………………….. Khóa:……………………………

Hệ đào tạo:………………tại Trường:……………………………………………

Hôm nay em viết đơn này kính mong quý Thầy (Cô) cho phép em được nghỉ học thêm môn ………………………….. ngày ……. tháng…….. năm …..…….

Lý do:……………………………….

Em xin cam đoan thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với môn học.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến GVCN                                                                                                                                                                                                                              Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

Download mẫu đơn xin nghỉ học thêm

Những lý do xin nghỉ học chính đáng

Điều kiện tiên quyết để đơn xin phép nghỉ học được các giáo viên/giảng viên thông qua chính là lý do mà học sinh/sinh viên xin nghỉ. Nếu lý do ấy chính đáng thì đơn sẽ được duyệt, ngược lại thì sẽ không được duyệt và đối tượng ấy sẽ bị tính là nghỉ học không xin phép. Dưới đây là một số lý do chúng ta thường sử dụng trong giấy xin phép nghỉ học:

 • Ốm đau, bệnh tật: Đây là lý do thường thấy nhất trong các lá đơn xin nghỉ và cũng là lý do dễ được chấp nhận nhất. Khi bản thân chúng ta gặp phải các vấn đề về sức khỏe như: sốt cao, tiêu chảy, đau đầu, đau bụng… thì chắc chắn chúng ta cần nằm xuống giường, uống thuốc và nghỉ ngơi chứ không nên cố gắng đến trường. Nếu cố ép bản thân quá đà thì bạn vừa tăng thêm sự mệt mỏi cho mình mà vẫn không thể tập trung học hành hay nghe giảng được!
 • Có lịch khám chữa bệnh ở bệnh viện: Lý do này cũng tương tự như lý do ốm đau, nó thường sẽ được giáo viên chấp thuận ngay mà không thắc mắc quá nhiều. Có thể khi đó bạn không đau đớn hay khó chịu nhưng bác sĩ đã lên lịch hẹn thăm khám cho bạn vào hôm đó thì bạn nên tạm nghỉ học để đến bệnh viện để kiểm tra xem sức khỏe bản thân ra sao.
Mẫu đơn xin nghỉ học chuẩn nhất cho học sinh, sinh viên - Ảnh 3
Các lý do thường dùng để xin nghỉ học
 • Gia đình có việc quan trọng cần giải quyết: Bạn cũng nên xin tạm nghỉ học khi gia đình bạn có những việc quan trọng mà bạn không thể vắng mặt như: chuyện hiếu, chuyện hỉ, giỗ lạt, cải táng/sang cát cho một thành viên gia đình đã mất, trong gia đình có người ốm nặng cần người chăm sóc/túc trực ngày đêm…
 • Du lịch/đi chơi dài ngày cùng người thân: Các thầy cô thường không thích lý do xin nghỉ này của học sinh/sinh viên vì họ quan niệm rằng việc học vẫn quan trọng hơn việc chơi. Tuy nhiên, một số bậc cha mẹ muốn con cái có thời gian nghỉ xả hơi sau khoảng thời gian vùi đầu vào sách vở hoặc muốn hâm nóng tình cảm gia đình. Vì vậy, họ sẽ viết đơn xin phép nghỉ học cho con và gửi đến các thầy cô. Dù các thầy cô có thể không hài lòng lắm nhưng vẫn sẽ duyệt cho học sinh đó nghỉ.

Những lưu ý khi viết Đơn xin nghỉ học

Đơn xin nghỉ học thường không phức tạp như các loại đơn khác, tuy nhiên để đảm bảo đơn nghỉ học có tính thuyết phục và đạt được hiệu quả cao nhất, bạn cần lưu ý đến những vấn đề sau:

 • Đảm bảo rằng lá đơn được sạch sẽ, có thông tin, bố cục và cách trình bày rõ ràng.
 • Ngoài ra, về lý do xin nghỉ học, bạn hãy chú ý ghi nguyên nhân thuyết phục nhất
 • Cần đáp ứng đủ các tiêu chí về hình thức như quốc hiệu tiêu ngữ ở chính giữa đơn, người viết đơn ở cuối,..
 • Đáp ứng các nội dung thiết yếu như: Thông tin người viết đơn, lý do xin nghỉ học, thời gian nghỉ học, thời gian đi học lại, ý kiến xác nhận của người viết đơn hoặc phụ huynh.

Trên đây là bài viết tổng hợp các cách làm đơn xin nghỉ học dành cho đối tượng học sinh và sinh viên. Hi vọng những ví dụ cụ thể và rõ ràng trong bài viết này sẽ giúp bạn không còn “lăn tăn” khi phải viết giấy xin phép nghỉ học cho chính mình hoặc cho con cái sau này. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo những cẩm nang nghề nghiệp của chúng tôi!

► Tham khảo thêm: Cách viết đơn xin nghỉ phép tiếng Anh chuẩn


Với gần 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng việc làm, tư vấn nghề nghiệp. Mình hi vọng những kiến thức chia sẻ trên website sẽ giúp ích được cho bạn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, thu nhập hấp dẫn
Cẩm nang kiến thức về tuyển dụng, tìm việc làm mới nhất 2022 | News.timviec.com.vn
Công ty TNHH Truyền thông Tầm Nhìn Cộng

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, ô D32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 0981 448 766

Email: [email protected]

VỀ CHÚNG TÔI

News.timviec.com.vn là website cung cấp thông tin liên quan đến nhân sự, nghề nghiệp do Timviec.com.vn vận hành nhằm giúp doanh nghiệp, nhân sự tuyển dụng, người đi làm, người tìm việc cập nhật thông tin và đáp ứng được mong muốn của mình.

KẾT NỐI

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số 54/2019/SLĐTBXH-GP do Sở lao động thương binh và xã hội cấp ngày 30 tháng 12 năm 2019.