Nghỉ hưu khi đóng đủ BHXH 35 năm thì lương hưu 2022 là bao nhiêu

Nghỉ hưu nếu như trong trường hợp đóng đủ 35 năm bảo hiểm xã hội thì lao động sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Vậy, nếu như lao động đến tuổi nghỉ hưu trong năm 2022 và đã đóng đủ bảo hiểm theo quy định thì được hưởng lương bao nhiêu? 

Quy định về quyền lợi của lao động khi nghỉ hưu 

Theo quy định pháp luật, cụ thể là điều 54, luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và được sử đổi, bổ sung bởi điều 219, bộ luật lao động có quy định như sau: Người lao động đủ tuổi và đóng đủ bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ đủ điều kiện để được hưởng lương khi quyết định nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, từ ngày 01/010/2018, mức lương hưu hàng tháng của lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được tính bằng 45%  thu nhập bình quân hàng tháng và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau :

  • Với lao động nam nghỉ hưu năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2021 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm và từ 2022 trở đi sẽ là 20 năm.
  • Đối với lao động nữ, nếu nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Và sau đó, cứ mỗi năm thì người lao động sẽ được tính thêm 2%, mức tối đa lương hưu sẽ bằng 75% tiền lương tháng đống bảo hiểm của lao động.
Nghỉ hưu khi đóng đủ BHXH 35 năm thì lương hưu 2022 là bao nhiêu - Ảnh 1
Quy định về quyền lợi của lao động khi nghỉ hưu

Xem thêm: Người lao động có được tự chốt sổ bảo hiểm xã hội khi nghỉ ngang?

Cách tính lương tháng khi nghỉ hưu của lao động bắt đầu từ 2022

Lương hưu của các lao động về hưu từ năm 2022 sẽ được tính như sau:

Cách tính đối với lao động nam từ năm 2022

  • Nếu đóng bảo hiểm xã hội đủ từ 20 năm trở lên vào năm 2022 thì sẽ được hưởng lương tháng với tỷ lệ là 45% lương tháng đóng BHXH
  • Từ năm đóng thứ 21 trở đi, lao động sẽ được tính thêm 2% cho mỗi năm đóng bảo hiểm

Cách tính  đối với lao động nữ về hưu từ 2022 

  • Nếu đóng BHXH đủ 15 năm thì được hưởng 45% lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
  • Sau mỗi năm tiếp theo, lao động sẽ được tính thêm 2% cho mỗi năm đóng BHXH.

Có thể thấy, cả nam và nữ lao động khi nghỉ hưu từ năm 2022 và đã đóng đủ 35 năm bảo hiểm thì sẽ được nhận tiền lương với tỷ lệ 75% lương tháng đóng bảo hiểm. Đây có thể coi là tỷ lệ tối đa mà lao động có thể được hưởng.

Ngoài ra, nếu lao động đã đóng bảo hiểm trên 30 năm thì có  cơ hội được nhận trợ cấp 1 lần. Tuy nhiên, các lao động cũng sẽ cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định như: có trên 30 năm đóng bảo hiểm với lao động nữ, có trên 34 năm đóng bảo hiểm với lao động nam.

Bên cạnh đó, theo khoản 2, điều 75 luật bảo hiểm xã hội quy định, nếu lao động muốn nhận mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì cứ mỗi năm đóng bảo hiểm được tính bằng 0.5 tháng theo mức thu nhập bình quân đóng bảo hiểm xã hội.

Ví dụ: Lao động tham gia đóng BHXH với bình quân thu nhập là 05 triệu/ tháng. Lao động sẽ nghỉ hưu kể từ tháng 08/2022. Nếu tính đến thời điểm này, lao động đã có 34 năm 10 tháng đóng bảo hiểm và được làm tròn thành 35 năm. lúc này, lao động có thể được hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu bên cạnh lương hưu hàng tháng như sau:

Theo khoản 2 Điều 75 Luật BHXH, mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu = (35 – 30) x 0,5 x 05 triệu đồng = 12,5 triệu đồng.

Nghỉ hưu khi đóng đủ BHXH 35 năm thì lương hưu 2022 là bao nhiêu - Ảnh 2
Cách tính lương tháng khi nghỉ hưu của lao động bắt đầu từ 2022

Tìm hiểu cẩm nang nghề nghiệp các ngành nghề khi tìm việc làm

Trên đây là một số quy định về tiền lương tháng khi nghỉ hưu cho lao động đóng đủ 35 năm bảo hiểm. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn nắm rõ về quyền lợi của bản thân.