CPT là gì? Tổng quan cách sử dụng điều kiện giao hàng trong incoterm

CPT là gì? Đây là một điều khoản thuộc bộ Incoterms, còn hay được gọi bằng cái tên Điều khoản Thương mại Quốc tế và chúng thường dùng trong ngành logistics. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về CPT nhé!

CPT là gì?

Điều kiện CPT được hiểu là “Mức cước phí tới điểm đến”, đây là viết tắt của cụm từ Carriage Paid To. Nó được áp dụng trong mọi phương thức vận tải, kể cả vận tải đa phương thức. Nói sơ qua về CPT thì nội dung chính sẽ là bên bán cần thanh toán cước phí vận tải tới điểm đến đã chỉ định từ trước, bên mua thì phải thanh toán mức phí bảo hiểm. Mọi rủi ro trong việc chuyển giao hàng hóa sẽ được chuyển từ bên bán sang bên mua khi hàng hóa đã giao cho bên vận tải đầu tiên.

CPT là gì? Tổng quan cách sử dụng điều kiện giao hàng trong incoterm - Ảnh 1
CPT là gì?

Một cách rõ ràng hơn thì người bán giao cho người chuyên chở hoặc một người khác do người bán chỉ định tại một nơi thỏa thuận (nếu điểm đó đã được các bên thỏa thuận), người bán phải ký hợp đồng và trả mức chi phí vận tải cần thiết để đưa hàng hóa đến nơi được thỏa thuận từ trước.

Xem thêm: Incoterms là gì và những thông tin cần biết về điều kiện 2020

Nội dung của điều khoản CPT là gì trong Incoterms 2020

Để có thể áp dụng CPT vào trong các giao dịch mua bán thì trước hết, bạn cần phải đọc và hiểu rõ nội dung của điều khoản này. Từ đó có thể tránh được những sai sót, rủi ro không đáng trong quá trình giao dịch giữa các bên.

Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên bán và bên mua

Trách nhiệm của người bán

 • Chi phí làm thủ tục xuất khẩu
 • Các chi phí liên quan đến việc đưa hàng tới và giao cho bên vận tải đầu tiên
 • Các chi phí đưa hàng đến cảng đích theo hợp đồng vận tải đã kí kết
 • Chi phí chuyển các chứng từ cho người mua
 • Chi phí vận tải qua các nước quá cảnh theo hợp đồng vận tải.

Trách nhiệm của người mua

 • Các chi phí liên quan đến hàng hóa (ngoại trừ các chi phí làm thủ tục xuất khẩu do bên bán chịu và các chi phí đã có trong hợp đồng vận tải) sau khi bên vận tải đầu tiên nhận hàng
 • Chi phí làm hàng tại cảng đích và vận chuyển về kho
 • Phí Local charges tại cảng đích trừ những chi phí mà người bán đã trả cho bên vận tải
 • Loại phí phát sinh do người mua không kịp hay không thông báo chính xác cho người bán về thời điểm và địa điểm nhận hàng
 • Các chi phí liên quan đến kiểm tra hàng hóa trước khi xuất khẩu trừ khi các thủ tục này là của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu.
CPT là gì? Tổng quan cách sử dụng điều kiện giao hàng trong incoterm - Ảnh 2
Nội dung của CPT

Nghĩa vụ của người bán

 • Cung cấp hóa đơn thương mại và các giấy tờ khác theo hợp đồng
 • Chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa an toàn tới giao cho bên vận tải đầu tiên tại địa điểm đã định vào thời gian đã thỏa thuận
 • Thuê và làm hợp đồng vận tải để đưa được hàng hóa đến cảng đích theo các tuyến thông thường thuận tiện nhất
 • Đóng gói đúng cách để bảo đảm an toàn cho hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển
 • Làm thủ tục xuất khẩu, cung cấp các thông tin và chứng từ để người mua làm thủ tục nhập khẩu
 • Thông báo cho người mua về việc giao hàng cho bên vận tải và cung cấp bằng chứng về việc đã giao hàng an toàn cho bên vận tải
 • Không bắt buộc mua bảo hiểm cho hàng hóa nhưng cần cung cấp đầy đủ thông tin cho người mua để người mua mua bảo hiểm.

Nghĩa vụ của người mua

 • Chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro và tổn thất xảy ra với hàng hóa từ khi hàng được giao cho bên vận tải đầu tiên
 • Làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa
 • Làm các thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa
 • Thông báo cho người bán chính xác về địa điểm nhận hàng thuộc cảng đích và thời gian nhận hàng
 • Không có nghĩa vụ phải làm hợp đồng vận tải hay hợp đồng bảo hiểm.

Về việc bảo hiểm hàng hóa trong điều kiện CPT Incoterms 2020

Theo như trong CPT thì không bên nào có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm hàng hóa. Mặc dù vậy, khi người mua yêu cầu, người bán phải chịu rủi ro và chi phí để cung cấp các thông tin người mua cần để phục vụ cho việc mua bảo hiểm hàng hóa.

Về việc vận chuyển hàng hóa trong CPT Incoterms 2020

Theo như quy định thì việc chuyển giao rủi ro của hàng hóa được cho là đã hoàn thành ngay khi bên bán đã giao hàng cho bên vận tải đầu tiên.

Xem thêm: Hạn ngạch nhập khẩu là gì? Nó có thực sự cần thiết hiện nay?

Cách viết CPT là gì trong hợp đồng ngoại thương

Trong các hợp đồng xuất nhập khẩu, CPT sẽ được quy định cách viết như sau:

CPT [Nơi đến quy định] Incoterms 2020

Ví dụ: CPT 123 Nguyen Van Linh, District 7, Ho Chi Minh, Viet Nam Incoterms 2020

Quyền và trách nhiệm của bên bán, bên mua khi sử dụng CPT là gì?

Đối với bên bán

Nghĩa vụ chung phải thực hiện

Người bán có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, chứng từ cần thiết trong quá trình vận chuyển như đã ký kết trong hợp đồng trước đó. Chứng từ này có thể ở dạng giấy hoặc dạng hóa đơn điện tử.

Giao hàng 

Người bán cần giao hàng cho đơn vị vận tải đã được thỏa thuận khi ký hợp đồng, đồng thời tuân thủ về mặt thời gian, địa điểm giao nhận hàng

Chuyển giao rủi ro

Cho đến lúc hàng hóa được chuyển cho bên vận tải thì bên bán phải chịu tất cả những rủi ro xảy ra trước đó

Vận tải

Bên bán cần quy định rõ ràng về nơi nhận, giao và trả hàng cho bên mua. Nếu như không được nhắc tới trong hợp đồng thì bên bán sẽ có quyền lựa chọn địa điểm thích hợp và có lợi nhất cho bên bán. Hợp đồng khi ký kết phải được lập với những điều kiện thông thường, mức chi phí cho bên bán chịu và vận chuyển theo cách thông thường.

Bảo hiểm

Người bán không có nghĩa vụ phải ký hợp đồng bảo hiểm. Nhưng người bán phải cung cấp cho người mua nếu người mua yêu cầu và chịu rủi ro chi phí, những thông tin người mua cần để có thể mua bảo hiểm.

Xem thêm: FOB là gì? Tổng quan trị giá FOB trong xuất nhập khẩu là gì

Chứng từ giao hàng/vận tải

Nếu tập quán quy định hoặc khi mà người mua yêu cầu thì người bán phải chịu chi phí cung cấp cho người mua chứng từ vận tải thông thường

Chứng từ vận tải này phải được ghi rõ về các loại hàng hóa của hợp đồng và ngày giao hàng trong khoảng thời gian giao hàng đã được thỏa thuận từ trước đó. Nếu có thỏa thuận hoặc theo tập quán, thì chứng từ vận tải này cũng phải cho phép người mua khiếu nại người chuyên chở về hàng hóa tại nơi đến quy định, và đồng thời cho phép người mua bán hàng trong quá trình vận tải bằng cách chuyển giao chứng từ cho người mua tiếp theo hoặc bằng cách thông báo cho người có trách nhiệm chuyên chở.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu hàng hóa

Về thông quan xuất khẩu

Nếu được yêu cầu thì bên bán cần chi trả các loại phí sau tại nước của bên mua:

 • Giấy phép xuất khẩu
 • Kiểm tra an ninh với hàng hóa trước khi xuất khẩu
 • Giám định hàng hóa trước khi xuất khẩu
 • Bất kỳ quy định pháp lý nào đã được định sẵn

Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu

Nếu cần thiết thì người bán sẽ hỗ trợ người mua khi người mua yêu cầu, rủi ro và chi phí do người mua chịu để lấy các chứng từ/thông tin cần thiết cho việc làm các thủ tục hải quan/nhập khẩu, gồm các thông tin an ninh và việc giám định hàng hóa trước khi xuất khẩu, được quy định ở nước hàng hóa quá cảnh qua hoặc nước nhập khẩu hàng.

Xem thêm: Kinh doanh xuất nhập khẩu là gì? Tìm hiểu về kinh doanh xuất nhập khẩu

Kiểm tra và đóng gói, ký mã hiệu

Các chi phí kiểm tra cần thiết cho việc giao hàng sẽ được trả bởi người bán. Đây là quy tắc bắt buộc, chỉ ngoại lệ khi loại hàng hóa đó không cần được đóng gói trong khi giao nhận. Sau đó, người bán sẽ phải ký mã hiệu như đã định. Các quy tắc này được áp dụng khi không có bất cứ điều khoản cụ thể nào quy định việc này.

Phân chia chi phí

Các chi phí phải trả của bên bán bao gồm:

 • Toàn bộ mọi chi phí liên quan đến hàng hóa cho tới khi chúng được giao cho người mua, trừ những khoản do người mua trả
 • Chi phí vận chuyển và mọi chi phí liên quan phát sinh, bao gồm cả chi phí xếp hàng và các chi phí liên quan đến an ninh vận tải
 • Bất kì phụ phí nào để dỡ hàng tại cảng đích nhưng chúng phải nằm trong hợp đồng vận tải mà người bán ký với đơn vị vận tải
 • Chi phí quá cảnh nếu chi phí này nằm trong hợp đồng đã ký
 • Phí cung cấp bằng chứng cho người mua rằng hàng hóa đã được giao
 • Nếu cần, thông quan hải quan, nộp thuế xuất khẩu và bất kì chi phí nào khác có liên quan đến việc xuất khẩu
 • Trả cho bên mua những chi phí và phụ phí liên quan đến việc hỗ trợ người bán để lấy chứng từ và thông tin cần thiết cho hàng hóa

Thông báo cho người mua

Sau khi hàng đã được giao, bên bán cần báo cho người mua và cung cấp các thông tin liên quan

CPT là gì? Tổng quan cách sử dụng điều kiện giao hàng trong incoterm - Ảnh 3
CPT

Đối với bên mua

Nghĩa vụ cơ bản

Khi mua hàng, bên mua cần trả tiền đúng và đủ trong thời hạn đã quy định tại hợp đồng. Giấy tờ và chứng từ cần thiết có thể ở dạng giấy hoặc dạng hóa đơn điện từ

Nhận hàng

Khi hàng tới, bên mua có nghĩa vụ tới địa điểm đã định để nhận hàng

Chuyển giao các rủi ro

Từ khi hàng được giao và vận chuyển bởi bên vận tải, các rủi ro phát sinh trong quá trình này sẽ do bên mua chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nếu có rủi ro mà không nhanh chóng báo cho bên bán thì bên mua sẽ chịu hoàn toàn rủi ro kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Vận tải

Bên mua không cần phải quan tâm tới việc lập hợp đồng với bên vận chuyển hàng

Bảo hiểm 

Bên mua không cần ký hợp đồng bảo hiểm với bên bán

Bằng chứng giao hàng

Bên mua phải chấp nhận chứng từ giao nhận nếu như chúng phù hợp

Xem thêm: ExW là gì? Tìm hiểu chi tiết về ExW

Thông quan xuất khẩu và nhập khẩu

Hỗ trợ thông quan trong quá trình xuất khẩu

Khi bên bán cần, bên mua có trách nhiệm cung cấp mọi thứ mà bên bán cần để có thể thưc hiện các thủ tục custom clearance là gì cho hàng hóa, và chi phí ở khoản này sẽ do bên bán chịu.

Thông quan khi nhập khẩu

Bên mua sẽ phải trả những loại chi phí sau nếu cần:

 • Giấy phép nhập khẩu hoặc bất kỳ giấy phép nào cần thiết cho việc quá cảnh
 • Kiểm tra an ninh cho việc nhập khẩu và quá cảnh
 • Giám định hàng hóa
 • Bất kỳ quy định pháp lý nào.

Kiểm tra và đóng gói bao bì, ký mã hiệu

Bên mua không có nghĩa vụ và trách nhiệm gì

Phân chia chi phí

Nghĩa vụ của người mua là:

 • Trả mọi chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa từ thời điểm hàng được giao, trừ các chi phí người bán trả
 • Chi phí quá cảnh hàng hóa, trừ khi chúng nằm trong hợp đồng vận tải mà người bán ký kết
 • Chi phí dỡ hàng, trừ khi chúng nằm trong hợp đồng vận tải mà người bán ký kết
 • Hoàn trả tất cả các loại chi phí và lệ phí mà người bán đã chỉ ra khi giúp người mua
 • Nếu có quy định, trả tất cả các thứ thuế, lệ phí và các chi phí khác cũng như chi phí làm thủ tục hải quan để quá cảnh và nhập khẩu
 • Trả mọi chi phí phát sinh do không thông báo kịp thời cho người bán, kể từ ngày đã quy định hoặc ngày hết hạn thời hạn quy định cho việc gửi hàng, với điều kiện hàng hóa đã được xác định là hàng hóa của hợp đồng.

Thông báo cho người bán

Nếu bên mua có quyền lựa chọn địa điểm và thời gian giao nhận hàng, bên mua phải báo cho bên bán biết.

Xem thêm: ETA là gì? Lưu ý cơ bản về ETA trong xuất nhập khẩu

Lưu ý khi sử dụng CPT là gì?

Lưu ý cho người bán

Trong điều kiện CPT là gì thì người bán có khá là nhiều nghĩa vụ phải thực hiện. Bù lại, trách nhiệm và những rủi ro sẽ ít hơn, đặc biệt là những rủi ro xảy ra trên tuyến vận tải chính.

Một số lưu ý mà bên bán cần phải biết tới đó là:

 • Thương lượng rõ về phương thức thanh toán để đảm bảo giao dịch thuận lợi, có thể nhận về tiền hàng nhanh, đúng và đủ.
 • Tuân thủ các nguyên tắc giao nhận như đã nêu rõ trong hợp đồng
 • Chuyển phát nhanh cho bên nhận hàng các loại giấy tờ chứng từ ngay khi đã chuẩn bị xong
 • Tìm hiểu kỹ những bên vận chuyển hàng hóa, lựa chọn địa chỉ uy tín, nổi tiếng và có kinh nghiệm lâu năm trong nghề để quá trình giao hàng được suôn sẻ, tránh những rủi ro không cần thiết

Lưu ý cho người mua

Người mua có thể sẽ hơi thiệt thòi khi sử dụng điều khoản CPT là gì, bởi vì ngay khi bên bán giao đơn hàng cho đơn vị vận tải thì bất cứ rủi ro nào gặp phải trong quá trình này sẽ thuộc về người mua và người mua phải tự xử lý.

Một số lưu ý nếu như người mua muốn sử dụng CPT là gì trong hợp đồng thương mại:

 • Kiểm tra kỹ về số lượng, chất lượng, cách đóng gói khi nhận hàng tại điểm được định trước.
 • Có một lời khuyên nhỏ là nên mua bảo hiểm để bảo vệ hàng hóa khỏi những rủi ro không thể tính toán trước
 • Liên hệ với bên bán để nhận các chứng từ liên quan tới hàng hóa và làm các thủ tục cần thiết để xuất nhập khẩu các loại hàng ấy. Hãy nhớ rằng chứng từ cần được gửi qua chuyển phát nhanh và gửi một cách đơn lẻ, không kèm bất cứ loại hàng hóa nào.
 • Nên báo với bên bán gửi bằng chứng đóng hàng như hình ảnh, video để có gì rủi ro còn dễ giải quyết
 • Hỏi chi tiết về thông tin vận chuyển trong quá trình giao hàng như tên đơn vị đó là gì, hành trình giao nhận như thế nào, …

Tham khảo: [Hé lộ] Mức lương ngành Logistics và cơ hội việc làm hiện nay

Trên đây là bài viết trả lời thắc mắc CPT là gì và hướng dẫn sử dụng chi tiết. Hi vọng bạn đọc đã có thể hiểu hết về CPT qua bài viết này. Hãy theo dõi News.timviec.com.vn để có thể được cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé!


Với gần 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng việc làm, tư vấn nghề nghiệp. Mình hi vọng những kiến thức chia sẻ trên website sẽ giúp ích được cho bạn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, thu nhập hấp dẫn
Cẩm nang kiến thức về tuyển dụng, tìm việc làm mới nhất 2022 | News.timviec.com.vn
Công ty TNHH Truyền thông Tầm Nhìn Cộng

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, ô D32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 0981 448 766

Email: [email protected]

VỀ CHÚNG TÔI

News.timviec.com.vn là website cung cấp thông tin liên quan đến nhân sự, nghề nghiệp do Timviec.com.vn vận hành nhằm giúp doanh nghiệp, nhân sự tuyển dụng, người đi làm, người tìm việc cập nhật thông tin và đáp ứng được mong muốn của mình.

KẾT NỐI

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số 54/2019/SLĐTBXH-GP do Sở lao động thương binh và xã hội cấp ngày 30 tháng 12 năm 2019.