ExW là gì? Tìm hiểu chi tiết về ExW

ExW là gì? Đây là một điều khoản trong Incoterms mà bất cứ ai làm trong môi trường logistic cũng đều thuộc lòng để có thể làm việc nhanh chóng và dễ dàng trong ngành. Dưới đây là những điều bạn cần biết về ExW trong Incoterms.

ExW là gì?

EXW viết tắt của từ Ex Works nghĩa là Giao hàng tại xưởng.

Điều khoản này được áp dụng cho mọi phương thức vận tải như đường biển, đường hàng không, vận tải thủy nội địa, …

ExW là gì? Tìm hiểu chi tiết về ExW - Ảnh 1
ExW là gì?

Trong Incoterm ExW, người bán sẽ chỉ có trách nhiệm giao hàng tại xưởng, kho, nhà máy, các công việc còn lại sẽ do người mua chịu trách nhiệm như xếp hàng lên phương tiện vận chuyển, book tàu để di chuyển hàng hóa về.

Nội dung chi tiết của ExW trong Incoterm 2010 là gì?

Người bán chịu

 • Các chi phí kiểm tra hàng hóa (kiểm tra chất lượng, cân đo, đếm số lượng hàng)
 • Đóng gói và dán nhãn hàng hóa
 • Chi phí đưa hàng hóa đến điểm giao hàng đã định nếu điểm đó không thuộc kho của người mua
 • Bất kì chi phí phát sinh nào liên quan đến sự hư hỏng của hàng hóa trước khi được giao hàng.

Người mua chịu

 • Mọi chi phí liên quan đến hàng hóa từ khi hàng được giao theo như điều khoản hợp đồng
 • Mọi chi phí liên quan đến nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh hàng hóa,…
 • Thông quan hải quan, thuế và các loại phí khác
 • Bất kì loại phí phát sinh nào khi không kịp nhận hàng
 • Ngoài ra, người mua phải hoàn trả cho người bán tất cả chi phí & lệ phí mà người bán đã trả trong việc hỗ trợ người mua để có thể đưa hàng hóa được tới địa điểm cuối cùng.
ExW là gì? Tìm hiểu chi tiết về ExW - Ảnh 2
Nội dung của ExW

Nghĩa vụ cơ bản của người bán

 • Người bán phải chuẩn bị sẵn sàng hàng hóa đã sẵn sàng để giao và chưa được bốc lên phương tiện vận tải nhận hàng tại một địa điểm chỉ định (nhà máy hoặc nhà kho) và địa điểm chỉ định có thể là cơ sở của người bán hoặc không. Người bán phải giao hàng trong ngày giao hàng đã định hoặc trong khoảng thời gian đã giao ước
 • Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng mua bán và cung cấp tất cả bằng chứng phù hợp mà hợp đồng có thể đòi hỏi
 • Nếu có quy định, người bán phải hỗ trợ người mua lấy giấy phép xuất khẩu hoặc các giấy phép chính thức khác cần thiết để xuất khẩu hàng hóa, khi được người mua yêu cầu và chịu chi phí và rủi ro
 • Thông báo cho người mua về thời gian người bán giao hàng và các thông tin cần thiêt để tạo điều kiện cho người mua tiến hành nhận hàng
 • Giúp người mua lấy các giấy tờ cần thiết để hoàn thiện việc xuất khẩu, nhập khẩu hay quá cảnh
 • Cung cấp bất kì thông tin cần thiết nào để người mua mua bảo hiểm, và tự chịu rủi ro chi phí khi lấy các thông tin này

Nghĩa vụ cơ bản của người mua

 • Người mua phải thanh toán tiền hàng như đã quy định trong hợp đồng mua bán
 • Người mua phải tự chịu rủi ro và phí tổn để lấy giấy phép xuất khẩu và nhập khẩu hoặc các giấy phép chính thức khác và làm tục hải quan để xuất khẩu hàng hóa
 • Người mua phải làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu cho hàng hóa
 • Người mua phải lo liệu việc vận chuyển hàng hóa từ điểm giao hàng về đến địa điểm đích
 • Từ thời điểm nhận hàng tại địa điểm giao hàng đã định, người mua phải chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro và chi phí phát sinh đối với hàng hó
 • Người mua chịu trách nhiệm bốc dỡ hàng hóa tại cảng đi và cảng đích

Về các phương thức vận tải

Incoterms 2010, Ex Works sử dụng được cho mọi phương thức vận tải và người mua sẽ phải chịu mọi chi phí & thuê phương tiện vận tải.

Bảo hiểm cho hàng hóa theo Incoterms ExW 2010

Người bán & người mua không có nghĩa vụ lập hợp đồng bảo hiểm nhưng nếu người mua yêu cầu, người bán phải chịu rủi ro & chi phí để cung cấp các thông tin người mua cần phục vụ cho việc mua bảo hiểm hàng hóa.

Quyền và trách nhiệm của bên mua, bên bán khi sử dụng ExW là gì?

Bên bán

Trong điều kiện EXW, người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng mua bán và bất kì bằng chứng phù hợp mà có thể được đề cập đến trong hợp đồng.

Bất kỳ chứng từ nào cung cấp bởi người bán đểu có thể ở dạng chứng từ giấy truyền thống hoặc ở dạng điện tử nếu được các bên thỏa thuận hoặc tập quán quy định.

Giao hàng

Người bán phải giao hàng hóa bằng cách giao chúng cho người chuyên chở đã ký hợp đồng theo như mục A4 vào ngày hoặc trong khoảng thời gian đã thỏa thuận.

Chuyển giao rủi ro

Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao theo mục A2, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng được đề cập ở mục B3.

Vận tải khóa học trưởng phòng hành chính nhân sự

Người bán phải ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa từ một điểm giao hàng quy định, nếu có tại nơi giao hàng đến một điểm nhận hàng, nếu có, tại địa điểm nhận hàng đã thỏa thuận. Hợp đồng vận tải phải được lập theo những điều kiện thông thường với chi phí do người bán chịu và vận tải theo tuyến đường thường lệ và theo cách thức thông thường. Nếu địa điểm đến không được thỏa thuận hoặc không được xác định bởi tập quán, thì người bán có thể chọn điểm giao hàng và địa điểm tại nơi đến quy định phù hợp nhật với mục đích của mình.

Bảo hiểm

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, người bán phải cung cấp cho người mua nếu người mua yêu cầu và chịu rủi ro chi phí, những thông tin người mua cân để mua bảo hiểm.

Chứng từ giao hàng/vận tải

Nếu tập quán quy định hoặc người mua yêu cầu thì người bán phải chịu chi phí cung cấp cho người mua chứng từ vận tải thông thường; theo hợp đồng chuyên chở quy định ở mục A7.

Chứng từ vận tải này phải ghi rõ hàng hóa của hợp đồng và ghi rõ ngày giao hàng trong khoảng thời gian giao hàng đã thỏa thuận. Nếu có thỏa thuận hoặc theo tập quán, thì chứng từ vận tải này cũng phải cho phép người mua khiếu nại người chuyên chở về hàng hóa tại nơi đến quy định và cho phép người mua bán hàng trong quá trình vận tải bằng cách chuyển giao chứng từ cho người mua tiếp theo hoặc bằng cách thông báo cho người chuyên chở.

Khi chứng từ vận tải được phát hành dưới dạng có thể chuyển nhượng được và có nhiều bản gốc, thì một bộ đầy đủ các bản gốc phải được xuất trình cho người mua. hoc ke toan truong

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

Về thông quan xuất khẩu

Nếu cần, người bán phải làm và chỉ trả mọi chi phí liên quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu được quy định ở nước xuất khẩu như là:

 • Giấy phép xuất khẩu
 • Kiểm tra an ninh với hàng hóa trước khi xuất khẩu
 • Giám định hàng hóa trước khi xuất khẩu
 • Bất kì quy định pháp lý nào được áp dụng trước đó

Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu

Nếu cần, người bán phải hỗ trợ người mua khi người mua yêu cầu, rủi ro và chi phí do người mua chịu để lấy các chứng từ/thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan khi quá cảnh/nhập khẩu, bao gồm cả các thông tin an ninh và việc giám định hàng hóa trước khi xuất khẩu, được quy định ở nước hàng hóa quá cảnh qua hoặc nước nhập khẩu.

Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu

Người bán cần phải trả các chi phí về việc kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, cân, đo, đếm) cần thiết để giao hàng theo quy định

Người bán phải đóng gói hàng hóa và chịu chi phí về việc đó trừ khi thông lệ của ngành hàng quy định cụ thể hàng hóa được gửi đi không cần đóng gói. Người bán phải đóng gói và ký mã hiệu hàng hóa phù hợp với phương thức vận tải, trừ khi hai bên đã đồng ý cụ thể về cách đóng hàng và ký mã hiệu khi hợp đồng được ký kết. khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Phân chia chi phí

Người bán phải trả:

 • Toàn bộ mọi chi phí liên quan đến hàng hóa cho tới khi chung được giao cho người mua theo mục A2, trừ những khoản do người mua trả theo mục B9;
 • Chi phí vận chuyển và mọi chi phí liên quan phát sinh từ mục A4, bao gồm cả chi phí xếp hàng và các chi phí liên quan đến an ninh vận tải;
 • Bất kì phụ phí nào để dỡ hàng tại cảng đích nhưng chúng phải nằm trong hợp đồng vận tải mà người bán ký với người chuyên chờ;
 • Chi phí quá cảnh nếu chi phí này nằm trong hợp đồng vận tải mà người bán ký kết;
 • Chi phí cung cấp bằng chứng cho người mua theo mục A6 rằng hàng hóa đã được giao;
 • Nếu cần, thông quan hải quan, nộp thuế xuất khẩu và bất kì chi phí nào khác có liên quan đến việc xuất khẩu
 • Trả cho người mua tất cả các chi phí và phụ phí liên quan đến việc hỗ trợ người bán trong việc lấy chứng từ và thông tin cần thiết

Thông báo cho người mua

Người bán phải thông báo cho người mua biết rằng hàng hóa đã được giao theo mục A2, đồng thời cũng cân thông báo cho người mua bất kỳ thông tin nào cần thiết để tạo điều kiện cho người mua có thể nhận hàng.

Bên mua

Người mua phải thanh toán tiền hàng như quy định trong hợp đồng mua bán.

Bất kỳ chứng từ nào cung cấp bởi người mua đều có thể ở dạng chứng từ giấy truyền thống hoặc ở dạng điện tử nếu được các bên thỏa thuận hoặc tập quán quy định.

Nhận hàng

Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao theo mục A2 và nhận hàng từ người chuyên chở tại nơi giao hàng chỉ định hoặc tại một địa điểm cụ thể năm tại nơi giao hàng chỉ định.

Chuyển giao rủi ro

Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hỏng hóc hàng hóa từ thời điểm hàng được giao theo mục A2.

Nếu người mua không kịp thời thông báo cho người bán theo mục B10, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan đến việc mất mát hay hư hỏng của hàng hóa kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Vận tải

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc lập hợp đồng vận tải.

Bảo hiểm

Người mua không có nghĩa vụ với người bán vệ việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.

Bằng chứng của việc giao hàng

Người mua phải chấp nhận chứng từ vận tải được cung cấp theo như mục A6 nếu như chúng phù hợp với hợp đồng.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu

Nếu cần, người mua phải hỗ trợ người bán khi người bán yêu cầu, do người bán chịu rủi ro và chi phí, lấy các chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu, kể cả các thông tin an ninh hay giám định trước khi xuất khẩu được quy định bởi nước xuất khẩu.

Thông quan nhập khẩu

Nếu cần, người mua phải làm và trả các chi phí liên quan đến việc thông quan được quy định tại nước quá cảnh và nước nhập khẩu. Cụ thể:

 • Giấy phép nhập khẩu hoặc bất kì giấy phép nào cần thiết cho việc quá cảnh;
 • Kiểm tra an ninh cho việc nhập khẩu và quá cảnh;
 • Giám định hàng hóa
 • Bất kì quy định pháp lý nào.

Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu

Người mua không có nghĩa vụ gì với người bán.

Phân chia chi phí

Người mua phải:

 • Trả mọi chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa từ thời điểm hàng được giao, trừ các chi phí người bán
 • Chi phí quá cảnh hàng hóa, trừ khi chúng năm trong hợp đồng vận tải mà người bán ký kết;
 • Chi phí dỡ hàng, trừ khi chúng năm trong hợp đồng vận tải mà người bán ký kết;
 • Hoàn trả tất cả chi phí và lệ phí mà người bán đã chỉ ra khi giúp người mua
 • Nếu có quy định, trả tất cả các thứ thuế, lệ phí và các chi phí khác cũng như chi phí làm thủ tục hải quan để quá cảnh và nhập khẩu
 • Trả mọi chi phí phát sinh do không thông báo kịp thời cho người bán theo như mục B10, kể từ ngày đã quy định hoặc ngày hết hạn thời hạn quy định cho việc gửi hàng, với điều kiện hàng hóa đã được xác định là hàng hóa của hợp đồng.
 • Thông báo cho người bán
 • Trong trường hợp người mua có quyền quyết định về thời gian giao hàng và/hoặc địa điểm đến hoặc điểm nhận hàng tại nơi đến đó, người mua phải thông báo cho người bán đầy đủ về việc đó.

Cách thể hiện ExW trên hợp đồng ngoại thương

Khi muốn thông báo rằng bạn đang áp dụng các điều kiện trong Incoterms ExWorks vào hợp đồng ký kết của mình, hãy áp dụng công thức sau:

EXW [Địa điểm giao hàng] Incoterms 2020

Ví dụ: EXW 254 Nguyen Van Linh, District 1, Ho Chi Minh, Viet Nam Incoterms 2020

Đây là công thức chung và có thể được sử dụng đối với mọi loại hợp đồng ký kết.

Điểm khác biệt giữa ExW và FOB là gì?

Với EXW, người bán sẽ giao hàng tại xưởng của mình hoặc 1 địa điểm người mua chỉ định và người mua phải chịu chi phí vận chuyển cũng như các chi phí liên quan.

Với FOB, người bán sẽ chịu trách nhiệm mang hàng và xếp chúng an toàn lên lan can tàu. Tại đây, toàn bộ rủi ro và chi phí sẽ được chuyển sang cho người mua.

ExW

Với điều khoản này, người bán đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa theo hợp đồng, giao cho người mua đúng hạn, tại địa điểm được chỉ định

Họ sẽ không phải chịu bất cứ chi phí vận chuyển hay rủi ro liên quan đến hàng hóa nào. Điều này rất có lợi cho người bán.

FOB

Khi sử dụng điều khoản FOB trong mua bán hàng hóa, người bán phải có trách nhiệm mang hàng từ kho người bán ra cảng, và xếp hàng lên tàu. Họ sẽ phải chịu mọi chi phí vận chuyển hàng, làm thủ tục xuất khẩu, thuế (nếu có) cũng như các chi phí phát sinh. Người mua sẽ book tàu vận chuyển hàng, chịu chi phí cước biển, làm thủ tục thông quan nhập khẩu, thuế (nếu có) cũng như các chi phí phát sinh khác, cho đến khi hàng về đến kho người mua.

Nếu hàng hóa chưa được xếp lên tàu thì trách nhiệm vẫn là của người bán, còn nếu hàng hóa đã được xếp lên tàu thì trách nhiệm sẽ thuộc về người mua.

Ưu, nhược điểm của ExW so với FOB

ExW

Ưu điểm

 • Hàng hóa mua theo hợp đồng ExW thường rẻ hơn một chút so với sản phẩm mua theo FoB, vì nhà cung cấp sẽ bao gồm chi phí vận chuyển đến cảng, xử lý hàng hoá và thông quan hàng hoá cho FoB.
 • Có quyền kiểm soát hoàn toàn hàng hóa và chi phí vận chuyển từ nơi đều tiên đến cuối cùng.

Nhược điểm

 • Đối với lô hàng lẻ, có ít sản phẩm, chi phí vận chuyển với hình thức này sẽ tăng do lợi nhuận/giá trị thu về từ hàng hóa không đủ bù đắp cho toàn bộ chi phí vận chuyển door – to – door (từ “xưởng” của nhà cung cấp của bạn đến tận nơi của người nhận).
 • Việc chịu trách nhiệm quy trình xuất khẩu đòi hỏi và do đó bạn phải đảm bảo rằng người bán/nhà cung cấp trình đủ loại chứng từ cần thiết cho việc xuất khẩu.
 • Forwarder phải có đủ khả năng cả dịch vụ giao nhận tận nơi (door-to-door) cũng như xử lý quá trình thông quan cho hàng hóa.

FoB

Ưu điểm

 • So với ExW, với FoB nhà cung cấp của bạn chỉ cần đưa hàng đưa đến cảng và làm thủ tục hải quan với giá thấp hơn sử dụng dịch vụ từ các forwarder. Do đó, tổng chi phí của quá trình vận chuyển hoàn toàn thường thấp hơn đối với lô hàng FoB so với lô hàng ExW, cho cả bạn và cả người bán.
 • Đáng chú ý hơn, đối với các chuyến hàng lẻ, người mua không phải lo lắng về chứng từ ở nước xuất xứ vì đây là trách nhiệm của nhà cung cấp.
 • Có thời gian báo giá và dễ thu thập được từ hầu hết các forwarder.

Nhược điểm

 • Tranh chấp về việc thanh toán chi phí tại nước xuất xứ/địa phương dễ dàng xảy ra khi người bán không thanh cho chi phí này.
 • Khó kiểm soát chi phí tại nơi xuất xứ. Nhà cung cấp/người bán có thể tính hoặc cộng thêm các phí thủ tục tại đây, khiến tổng chi phí cho lô hàng tăng lên.

Lưu ý khi sử dụng ExW

ExW là gì? Tìm hiểu chi tiết về ExW - Ảnh 3
Những lưu ý khi sử dụng ExW

Sau đây là một số lưu ý mà bạn cần biết tới nếu muốn sử dụng ExW trong hợp đồng vận chuyển của mình:

 • Nếu các bên muốn người bán chịu trách nhiệm bốc hàng lên phương tiện chuyên chở tại địa điểm đi và chịu mọi rủi ro phát sinh trong quá trình bốc hàng mà không muốn chuyển sang điều kiện khác thì phải ghi rõ trong hợp đồng mua bán nghĩa vụ này.
 • Không nên sử dụng điều kiện này khi người mua không thể trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các thủ tục xuất khẩu. Trong trường hợp như vậy, nên sử dụng điều kiện FCA (giao hàng cho người chuyên chở) với điều kiện người bán đồng ý bốc dỡ hàng hoá và chịu mọi chi phí, rủi ro liên quan trong quá trình bốc hàng.
 • Các bên nên quy định càng rõ càng tốt địa điểm tại nơi giao hàng chỉ định vì chi phí và rủi ro đến điểm đó do người bán chịu. Người mua chịu toàn bộ chi phí và rủi ro liên quan đến việc nhận hàng từ điểm quy định, nếu có, tại nơi giao hàng chỉ định.
 • Đơn vị bán hàng không có trách nhiệm & nghĩa vụ đối với đơn vị bên mua trong việc tháo rỡ, xếp hàng cho bên mua. Trong trường hợp nếu bên mua yêu cầu bên bán hỗ trợ thì bên bán phải có thêm những khoản hỗ trợ chi phí & được ghi rõ trong bản hợp đồng và bên bán cũng sẽ phải chịu toàn bộ các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình bốc xếp kiện hàng đó.
 • Theo điều kiện EXW, để có thể xuất khẩu hàng hóa thành công, bên mua cần biết rằng bên bán chỉ có nghĩa vụ hỗ trợ bên mua khi thực sự được bên mua yêu cầu thực hiện xuất khẩu còn bên bán không có nghĩa vụ phải tự làm thủ tục hải quan cho bên mua. Do đó, nếu bạn là bên mua thì một lời khuyên là không nên sử dụng điều kiện EXW nếu bên bán không thể trực tiếp hoặc gián tiếp làm thủ tục thông quan xuất khẩu cho lô hàng của bạn.
 • Bên mua không có nghĩa vụ & trách nhiệm trong việc cung cấp cho bên bán những thông tin liên quan đến mục đích xuất khẩu hàng hóa. Tuy vậy, bên mua cũng có thể cung cấp một số những thông tin cần thiết cho bên bán, chẳng hạn như để tính thuế hoặc báo cáo (nếu cần).

Xem thêm: Sale Contract là gì? Ý nghĩa của Sale Contract với các doanh nghiệp

Trên đây là bài viết trả lời thắc mắc cho câu hỏi ExW là gì cùng các thông tin liên quan đến điều khoản này trong Incoterms. Hãy tiếp tục theo dõi News.timviec.com.vn để được cập nhật những tin tức mới nhất về các điều khoản logistics bạn nhé!


Với gần 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng việc làm, tư vấn nghề nghiệp. Mình hi vọng những kiến thức chia sẻ trên website sẽ giúp ích được cho bạn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, thu nhập hấp dẫn
Cẩm nang kiến thức về tuyển dụng, tìm việc làm mới nhất 2022 | News.timviec.com.vn
Công ty TNHH Truyền thông Tầm Nhìn Cộng

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, ô D32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 0981 448 766

Email: [email protected]

VỀ CHÚNG TÔI

News.timviec.com.vn là website cung cấp thông tin liên quan đến nhân sự, nghề nghiệp do Timviec.com.vn vận hành nhằm giúp doanh nghiệp, nhân sự tuyển dụng, người đi làm, người tìm việc cập nhật thông tin và đáp ứng được mong muốn của mình.

KẾT NỐI

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số 54/2019/SLĐTBXH-GP do Sở lao động thương binh và xã hội cấp ngày 30 tháng 12 năm 2019.