Hàm subtotal - Cách dùng hàm subtotal thay cho hàm sum trong excel

Hàm subtotal - Cách dùng hàm subtotal thay cho hàm sum trong excel

Kỹ Năng Văn Phòng 24-08-2020, 07:48

Hàm subtotal xuất hiện từ rất lâu trên các phiên bản của Excel nhưng từ phiên bản 2003 trở đi thì Microsoft đã có sự gia tăng thêm nhiều tùy chọn cho hàng số function trong hàm. Để nắm rõ hơn về chức năng, cú pháp và cách sử dụng […]

Hàm match là gì và cách sử dụng hàm match trong Excel

Hàm match là gì và cách sử dụng hàm match trong Excel

Kỹ Năng Văn Phòng 22-08-2020, 04:17

Hàm match trong excel là một trong những hàm phổ biến và thường xuyên áp dụng trong quá trình tìm kiếm nhanh một giá trị nhất định trong bảng dữ liệu. Tuy nhiên, nhiều bạn chưa nắm được cách sử dụng của hàm này để phục vụ cho công việc. […]

Hàm chia trong excel - Cách sử dụng và công thức cụ thể

Hàm chia trong excel - Cách sử dụng và công thức cụ thể

Kỹ Năng Văn Phòng 21-08-2020, 10:36

Hàm chia trong excel là phép tính cơ bản không thể thiếu khi sử dụng phần mềm văn phòng Excel. Nếu không nắm được những công thức này để áp dụng vào công việc thì bạn sẽ mất khá nhiều thời gian để xử lý dữ liệu và không chuyên […]