Cách sử dụng hàm countif và countifs có điều kiện trong excel

Cách sử dụng hàm countif và countifs có điều kiện trong excel

Kỹ Năng Văn Phòng 29-09-2020, 03:56

Hàm countifs trong excel là một trong những hàm thống kê được sử dụng nhiều khi làm việc trong excel. Trong đó, hàm count dùng để đếm các ô chứa số còn hàm countifs dùng để đếm các ô theo một điều kiện nhất định (ngày tháng, số, text hoặc […]

Hướng dẫn cách đổi hình nền máy tính cá nhân, laptop đơn giản

Hướng dẫn cách đổi hình nền máy tính cá nhân, laptop đơn giản

Kỹ Năng Văn Phòng 28-09-2020, 05:14

Cách đổi hình nền máy tính sẽ giúp diện mạo của máy tính được thay đổi. Đây là một trong những cách giúp các bạn có cảm hứng, động lực làm việc mỗi khi mở máy tính.  Cài hình nền máy tính hay thay ảnh màn hình Desktop là một […]

Cách đặt và gỡ pass cho máy tính, laptop Win 7, 8, 10 đơn giản

Cách đặt và gỡ pass cho máy tính, laptop Win 7, 8, 10 đơn giản

Kỹ Năng Văn Phòng 26-09-2020, 03:21

Cách đặt pass cho máy tính cá nhân luôn là thao tác quan trọng và cần phải thực hiện để không ai có thể xâm nhập vào máy tính của bạn. Với từng phiên bản Windows giao diện sẽ có cách cài pass máy tính cũng khác nhau khiến người […]