Cách tính lương làm thêm giờ mới nhất cho người lao động

Nhu cầu kiếm thu nhập luôn rất chính đáng. Và mỗi ngành nghề đều có cách tính lương riêng. Vậy, cách tính lương làm thêm giờ mới nhất cho người lao động hiện nay như thế nào?

Theo như quy định của phát luật, các hình thức làm thêm giờ phổ biến mà người lao động có thể nhận được lương bao gồm:

 • Làm thêm giờ thông thường theo ca
 • Làm thêm giờ vào ban đêm
Cách tính lương làm thêm giờ mới nhất cho người lao động - Ảnh 1
Các trường hợp được hưởng lương thêm giờ

Trong đó người lao động sẽ được tính lương dựa theo: Thời gian lao động hoặc kết quả sản phẩm làm ra.

Cách tính lương lao động làm thêm giờ thông thường

Đối với các lao động làm thêm giờ thông thường, theo quy định tại thông tư 23/2015/TT-BLDTBXH và điều 25 nghị định 05/2015/ND-CP thì việc trả lương khi làm thêm giờ của người lao động sẽ được quy định cụ thể với hai trường hợp:

Người lao động hưởng lương làm thêm giờ theo thời gian

Trong điều 25, nghị định 05/2015/ND-CP có nêu rõ: Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, người lao động được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời gian làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định. KHi đó, cách tính lương làm thêm giờ của người lao động trong trường hợp này được tính như sau:

Lương làm thêm giờ = Lương thực trả x 150% – 300% x Số giờ làm thêm

Trong đó:

 • Lương thực trả: Được xác định trên cở sở tiền lương cơ bản của công việc mà người lao động đang làm. Trong trường hợp người lao động trả lương theo ngày hoặc theo tuần làm việc thì  tiền lương thực trả được xác định dựa theo cơ sở lương trực trả của ngày hoặc tuần làm việc chia cho số giờ thực tế làm việc của người lao động trong ngày hoặc trong tuần làm việc.
 • Mức ít nhất 150%: là mức tiền trả thêm cho người lao động so với lương giờ làm thực trả của ngày làm việc bình thường. Mức ít nhất này chỉ áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường.
 • Mức ít nhất 300%: là mức tiền trả thêm cho người lao động so với lương giờ làm của ngày làm việc bình thường. Mức ít nhất 300% lương sẽ được áp dụng khi các lao động làm thêm vào những ngày nghỉ tết, ngày nghỉ có hưởng lương. Tuy nhiên, mức lương làm thêm giờ này chưa tính thêm các khoản khác nhau như thưởng tết, thưởng ngày nghỉ lễ theo quy định của doanh nghiệp.

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Với những người lao động hưởng lương theo sản phẩm làm ra. Lương Làm thêm giờ sẽ được tính theo công thức như sau:

Lương làm thêm giờ = Đơn giá lương sản phẩm của ngày bình thường x múc ít nhất x số sản phẩm làm thêm

Trong đó:

 • Mức ít nhất 150%: là mức lương so với đơn giá lương sản phẩm của các ngày làm việc bình thường. Mức ít nhất này thường áp dụng đối với các sản phẩm làm thêm vào ngày thường
 • Mức ít nhất 200%: là mức lương phải trả so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày bình thường. Mức ít nhất này chủ yếu áp dụng trong các ngày nghỉ của người lao động.
 • Mức ít nhất 300%: là mức lương phải trả so với đơn giá lương sản phẩm của ngày làm việc. Mức ít nhất này chủ yếu áp dụng trong các giai đoạn nghỉ lễ, tết của người lao động.
Cách tính lương làm thêm giờ mới nhất cho người lao động - Ảnh 2
Cách tính lương thêm giờ lao động thông thường

Cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm

Đối với những lao động thường xuyên phải làm thêm giờ vào ban đêm. Cách tính tiền lương làm thêm giờ của người lao động cũng sẽ được chia làm các trường hợp như sau:

Đối với các lao động hưởng lương theo thời gian làm việc

Với trường hợp này, lương làm thêm giờ của người lao động sẽ được tính theo công thức:

Lương thêm giờ ban đêm = (Lương thực trả của ngày làm việc x mưc ít nhất 150% – 300% + lương thực trả của ngày làm việc bình thường x mức nhất nhất 30% + 20% x lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc ngày nghỉ hàng tuần) x số giờ làm thêm ban đêm .

Trong đó:

 • Lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc sẽ được tính bằng 100% tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc. Nhưng người llao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày làm việc trước đó.
 • Lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hàng tuần sẽ được tính ít nhất 200% so với lương thực trả của ngày làm việc bình thường.
 • Lương giờ vào ban ngày của những ngày nghỉ lễ, tết được tính ít nhất 300% so với lương thực trả của ngày làm việc bình thường.
Cách tính lương làm thêm giờ mới nhất cho người lao động - Ảnh 3
Cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm

Đối với các lao động hưởng lương theo sản phẩm

Với những lao động hưởng lương ăn theo sản phẩm, cách tính lương làm thêm giờ sẽ được triển khai theo công thực:

Lương thêm giờ ban đêm = (Lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x mức ít nhất 150 – 300% + lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x mức ít nhất 30% + 20% x giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần) x số sản phẩm làm thêm ban đêm.

Trong đó:

 • Lương sản phẩm của ban ngày được tính ít nhất bằng 100% lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường nếu người lao động không làm thêm giờ ban ngày của ngày làm việc.
 • Lương sản phẩn ban ngày được tính ít nhất 200% so với giá sản phẩm của ngày làm việc bình thường khi lao động làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần.
 • Lương sản phẩm được tính ít nhất 300% khi người lao động làm việc vào những ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Trên đây là một số cách tính lương làm thêm giờ dành cho người lao động. Hy vọng người lao động sẽ có thêm những thông tin quý giá về quyền lợi của bản thân mình cũng như cho các nhân viên kế toán tiền lương thêm các kiến thức về nghiệp vụ kế toán.

► Tìm hiểu những thông tin việc làm mới nhất dành cho các ứng viên hiện nay