Mẫu biên bản nghiệm thu công trình chuẩn nhất 2023

Mỗi công trình xây dựng sau khi hoàn thành sẽ có biên bản nghiệm thu. Vậy biên bản nghiệm thu công trình là gì? Có những mẫu biên bản nghiệm thu nào mà nhân sự trong lĩnh vực xây dựng cần chú ý? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau nhé!

Biên bản nghiệm thu công trình là gì? 

Biên bản nghiệm thu công trình được hiểu là một dạng văn bản được lập ra để thẩm định, thu nhận hoặc xác nhận đã kiểm tra chất lượng công trình hoặc một số hạng mục bất kỳ được thi công, lắp đặt tại các công trình xây dựng.

Hoạt động nghiệm thu thường sẽ được thực hiện bởi cơ quan chức năng hoặc các cá nhân có chuyên môn được doanh nghiệp chỉ định. Căn cứ để thực hiện hoạt động thẩm định khối lượng công việc thường sẽ dựa theo bản vẽ kĩ thuật từ trước. Từ kết quả trong biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, chủ đầu tư sẽ biết được liệu công trình có đủ chất lượng, kỹ thuật để có thể đưa vào sử dụng hay không.

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình chuẩn nhất 2023 - Ảnh 1

Xem thêm: Mẫu biên bản kiểm kê tài sản/kiểm tra tài sản CHUẨN nhất

Các giấy tờ làm căn cứ nghiệm thu công trình

Trong hoạt động lập mẫu biên bản nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng, các cá nhân được chỉ định không được phép đánh giá dựa trên quan điểm chủ quan. Việc nghiệm thu cần được căn cứ theo một số cơ sở, chứng từ như sau:

 • Nhật ký thi công;
 • Hợp đồng xây dựng;
 • Hồ sơ thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị;
 • Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;
 •  Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng
 • Bản vẽ hoàn công công trình;
 • Kết quả kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị;
 • Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng (căn cứ theo Hợp đồng hoặc theo pháp luật);

Điều kiện để đưa công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng 

Theo khoản 3, điều 23, nghị định 06/2021/NĐ-CP, để đưa công trình vào khai thác phải đảm bảo một số điều kiện gồm:

 • Công trình, hạng mục công trình được nghiệm thu theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này
 • Với các công trình tại khoản 1, điều 24, công trình cần phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2, điều 24 của nghị định kiểu tra công tác nghiệm thu, ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu tại điểm A, khoản này của chủ đầu tư
 • Với các công trình có sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công thì hợp đồng chỉ được phép quyết toán sau khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên.
 • Đối với công trình thuộc dự án PPP, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên là căn cứ để doanh nghiệp dự án PPP lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình.

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình cần có nội dung gì 

Biên bản nghiệm thu nên có đầy đủ các nội dung gồm:

 • Tên công trình và các hạng mục công trình
 • Tên và thông tin cá nhân thuộc bộ phận trực tiếp nghiệm thu
 • Đơn vị thi công
 • Người hoặc đơn vị giám sát
 • Chủ đầu tư/chủ nhà
 • Thời gian nghiệm thu

Ngoài ra, mẫu biên bản nghiệm thu cần phải trình bày rõ ràng những đánh giá về công trình được nghiệm thu và kết luận có thể đưa công trình vào sử dụng hay không.

Nếu không được nghiệm thu, đơn vị cần yêu cầu rõ ràng việc sửa chữa, hoàn thiện để có kế hoạch khắc phục sớm nhất.

Xem thêm: [DOWNLOAD] Form mẫu biên bản nghiệm thu công việc 2023

Một số mẫu biên bản nghiệm thu công trình phổ biến

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình

Đây là mẫu văn bản kiểm tra cuối cùng trước khi đưa công trình vào mục đích sử dụng. Trong biên bản này sẽ cần có thông tin chi tiết các hạng mục khác nhau, biên bản đánh giá tiến độ hoàn thành của công trình đó.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

……….. , ngày ……. tháng …… năm ……….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐỂ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

 1. Tên công trình:………………………………………………………………………………………..
 2. Địa điểm xây dựng:………………………………………………………………………………….
 3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Chủ đầu tư (chủ cơ sở sản xuất):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị tư vấn giám sát (nếu có):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị cung ứng, chuyển giao, lắp đặt công nghệ:

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị thi công xây dựng (nếu có):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

 1. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:…………..giờ, ngày ………tháng ………. năm …………………………………………

Kết thúc:…………..giờ, ngày ………tháng ………. năm ……………………………………….

Tại…………………………………………………………..

 1. Đánh giá công trình xây dựng đã thực hiện:
 2. a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Các tài liệu gồm có:

Hồ sơ công nghệ, thiết kế thi công lắp đặt thiết bị;

Bản vẽ hoàn công công trình;

Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;

Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

Nhật ký thi công;

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;

Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng;

Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải;

 1. b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật): [ Nêu rõ chất lượng của từng hạng mục (lò gạch) theo tiêu chuẩn xây dựng, đánh giá mức độ đảm bảo an toàn khi vận hành sản xuất…]

…………………………………………………………..

 1. c) Các ý kiến khác: [Nêu các vấn đề cần lưu ý hoặc các tồn tại cần khắc phục khi vận hành sản xuất, thời gian bảo hành, bảo trì…]

…………………………………………………………..

 1. Kết luận: [ Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có]

…………………………………………………………..

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

Download mẫu biên bản nghiệm thu tại đây

Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình

Đây là mẫu giấy tờ nhằm xác định rõ những công việc nào đã được hoàn thành. Biên bản này thường được lập để xác định nội dung công việc cụ thể đã được hoàn thành ra sao và chất lượng công việc đã đạt trong quá trình thu công.

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình chuẩn nhất 2023 - Ảnh 2

Download mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng công trình

Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu hạng mục công trình là văn bản ghi nhận về việc hoàn thành nghĩa vụ của bên nhận thi công công trình đối với một hạng mục nào đó.

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình chuẩn nhất 2023 - Ảnh 3

Download mẫu biên bản nghiệm thu hạng mục tại đây

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc nội bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

SỐ: ………………………..

Dự án: ……………………………………………………………………………………………….

Hạng mục: ……………………………………………………………………………………………….

Đối tượng nghiệm thu: ……………………(Ghi rõ tên công được nghiệm thu)…………..

Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: ……………………………………… Chức vụ: ………………………………………………..

Đại diện Nhà thầu thi công: ……………………………(Ghi tên nhà thầu)…………………….

– Ông: …………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………

Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: …..giờ ….. ngày….tháng….năm….

Kết thúc: ……giờ ….. ngày…..tháng….năm…..

Tại dự án: ……………………………………………………………………………………………..

Đánh giá công việc đã thực hiện:

……………………………………………………………………………………….

(Ghi rõ chất lượng công việc có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của hợp đồng/thỏa thuận và các ý kiến khác nếu có).

Kết luận:

(Cần ghi rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai các công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi triển khai các công việc tiếp theo).

CÁN BỘ GIÁM SÁT

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

(Ký, ghi rõ họ tên)

Download mẫu biên bản nghiệm thu công việc

Mẫu biên bản nghiệm thu sản phẩm dịch vụ

CÔNG TY …………………………………………….

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

– Sản phẩm/Dịch vụ:

– Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số:

– Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao:

– Thời gian: Ngày …. tháng ….. năm ……

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ………………………………………… Chức vụ: ………………………

 1. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ:

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ:

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ:

 1. Đại diện bên cung ứng:

Ông (bà): ……………………………….. Chức vụ:

 1. Đại diện bên sử dụng / kho:

Ông (bà): ………………………………. Chức vụ:

 1. Kết quả kiểm tra:
Số TT MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu của  HĐ/Đơn hàng  Kết quả kiểm tra

Kết luận của Ban kiểm nghiệm: …………………………………………

.

TRƯỞNG BAN
(Ký và ghi rõ họ tên)
CÁC THÀNH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN CUNG ỨNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN SỬ DỤNG/KHO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Download mẫu biên bản nghiệm thu sản phẩm

Qua bài viết trên đây, bạn chắc hẳn đã hiểu rõ về biên bản nghiệm thu công trình. Hi vọng những kiến thức này sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong công việc và cuộc sống!


Với gần 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng việc làm, tư vấn nghề nghiệp. Mình hi vọng những kiến thức chia sẻ trên website sẽ giúp ích được cho bạn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, thu nhập hấp dẫn

Tìm việc ngay

Tin mới nhất

Cẩm nang kiến thức về tuyển dụng, tìm việc làm mới nhất 2024 | News.timviec.com.vn
Công ty TNHH Truyền thông Tầm Nhìn Cộng

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, ô D32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 0981 448 766

Email: [email protected]

VỀ CHÚNG TÔI

News.timviec.com.vn là website cung cấp thông tin liên quan đến nhân sự, nghề nghiệp do Timviec.com.vn vận hành nhằm giúp doanh nghiệp, nhân sự tuyển dụng, người đi làm, người tìm việc cập nhật thông tin và đáp ứng được mong muốn của mình.

KẾT NỐI

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số 54/2019/SLĐTBXH-GP do Sở lao động thương binh và xã hội cấp ngày 30 tháng 12 năm 2019.