Mức lương giáo viên tiểu học và công thức tính lương mới nhất

Lương giáo viên tiểu học được điều chỉnh áp dụng theo quy định mới của Bộ GD-ĐT ban hành. Dựa vào quy định này, bạn sẽ dễ dàng áp dụng cách tính mức lương cơ bản của một giáo viên tiểu học. Cùng tham khảo mức lương đúng tiêu chuẩn trong bài viết này nhé. 

VIỆC LÀM GIÁO VIÊN TỐT!

Bậc lương giáo viên tiểu học 

Mức lương giáo viên tiểu học và công thức tính lương mới nhất - Ảnh 1
Lương của giáo viên tiểu học

Theo bộ GDĐT, Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương GV tiểu học công lập sẽ bao gồm:

– Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, hạng I áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 (nhóm A2.1). Từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6.78.

– Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, hạng II áp dụng hệ số lương của viên chức thuộc loại A2 (Nhóm A2.2). Từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

(Hiện hành, áp dụng hệ số lương viên chức A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98)

– Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, hạng III áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1. Từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

(Hiện hành, áp dụng Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, áp dụng hệ số lương viên chức A0. Từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89).

– Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, hạng IV, áp dụng hệ số lương của viên chức loại B. Từ hệ số lương 1,86 đến 4,06, đối với giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0. Từ hệ số lương 2,10 đến 4, 89 đối với giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng.

(Hiện hành, áp dụng hệ số lương viên chức loại B hệ số lương từ 1,86 đến hệ số lương 4,06)

Ở thời điểm hiện tại, mức lương thấp nhất sẽ là 2.771.400 đồng/tháng;

Mức cao nhất là 7.420.200 đồng/tháng.

Mức lương này sẽ được điều chỉnh cao nhất so với mức thấp nhất chính là 2.976.000 đồng/tháng đến 10.848.000 đồng/tháng.

Bảng lương giáo viên tiểu học năm 2022

Giáo viên tiểu học hạng II (Viên chức loại A1) bao gồm:

 • Hệ số 2.34 mức lương 2.340.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 3.744.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 2.64 mức lương 2.670.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 4.272.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.00 mức lương 4.470.000VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 4.800.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.33 mức lương 4.961.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 5.328.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.66 mức lương 5.453.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 5.856.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.99 mức lương 5.945.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 6.384.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 4.32 mức lương 6.436.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 6.912.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 4.65 mức lương 6.928.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 7.440.000 VNĐ/tháng).

  XEM THÊM: Giáo viên trường tư thục được đề xuất hỗ trợ 1.8 triệu đồng/ tháng

Giáo viên tiểu học hạng III (Viên chức loại A0) bao gồm:

 • Hệ số 2.10 mức lương 3.129.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 3.360.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 2.41 mức lương 3.590.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 3.856.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 2.72 mức lương 4.052.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 4.352.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.03 mức lương 4.514.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 4.848.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.34 mức lương 4.976.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 5.344.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.65 mức lương 5.438.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 5.840.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.96 mức lương 5.900.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 6.336.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 4.27 mức lương 6.362.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 6.832.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 4.58 mức lương 6.824.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 7.328.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 4.89 mức lương 7.286.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 7.824.000 VNĐ/tháng).

  XEM THÊM: Giáo viên được đề xuất lương mới, bộ GD-ĐT nói gì?

Giáo viên tiểu học hạng IV (Viên chức loại A0) bao gồm:

 • Hệ số 1.86 mức lương 2.771.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 2.976.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 2.06 mức lương 3.069.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 3.296.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 2.26 mức lương 3.367.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 3.616.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 2.46 mức lương 3.665.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 3.936.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 2.66 mức lương 3.963.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 4.256.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 2.86 mức lương 4.261.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 4.576.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 2.86 mức lương 4.261.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 4.576.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.06 mức lương 4.559.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 4.896.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.26 mức lương 4.857.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 5.216.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.46 mức lương 5.155.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 5.536.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.66 mức lương 5.453.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 5.856.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.86 mức lương 5.751.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 6.176.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 4.06 mức lương 6.049.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 6.496.000 VNĐ/tháng).

  XEM THÊM: Mức lương GV mầm non hiện nay 

Cách tính lương giáo viên tiểu học 2022

Cách tính lương cho giáo viên tiểu học khi trúng tuyển viên chức được áp dụng như sau:

Mức lương GV tiểu học = Mức lương cơ sở x Hệ số lương

Trong đó:

 • Mức lương cơ sở hiện tại vẫn là 1.490.000 đồng/tháng. Do nhà nước chưa thể cân đối được nguồn tài chính để điều chỉnh tăng mức lương cơ sở theo định kỳ hàng năm.
 • Hệ số lương sẽ tùy thuộc vào hạng chức danh nghề nghiệp của mỗi giáo viên.

Với công thức này bạn có thể áp dụng cho từng chức danh giáo viên trong ngành giáo dục để tính mức lương cơ bản.

Mức lương giáo viên tiểu học và công thức tính lương mới nhất - Ảnh 2
Lương giáo viên tính theo công thức chung

Trên đây là mức tiền lương cơ bản chưa bao gồm phụ cấp của giáo viên tiểu học. Theo đó, thu nhập thực nhận của giáo viên tiểu học sẽ được tính theo công thức sau:

Thu nhập thực tế = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương + Phụ cấp – Tiền bảo hiểm xã hội

Lương giáo viên tiểu học mới ra trường bao nhiêu?

Có hai trường hợp là giáo viên dạy tại trường công lập và giáo viên dạy tại trường dân lập.

 • Đối với giáo viên mới ra trường đỗ viên chức và làm việc tại các trường công lập, áp dụng công thức Lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở thì mức lương cơ bản họ nhận được sẽ là:

Lương = 2.34 x 1.490.000 = 3.486.600 đồng

 • Đối với giáo viên mới ra trường dạy hợp đồng tại các trường dân lập thì mức lương sẽ được trả theo thỏa thuận với nhà trường trước đó. Tuy nhiên mức lương không được thấp hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng theo quy định của nhà nước.

Hi vọng với những chia sẻ hữu ích trên đây sẽ giúp cho các bạn có thêm những thông tin về mức  lương giáo viên tiểu học mới nhất. Đây chính là điều được rất nhiều bạn quan tâm, đặc biệt đối với các bạn chuyên ngành sư phạm tiểu học. Đừng quên cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích tại NewsTimviec nhé!


Với gần 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng việc làm, tư vấn nghề nghiệp. Mình hi vọng những kiến thức chia sẻ trên website sẽ giúp ích được cho bạn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, thu nhập hấp dẫn

Tìm việc ngay

Tin mới nhất

Cẩm nang kiến thức về tuyển dụng, tìm việc làm mới nhất 2024 | News.timviec.com.vn
Công ty TNHH Truyền thông Tầm Nhìn Cộng

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, ô D32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 0981 448 766

Email: [email protected]

VỀ CHÚNG TÔI

News.timviec.com.vn là website cung cấp thông tin liên quan đến nhân sự, nghề nghiệp do Timviec.com.vn vận hành nhằm giúp doanh nghiệp, nhân sự tuyển dụng, người đi làm, người tìm việc cập nhật thông tin và đáp ứng được mong muốn của mình.

KẾT NỐI

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số 54/2019/SLĐTBXH-GP do Sở lao động thương binh và xã hội cấp ngày 30 tháng 12 năm 2019.