Giáo viên trường tư thục được đề xuất hỗ trợ 1.8 triệu đồng/ tháng

Các giáo viên trường tư thục sẽ được đề xuất hỗ trợ nghỉ việc không lương theo tinh thần của quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 15/2020/QĐ-TTg của chính phủ. 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa chính thức gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tờ trình về việc Ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 của Chính phủ và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24.2.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, bộ lao động – thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng hỗ trợ cho lao động đang bị tạm hoãn hợp đồng lao động, lao động nghỉ việc không hưởng lương tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Còn các cơ sở giáo dục công lập cần đảm bảo chi trả thường xuyên tại các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông”.

Xem thêm: Nhận bảo hiểm xã hội 1 lần: 5 trường hợp lao động cần biết

Giáo viên trường tư thục được đề xuất hỗ trợ 1.8 triệu đồng/ tháng - Ảnh 1
Bộ lao động đề xuất mở rộng đối tượng hỗ trợ sang các giáo viên khối trường dân lập

Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương cho các giáo viên thuộc khối trường dân lập được tính từ ngày 1.2.2020 cho đến tháng 1.6.2020. Thời gian hỗ trợ không quá 3 tháng. Mức hỗ trợ cho các đối tượng trên là 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Giáo viên trường tư thục được đề xuất hỗ trợ 1.8 triệu đồng/ tháng - Ảnh 2
Mức hỗ trợ các giáo viên hiện tại là 1.8 triệu/ tháng

Xem thêm: Bảo hiểm xã hội một lần có nên rút khi chưa đủ tuổi hưởng lương hưu?

Trước đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cung cấp số liệu về giáo viên trường tư thục cũng như đánh giá tác động của tình hình dịch bệnh đối với đối tượng này. Qua tính toán của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, khoảng trên 30.000-50.000 giáo viên tư thục các cấp bị ảnh hưởng.