Nhận bảo hiểm xã hội 1 lần: 5 trường hợp lao động cần biết

Việc nhận bảo hiểm xã hội 1 lần sẽ được cơ quan chức năng giải ngân trong các trường hợp sau theo quy định pháp luật 

Các trường hợp được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần

Trường hợp 1: Người lao động ra nước ngoài để định cư;

Trường hợp 2: Người lao động đang mắc các bệnh có nguy hiểm đến tính mạng như:

  • Ung thư, bại liệt
  • Phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và không thể tự thực hiện các hoạt động sinh hoạt cá nhân thường ngày, cần có người thân theo dõi, hỗ trợ toàn thời gian.
  • Các bệnh ngoài những trường hợp trên nhưng có khả năng làm suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
Nhận bảo hiểm xã hội 1 lần: 5 trường hợp lao động cần biết - Ảnh 1
Các trường hợp được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần

Trường hợp 3: Người lao động đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Trong đó:

  • Người lao động (NLĐ) tham gia BHXH bắt buộc đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 Luật BHXH 2014 mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH 2014 mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.
  • Người tham gia BHXH tự nguyện đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 73 Luật BHXH 2014 nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà không tiếp tục tham gia BHXH.

Trường hợp 4: Lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng bảo hiểm nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được phép nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Trường hợp 5: Lao động nằm trong các trường hợp sau khi quyết định thôi việc mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu gồm:

  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.
  • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

Xem thêm: Bảo hiểm xã hội một lần có nên rút khi chưa đủ tuổi hưởng lương hưu?

Mức hưởng BHXH 1 lần

Mức hưởng BHXH 1 lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

Nhận bảo hiểm xã hội 1 lần: 5 trường hợp lao động cần biết - Ảnh 2
Mức hưởng BHXH 1 lần
  • 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc hoặc 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
  • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc hoặc 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện cho những năm đóng trước năm 2014
  • Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH một lần được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc; tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

Lưu ý: Tỷ lệ hưởng bảo hiểm của lao động không gồm số tiền nhà nước đã hỗ trợ. Trừ trường hợp người lao động đang mắc các bệnh có khả năng gây nguy hiểm tới tính mạng.

► Tham khảo thêm: Bảo hiểm xã hội một lần: Thời gian giải quyết cho lao động sau nghỉ việc