Quyết toán thuế TNCN cho nhân viên thử việc hay không?

Khi thử việc có phải nộp thuế thu nhập cá nhân? Điều kiện để không nộp thuế? Kế toán sẽ quyết toán thuế TNCN cho nhân viên thử việc như thế nào? Cùng News.timviec giải đáp nhé.

Trong thời gian thử việc có đóng thuế TNCN?

Theo quy định tại Điểm b, Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

“ Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.[…]”

Theo đó, đối với NLĐ có tổng thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên, có ký kết mẫu hợp đồng thử việc đủ tiêu chuẩn, hoặc ký hợp đồng lao động có thời hạn tương ứng với thời gian thử việc, thì sẽ bị trừ thuế 10% trên tổng thu nhập.

Tuy nhiên, có 2 trường hợp NLĐ được tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Xem thêm: Thời gian thử việc sẽ không được áp dụng với hợp đồng dưới 1 tháng

Điều kiện để không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Có 2 trường hợp người thử việc không phải nộp thuế TNCN:

Trường hợp 1: Nếu NLĐ thử việc chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập, sau khi giảm trừ gia cảnh thì tổng thu nhập nằm ở dưới mức phải nộp thuế TNCN, thì có thể tạm thời chưa khấu trừ tỷ lệ 10%.

NLĐ phải làm Bản cam kết mẫu số 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC, gửi cho doanh nghiệp để làm căn cứ. Toàn bộ nội dung của bản cam kết do chính NLĐ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bên cạnh đó, thời điểm cam kết, NLĐ phải thực hiện đăng ký thuế và có mã số thuế.

Trường hợp 2: Cá nhân sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi thuộc đối tượng tính theo biểu lũy tiến mà sau khi trừ đi các khoản giảm trừ, các khoản được miễn thì thu nhập tính thuế bằng 0 hoặc mang giá trị âm thì không phải nộp.

Quyết toán thuế TNCN cho nhân viên thử việc hay không? - Ảnh 1
Với các điều kiện trên thì không phải nộp thuế TNCN khi thử việc

Ví dụ: 

Như vậy, nếu lương thử việc của bạn là 4.500.000 đồng (dưới mức nộp thuế), có mã số thuế và chỉ làm việc duy nhất ở 1 nơi thì không phải nộp thuế sau khi hoàn thành Bản cam kết.

Quyết toán thuế TNCN khi thử việc như thế nào?

Theo Công văn 54155/CT-TTHT năm 2018, sau khi kết thúc hợp đồng thử việc:

– Doanh nghiệp không ký HĐLĐ với NLĐ: Trước khi chi trả, phải khấu trừ 10% tỷ lệ với tổng thu nhập từ 02 triệu trở lên của NLĐ trong thời gian thử việc

– Doanh nghiệp ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên với NLĐ: Trước khi chi trả, phải thực hiện khấu trừ theo đúng Biểu thuế lũy tiến từng phần tính cả thời gian thử việc.

Với các trường hợp không phải nộp thuế TNCN thì kế toán phải tổng hợp danh sách và thu nhập của từng người để nộp lên cho cơ quan thuế làm căn cứ.

Xem thêm: Thuế thu nhập cá nhân thay đổi như thế nào từ hôm nay?

Thời gian quyết toán thuế TNCN: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Như vậy, phụ thuộc vào NLĐ có thực hiện cam kết trong thời gian thử việc hay không thì doanh nghiệp, người nộp thuế xác định số thuế TNCN phải nộp để thực hiện khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Quản lý thuế 2019;
  • Thông tư 92/2015/TT-BTC;
  • Thông tư 151/2014/TT-BTC;
  • Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Xem thêm: Kế toán thuế là gì? Những công việc phải thực hiện hàng ngày

Trên đây là những thông tin về quyết toán thuế TNCN cho nhân viên thử việc mà News.timviec muốn gửi đến cho độc giả để có thể đảm bảo quyền lợi người lao động của mình.