Mức hưởng bảo hiểm y tế đúng và trái tuyến năm 2021: Cập nhật thay đổi

Theo Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, có một số điểm mới về mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động cần nắm rõ khi đi khám, chữa bệnh như sau.

Mức hưởng bảo hiểm y tế

Mức hưởng trái tuyến

Theo khoản 3, Điều 22 Luật BYT 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 người lao động được thanh toán theo mức hưởng khám chữa bệnh trái tuyến khi đi khám chữa bệnh trái tuyến mà có thẻ BHYT. Tỷ lệ chi trả cụ thể như sau:

 • Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám chữa bệnh;
 • Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám chữa bệnh;
 • Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước (trước đây là 60%);
 • Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú.

Như vậy, thay đổi tập trung tại tỷ lệ thanh toán tăng từ 60% lên 100% đối với các trường hợp điều trị nội trú ở bệnh viện tuyến tỉnh.

Xem thêm: Chuyển tuyến bảo hiểm y tế: Điều kiện, thủ tục và mức hưởng cho người lao động

Mức hưởng đúng tuyến

Theo quy định mới, tỷ lệ thanh toán khi khám, chữa bệnh đúng tuyến như sau:

Hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh nếu là:

 • người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở;
 • người thuộc hộ gia đình nghèo;
 • trẻ em dưới 6 tuổi;
 • người có công với cách mạng, cựu chiến binh;
 • bộ đội, công an…

Hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh nếu là:

 • người thuộc hộ gia đình cận nghèo;
 •  người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;
 • người hưởng lương hưu;…

Hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh nếu là đối tượng khác.

Xem thêm: Tham gia bảo hiểm y tế có được tính dồn thời gian?

Mức thanh toán trực tiếp với người có thẻ BHYT

Năm 2021, do mức lương cơ sở dự kiến vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng, người khám bệnh có thẻ BHYT sẽ được chi trả trực tiếp theo quy định tại Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

Khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký ban đầu không đúng quy định:

Nội trú: Tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp là 745.000 đồng.

Ngoại trú: Tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám, chữa bệnh, đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp, tức là 223.500 đồng.

Mức hưởng bảo hiểm y tế đúng và trái tuyến năm 2021: Cập nhật thay đổi - Ảnh 1
Mức hưởng bảo hiểm y tế chi trả trực tiếp

 Khám, chữa bệnh nội trú tại tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT:

Tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp, tức là 3,725 triệu đồng.

Xem thêm: Bảo hiểm y tế 5 năm: Lao động nào cũng cần biết điều này

Khám, chữa bệnh nội trú tại tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT:

Tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp , tức là 1,49 triệu đồng/tháng.

Khám, chữa bệnh tại tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT:

Nội trú: Tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp là 745.000 đồng.

Ngoại trú: Tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám, chữa bệnh, đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp là 223.500 đồng.

Xem thêm: Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì? Một vài điều bạn cần phải biết

Trên đây là những thông tin về mức hưởng bảo hiểm y tế được cập nhật và thay đổi trong năm 2021. Hy vọng người lao động sẽ nắm được lợi ích của mình để cắt giảm chi phí hiệu quả khi khám, chữa bệnh theo đúng tuyến và trái tuyến BHYT.