Trợ cấp thôi việc sẽ không được nhận nếu NLĐ rơi vào trường hợp sau

Trợ cấp thôi việc của NLĐ sẽ không được nhận nếu nằm trong các trường hợp sau theo quy định của bộ luật lao động 2019

Trường hợp 1: Lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội sẽ không được nhận trợ cấp thôi việc

Trợ cấp thôi việc sẽ không được nhận nếu NLĐ rơi vào trường hợp sau - Ảnh 1
Lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ không nhận trợ cấp thôi việc

Xem thêm: Hưởng lương hưu kể cả trong trường hợp không đi làm

Trường hợp 2: Hai bên chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) nhưng không thuộc một trong các trường hợp

  • Hết hạn HĐLĐ theo thỏa thuận của hai bên
  • Đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ đã ghi từ trước
  • Hai bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ.
  • Người lao động (NLĐ) bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do theo quy định tại Khoản 5 Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong HĐLĐ theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
  • NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại Điều 35 BLLĐ 2019.
  • NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại Điều 36 BLLĐ 2019.
  • NLĐ chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.
  • NSDLĐ không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.
  •  NSDLĐ không phải là cá nhân bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc UBND cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.
  • Người sử dụng lao động (NSDLĐ) là cá nhân chết; hoặc bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của tòa án các cấp.

Xem thêm: Trợ cấp thất nghiệp là gì? Cách tính trợ cấp thất nghiệp lao động mới nhất

Trường hợp 3: NLĐ bị NSDLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc do tự ý bỏ việc không có lý do chính đáng từ 5 ngày trở lên.

Trợ cấp thôi việc sẽ không được nhận nếu NLĐ rơi vào trường hợp sau - Ảnh 2
Lao động nếu tự ý bỏ việc từ 5 ngày trở lên cũng sẽ không được nhận trợ cấp thôi việc

Trường hợp 4: NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật;

Trong đó, đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật là trường hợp NLĐ chấm dứt HĐLĐ không đúng quy định tại Điều 35 BLLĐ 2019.