Hưởng lương hưu kể cả trong trường hợp không đi làm

Việc hưởng lương hưu khi không đi làm vẫn có thể xảy ra nếu như lao động đã mua bảo hiểm xã hội tự nguyện từ trước. 

Cách để người lao động có lương hưu

Theo khoản 4, Điều 2 Luật BHXH hiện hành, người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không được đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Khi tham gia BHXH tự nguyện, người dân sẽ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất theo đúng quy định pháp luật. Vì thế, với các lao động tự do không làm việc cho bất cứ doanh nghiệp nào cũng có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và được hưởng lương hưu như bình thường.

Hưởng lương hưu kể cả trong trường hợp không đi làm - Ảnh 1
Cách để người lao động có lương hưu

Trong đó, mức đóng bảo hiểm tự nguyện sẽ được điều chỉnh phù hợp bởi người đóng dựa theo thu nhập của mình.

Cụ thể, Điều 87 của Luật BHXH 2014 quy định, người lao động hàng tháng đóng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

  • Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôncao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở .
  • Người tham gia BHXH tự nguyện có thể lựa chọn 1 trong các phương thức đóng: Đóng hàng tháng; Đóng 3 tháng một lần; Đóng 6 tháng một lần; Đóng 12 tháng một lần; Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần; Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm.

Và nếu như người nào muốn tham gia bảo hiểm tự nguyện thì có thể mua tại cơ quan BHXH ở nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tùy ý muốn.

Xem thêm: Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Cách tính tiền thất nghiệp chuẩn nhất

Điều kiện, mức đóng BHXH tự nguyện

Điều kiện hưởng lương hưu. Theo Điều 73 Luật BHXH, được sửa đổi, bổ sung bởi điểm c, khoản 1, Điều 219 Bộ Luật Lao động 2019, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu nếu đáp ứng các điều kiện:

Hưởng lương hưu kể cả trong trường hợp không đi làm - Ảnh 2
Điều kiện, mức đóng BHXH tự nguyện
  • Đủ tuổi nghỉ hưu theo khoản 2, Điều 169 Bộ Luật Lao động 2019
  • Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Xem thêm: Trợ cấp thất nghiệp là gì? Cách tính trợ cấp thất nghiệp lao động mới nhất

Mức hưởng lương hưu

Căn cứ khoản 2, Điều 74 Luật BHXH 2014: Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau: Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm; Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.