Tìm hiểu thuế thu nhập doanh nghiệp là gì và cách tính thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một khía cạnh không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh. Nó là một loại thuế áp dụng trực tiếp lên thu nhập mà một doanh nghiệp tạo ra từ các hoạt động kinh doanh. Việc hiểu rõ về thuế thu nhập doanh nghiệp là gì và cách tính toán thuế là điều vô cùng quan trọng để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tối ưu hóa tài chính cho doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về thuế này, hãy cùng News.timviec theo dõi bài biết dưới đây.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Corporate Income Tax) là một loại thuế áp dụng lên thu nhập mà các doanh nghiệp kiếm được từ hoạt động kinh doanh của mình. Đây là một khoản tiền mà các doanh nghiệp phải trả cho nhà nước, dựa trên mức lợi nhuận gộp hoặc lợi nhuận ròng của họ sau khi đã khấu trừ các khoản chi phí và giảm trừ thuế theo quy định pháp luật.

Thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp bao gồm cả công ty tư nhân và công ty nhà nước.

Tìm hiểu thuế thu nhập doanh nghiệp là gì và cách tính thuế - Ảnh 1
Tìm hiểu thuế thu nhập doanh nghiệp là gì

Xem thêm: Thuế suất là gì? Các loại thuế suất doanh nghiệp cần biết?

Do tính phức tạp của thuế thu nhập doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp thường cần sự tư vấn từ các chuyên gia thuế hoặc kế toán viên có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao. Các chuyên gia này sẽ giúp doanh nghiệp xác định và tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp một cách chính xác, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tối ưu hóa lợi ích tài chính cho doanh nghiệp.

Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm các doanh nghiệp và tổ chức có hoạt động kinh doanh và tạo ra thu nhập từ các nguồn trong nước. Tuy nhiên, đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định pháp luật thuế thuộc từng quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc khu vực địa phương. Cụ thể, các đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

 • Công ty tư nhân: Đây là các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động dưới hình thức công ty tư nhân, không phân biệt nguồn vốn và sở hữu của chủ sở hữu.
 • Công ty cổ phần: Bao gồm các doanh nghiệp thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, trong đó cổ đông góp vốn và chia sẻ lợi nhuận theo tỷ lệ sở hữu cổ phần.
 • Công ty liên doanh: Đây là các doanh nghiệp được thành lập bởi ít nhất hai công ty hoặc tổ chức khác nhau, thường là từ các quốc gia khác nhau, nhằm thực hiện một dự án kinh doanh chung và chia sẻ lợi nhuận.
 • Công ty hợp danh: Bao gồm các doanh nghiệp thành lập dưới hình thức công ty hợp danh, trong đó hai hoặc nhiều đối tác cùng nhau thực hiện một hoạt động kinh doanh chung và chia sẻ lợi nhuận theo tỷ lệ đã thỏa thuận.
 • Tổ chức phi lợi nhuận: Đây là các tổ chức hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, bao gồm các tổ chức từ thiện, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, tổ chức giáo dục, và các tổ chức khác.
 • Các tổ chức và doanh nghiệp khác: Ngoài các loại hình doanh nghiệp trên, còn có một số tổ chức và doanh nghiệp khác như công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng, bảo hiểm và các tổ chức tài chính khác cũng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.
Tìm hiểu thuế thu nhập doanh nghiệp là gì và cách tính thuế - Ảnh 2
Gồm các doanh nghiệp và tổ chức có hoạt động kinh doanh và tạo ra thu nhập

Xem thêm: Thuế vãng lai là gì? Hiểu đúng về thuế thu nhập vãng lai ngoại tỉnh

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Công thức tính thuế

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp thường được xác định bởi quy định pháp luật:

Thuế thu nhập doanh nghiệp = Thu nhập chịu thuế * Thuế suất – Giảm trừ thuế

Thu nhập chịu thuế: Đây là số thu nhập mà doanh nghiệp kiếm được từ hoạt động kinh doanh sau khi khấu trừ các khoản chi phí và giảm trừ thuế được quy định. Thu nhập chịu thuế có thể được tính bằng cách trừ các khoản chi phí, lãi vay, tiền lương, thuế GTGT đã nộp và các khoản phí khác từ tổng thu nhập thu được.

Thuế suất: Đây là tỷ lệ được áp dụng lên thuế thu nhập chịu thuế để tính toán số tiền thuế phải trả. Thuế suất thường được quy định bởi cơ quan quản lý thuế và có thể khác nhau khu vực hoặc ngành nghề kinh doanh.

Giảm trừ thuế: Đây là các khoản giảm trừ được cho phép theo quy định pháp luật để giảm số thuế phải trả của doanh nghiệp. Các khoản giảm trừ thuế có thể bao gồm các chi phí sản xuất, tiền lương, thuế GTGT đã nộp, các khoản đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, các khoản khuyến mãi thuế và các khoản khác tùy thuộc vào quy định.

Quan trọng nhất là kiến thức và sự hiểu biết về quy định thuế thu nhập doanh nghiệp khu vực mà doanh nghiệp hoạt động. Do đó, để tính toán chính xác thuế thu nhập doanh nghiệp, nên tìm hiểu và tuân thủ quy định thuế áp dụng trong phạm vi mà bạn hoạt động.

Ví dụ thuế

Giả sử có một công ty ABC có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% và thu nhập chịu thuế của công ty trong một năm là 500.000 đơn vị tiền tệ. Giảm trừ thuế cho công ty này là 50.000 đơn vị tiền tệ.

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp = Thu nhập chịu thuế * Thuế suất – Giảm trừ thuế
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp = 500.000 * 20% – 50.000
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp = 100.000 – 50.000
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp = 50.000 đơn vị tiền tệ

Vậy, trong trường hợp này, công ty ABC sẽ phải trả số thuế thu nhập doanh nghiệp là 50.000 đơn vị tiền tệ.

Lưu ý rằng đây chỉ là một ví dụ đơn giản và thực tế có thể có nhiều yếu tố và quy định pháp luật khác nhau ảnh hưởng đến công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tìm hiểu thuế thu nhập doanh nghiệp là gì và cách tính thuế - Ảnh 3
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay

Đọc thêm: Mức lương cơ sở là gì? Khác biệt giữa lương cơ sở và lương cơ bản?

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thời gian quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Cụ thể thời gian thực hiện quyết toán thuế TNDN như sau:

 • Doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch: Hạn cuối là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31/3/2022).

 • Doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Thời gian quyết toán thuế đối với trường hợp đặc biệt:

 • Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, hợp đồng, tái tổ chức: Thời hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày phát sinh sự kiện.

 • Trường hợp doanh nghiệp gặp thiên tai/ hỏa hoạn/ tai nạn bất ngờ: Phải làm đề nghị xin gia hạn nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời gian gia hạn không quá 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN.

Hướng dẫn làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

4.2 Thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Dưới đây là trình tự thực hiện và thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

Bước 1. Lập hồ sơ quyết toán thuế

Thành phần hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp gồm có:

 1. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

 2. Báo cáo tài chính năm gồm có:

  • Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN);

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DNN);

  • Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN);

  • Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp;

  • Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp;

 3. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc;

Ngoài ra, tùy theo thực tế phát sinh đặc thù của từng doanh nghiệp mà nộp thêm các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN tại cơ quan thuế

Doanh nghiệp nộp thuế tại cơ quan thuế nơi có trụ sở chính. Doanh nghiệp có thể lựa chọn các cách nộp thuế sau:

Bước 3: Cơ quan thuế tiếp nhận và giải quyết

 • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

 • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào số văn thư của cơ quan thuế.

 • Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thông xử lý dữ liệu điện tử.

>Tham khảo thêm: Tổng hợp các trang tuyển dụng uy tín an toàn nhất hiện nay

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về thuế thu nhập doanh nghiệp là gì theo quy định của pháp luật mới nhất gửi đến bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp. Ngoài ra, nếu bạn đang quan tâm tới các tin tức tuyển dụng nhân sự thì hãy theo dõi chúng tôi để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Chúc bạn thành công!


Với gần 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng việc làm, tư vấn nghề nghiệp. Mình hi vọng những kiến thức chia sẻ trên website sẽ giúp ích được cho bạn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, thu nhập hấp dẫn
Cẩm nang kiến thức về tuyển dụng, tìm việc làm mới nhất 2022 | News.timviec.com.vn
Công ty TNHH Truyền thông Tầm Nhìn Cộng

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, ô D32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 0981 448 766

Email: [email protected]

VỀ CHÚNG TÔI

News.timviec.com.vn là website cung cấp thông tin liên quan đến nhân sự, nghề nghiệp do Timviec.com.vn vận hành nhằm giúp doanh nghiệp, nhân sự tuyển dụng, người đi làm, người tìm việc cập nhật thông tin và đáp ứng được mong muốn của mình.

KẾT NỐI

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số 54/2019/SLĐTBXH-GP do Sở lao động thương binh và xã hội cấp ngày 30 tháng 12 năm 2019.