Quy định nghỉ phép mới cho nhân viên kể từ 2021

Quy định nghỉ phép hàng năm dành cho nhân viên sẽ có những điểm mới từ năm 2021 dựa theo quy định của bộ luật lao động 2019. 

Những quy định nghỉ phép năm

Đối với các quy định về nghỉ phép năm theo luật lao động mới về cơ bản vẫn sẽ thực hiện theo đúng tinh thần của luật lao động có hiệu lực từ 2012. Trong đó.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 113 BLLĐ 2019, người lao động (NLĐ) làm đủ từ 12 tháng cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) thì được nghỉ hằng năm như sau:

  • 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
  • 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
  • 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

Đồng thời, Điều 114 Bộ luật này còn quy định nếu lao động làm việc đủ 5 năm  thì số ngày nghỉ hằng năm của NLĐ sẽ được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

Đối với NLĐ chưa làm việc đủ 12 tháng, quy định về thời gian nghỉ phép năm tuy có thay đổi về câu chữ diễn đạt so với BLLĐ năm 2012 nhưng cơ bản không có gì thay đổi về việc xác định ngày nghỉ hằng năm.

Quy định nghỉ phép mới cho nhân viên kể từ 2021 - Ảnh 1
Những quy định nghỉ phép năm

Những người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng tại doanh nghiệp thì  theo quy định tại khoản 2, Điều 113 BLLĐ 2019 có số ngày nghỉ hàng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc (pháp luật hiện hành quy định là “tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc”). Như vậy, NLĐ làm việc được bao nhiêu tháng sẽ có tương ứng bấy nhiêu ngày nghỉ phép năm.

Bên cạnh đó, NLĐ có thể thỏa thuận với NSDLĐ để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần trong hợp đồng lao động.

Kế thừa những quy định tại luật lao động năm 2012. Theo  khoản 6, Điều 113 BLLĐ 2019 cũng quy định khi nghỉ hàng năm, nếu NLĐ có số ngày đi đường (bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy) cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 1 lần nghỉ trong năm.

Xem thêm: Chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp từ 1/1/2021

Nghỉ việc riêng không được trả lương

Theo quy định tại khoản 1, Điều 113 BLLĐ năm 2019, khi nghỉ hằng năm, NLĐ sẽ được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, khi nghỉ phép năm mà chưa đến kì trả lương, NLĐ được tạm ứng tiền lương cho những ngày chưa nghỉ (theo quy định khoản 5, Điều 113 BLLĐ 2019).

Trong trường hợp là động thôi việc, mất việc làm mà chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm hoặc chưa đến hạn nghỉ hàng năm thì người lao động sẽ được thanh toán lương cho những ngày chưa nghỉ.

Quy định nghỉ phép mới cho nhân viên kể từ 2021 - Ảnh 2
Nghỉ việc riêng không được trả lương

Và theo quy định mới, các lao động sẽ không được nhận tiền tàu xe, tiền lương cơ bản cho những ngày đi đường khi nghỉ phép theo quy định tại bộ luật lao động năm 2012.

Đối với nghỉ việc riêng, Điều 115 BLLĐ 2019 quy định trong các trường hợp sau đây thì NLĐ vẫn được hưởng nguyên lương: Con kết hôn; Con đẻ, con nuôi kết hôn; Cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con chết.

Ngoài các trường hợp trên, NLĐ khi nghỉ việc riêng sẽ không được hưởng lương.

Xem thêm: Thời gian thử việc sẽ không được áp dụng với hợp đồng dưới 1 tháng

Các trường hợp nghỉ việc riêng

BLLĐ năm 2019 đã quy định các trường hợp NLĐ được nghỉ việc riêng tại Điều 115 Bộ luật này, bao gồm:

  • Kết hôn được nghỉ 3 ngày;
  • Con đẻ, con nuôi kết hôn nghỉ 1 ngày;
  • Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết (sau đây gọi chung là trường hợp cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con chết): nghỉ 3 ngày;
  • Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn: nghỉ 1 ngày.

Với những trường hợp này, NLĐ có thể thỏa thuận với NSDLĐ về việc nghỉ không lương. Nếu so sánh với các quy định tại BLLĐ năm 2012, luật mới đã thêm một số trường hợp nghỉ phép riêng dành cho NLĐ: Con nuôi kết hôn; cha nuôi, mẹ nuôi chết; cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng chết; con nuôi chết.

Có thể thấy, quy định nghỉ phép cho nhân viên theo tinh thần của luật lao động 2019 về cơ bản không có gì thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên, các lao động cũng nên chú ý những điểm mới được cập nhật trong bộ luật này.