Quy định đóng bảo hiểm xã hội: Thay đổi mà ai cũng cần biết trong 2021

Quy định đóng bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách để hỗ trợ người lao động (NLĐ) trong thời gian thai sản, chẳng may gặp tai nạn, ốm đau… Bên cạnh những nhóm người bắt buộc phải tham gia BHXH cũng có các đối tượng không phải tham gia BHXH bắt buộc như sau.

Quy định đóng bảo hiểm xã hội với đối tượng bắt buộc tham gia

Theo Điều 2 Luật BHXH 2014, NLĐ thuộc nhóm đối tượng sau thì bắt buộc tham gia đóng bảo hiểm xã hội:

Quy định bảo hiểm xã hội nhóm 1

 • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
 • Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn…;
 • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng;
 • NLĐ là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc.

Xem thêm: Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, BH thất nghiệp, BHYT mới nhất 2021

Quy định bảo hiểm xã hội nhóm 2

Người làm việc theo quy định của pháp luật và ký kết hợp đồng lao động theo các diện sau:

 • HĐLĐ không xác định thời hạn,
 • HĐLĐ xác định thời hạn,
 • HĐLĐ theo mùa vụ (tính từ trước năm 2021*);
 • HĐLĐ được ký kết giữa người sử dụng lao động (NSDLĐ) với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi;
 • hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng;
* Lưu ý: HĐLĐ mùa vụ sẽ không còn tồn tại khi Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Trên đây là những trường hợp phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Ngoài ra, những người lao động không thuộc các nhóm đối tượng trên đây thì KHÔNG phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Quy định đóng bảo hiểm xã hội cho đối tượng KHÔNG bắt buộc tham gia

Ngoài những NLĐ nằm ngoài nhóm quy định bắt buộc tham gia BHXH, còn có các nhóm đối tượng sau đây không bắt buộc tham gia BHXH.

Người đang trong thời gian thử việc

Căn cứ Điều 24 Bộ Luật Lao động 2019, từ 1-1-2021, thử việc có thể ký HĐLĐ hoặc hợp đồng thử việc. Nếu ký hợp đồng thử việc thì trong nội dung hợp đồng không đề cập tới quy định đóng bảo hiểm xã hội.

Vì thế, người ký HĐ thử việc sẽ không phải tham gia BHXH bắt buộc như người ký HĐLĐ.

Quy định đóng bảo hiểm xã hội: Thay đổi mà ai cũng cần biết trong 2021 - Ảnh 1
Mức thu theo quy định đóng bảo hiểm xã hội

Người hưởng chế độ trợ cấp, hưu trí, mất sức lao động

Căn cứ khoản 4, Điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH và khoản 2, Điều 149 Bộ Luật Lao động 2019, những đối tượng dưới đây không phải đóng BHXH bắt buộc:

 • Quân nhân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.
 • Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng;
 • Người đang hưởng lương hưu hàng tháng*

*Lưu ý: Nếu đối tượng đang hưởng lương hưu nhưng có tham gia làm việc và ký kết HĐLĐ mới thì sẽ được nhận tiền lương và các quyền lợi khác.

Xem thêm: Gộp sổ bảo hiểm xã hội: Thủ tục mới nhất cho lao động

Quy định về thời gian không và được tính bảo hiểm xã hội

Tại khoản 4, 5, 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định như sau:

– NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, NLĐ và đơn vị không phải đóng BHXH. Tuy nhiên thời gian này vẫn được tính là thời gian tham gia BHXH do cơ quan BHXH đóng BHYT cho NLĐ.

– NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp… nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Quy định đóng bảo hiểm xã hội: Thay đổi mà ai cũng cần biết trong 2021 - Ảnh 2
Bảo hiểm xã hội bắt buộc là chính sách hỗ trợ NLĐ

– NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

Trên đây là những thông tin mà News.timviec muốn gửi cho độc giả về quy định đóng bảo hiểm xã hội mà ai cũng cần biết.

Xem thêm: Cách rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần mà người lao động cần biết