Gộp sổ bảo hiểm xã hội: Thủ tục mới nhất cho lao động

Quảng cáo

Gộp sổ bảo hiểm xã hội hiện là vấn đề được nhiều lao động quan tâm. Hãy cùng tìm hiểu về thủ tục gộp sổ bảo hiểm trong bài viết dưới đây.

Người lao động cần gộp sổ BHXH

Việc sử dụng sổ bảo hiểm xã hội đúng cách đã được quy định tại khoản 72 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên đề nghị gộp sổ BHXH, cán bộ Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ thực hiện kiểm tra, đối chiếu nội dung đã ghi trên các sổ BHXH và cơ sở dữ liệu…

Gộp sổ bảo hiểm xã hội: Thủ tục mới nhất cho lao động - Ảnh 1
Người lao động cần gộp sổ BHXH

Chính vì thế, nếu lao động có từ 2 sổ bảo hiểm trở lên thì cần phải làm thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi cho bản thân. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng sẽ tiện hơn trong việc quản lý, ghi nhận tiến trình đóng tiền bảo hiểm của lao động.

Xem thêm: Rút bảo hiểm xã hội 1 lần: Có được không nhận lương hưu để lĩnh tiền

Cách gộp sổ bảo hiểm xã hội cho lao động

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Theo quy định tại khoản 31, điều 1, quyết định 505. Thủ tục hồ sơ gộp sổ bảo hiểm xã hội sẽ cần phải có các giấy tờ gồm:

  • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, Bảo hiểm y tế theo mẫu TK1 – TS
  • Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu có).
  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gộp sổ bảo hiểm xã hội. Các lao động nộp lại cho công ty mình đang làm việc hoặc đem hồ sơ gửi trực tiếp tới cơ quan bảo hiểm tại địa phương nơi tham gia bảo hiểm.

Gộp sổ bảo hiểm xã hội: Thủ tục mới nhất cho lao động - Ảnh 2
Cách gộp sổ bảo hiểm xã hội cho lao động

Bước 3: Giải quyết hồ sơ gộp sổ BHXH

Từ thời điểm nhận hồ sơ gộp bảo hiểm xã hội theo quy định. Cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương sẽ cần phải tiến hành thủ tục trong thời gian khong quá 10 ngày theo quy định pháp luật.

Quảng cáo

Trong trường hợp cần phải kiểm tra về tính xác thực của quá trình đóng bảo hiểm tại các tỉnh. Hoặc người lao động làm việc tại nhiều nơi thì thời gian giải quyết hồ sơ sẽ không quá 45 ngày. Tuy nhiên các cơ quan bảo hiểm chức năng cần phải có văn bản thông báo cho lao động được biết.

Xem thêm: Thủ tục tự chốt sổ bảo hiểm như thế nào cho người lao động

Các trường hợp gộp sổ bảo hiểm cần lưu ý 

Có những trường hợp gộp sổ bảo hiểm xã hội mà người lao động cần chú ý gồm:

  • Trường hợp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH không trùng nhau, thực hiện gộp quá trình đóng BHXH của các sổ BHXH trên cơ sở dữ liệu, hủy mã số sổ BHXH đã gộp.
  • Trường hợp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH trùng nhau thì cơ quan BHXH lập Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS) để hoàn trả cho người lao động.
  • Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN… (khoản 67 Điều 1 Quyết định 505 sửa đổi, bổ sung Tiết e Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 43 Quyết định 595).

Trên đây là thủ tục gộp sổ bảo hiểm mới nhất. Để đảm bảo quyền lợi của bản thân không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lý do nào, người lao động đang có nhiều sổ BHXH nên làm thủ tục gộp sổ.

Quảng cáo