Biên bản hủy hợp đồng là gì? Tìm hiểu quy định về hủy hợp đồng

Trong các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ và thi công, biên bản hủy hợp đồng là một giấy tờ quan trọng để giải quyết các vấn đề phát sinh khi hợp đồng không thể được thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, việc soạn thảo một biên bản hủy hợp đồng đòi hỏi kiến thức pháp lý cao và không phải ai cũng có thể thực hiện được. Bài viết này sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về mẫu biên bản hủy hợp đồng mua bán, dịch vụ và thi công đang được sử dụng rộng rãi hiện nay bởi New.timviec .

Khái niệm về Biên bản hủy hợp đồng

Hủy hợp đồng là gì?

Hủy hợp đồng là việc chấm dứt một hợp đồng đã được ký kết giữa các bên vì lí do nào đó. Thông thường, việc hủy hợp đồng được thực hiện khi một trong các bên không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng hoặc khi các bên đồng ý chấm dứt hợp đồng do lý do khác như không phù hợp với nhu cầu của bên mua hoặc bên bán.

Biên bản hủy hợp đồng là gì? Tìm hiểu quy định về hủy hợp đồng - Ảnh 1
Khái niệm biên bản hủy hợp

Tìm hiểu thêm: Mẫu đơn xin chuyển công tác chuẩn cho mọi ngành nghề

Mẫu biên bản hủy hợp đồng là gì?

Mẫu biên bản hủy hợp đồng là một tài liệu pháp lý ghi lại quá trình hủy hợp đồng giữa các bên và các chi tiết liên quan. Biên bản hủy hợp đồng thường ghi rõ thông tin về các bên, nội dung của hợp đồng đã bị hủy, lý do hủy hợp đồng, thời gian hủy hợp đồng, các khoản tiền (nếu có) được hoàn trả và chữ ký của các bên liên quan.

Mẫu biên bản hủy hợp đồng có thể được thiết kế theo từng loại hợp đồng như hợp đồng mua bán, dịch vụ hay thi công và phải tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Việc soạn thảo biên bản hủy hợp đồng cần phải được thực hiện bởi những người có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý.

Xem thêm: Những biên bản thanh lý hợp đồng tiếng anh chuẩn nhất bạn nên biết

Mẫu biên bản hủy hợp đồng mua bán, dịch vụ, thi công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỦY HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

(Hợp đồng mua bán hàng hóa số 02356/HĐMB ngày 25/03/2021)

Hôm nay, ngày 11 tháng 8 năm 2021 tại Ủy ban nhân dân Phường A, Thành phố B, Tỉnh C.

Chúng tôi gồm:

BÊN BÁN: (Sau đây gọi tắt là bên A): Công ty rau sạch X

Trụ sở: Số 116 Võ Chí Công, phường A, thành phố B, tỉnh C

Mã số doanh nghiệp: 012345xxxxx do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh C cấp lần đầu ngày 12/3/2016

Họ và tên người đại diện: Bà Nguyễn Thị A

Chức vụ: Giám đốc

CMND số: 035600xxx do Công an Tỉnh C cấp ngày 20/4/2014

BÊN MUA: (Sau đây gọi tắt là bên B): Công ty cổ phần thực phẩm Y

Trụ sở: Số C, phường A, quận B, thành phố D

Mã số doanh nghiệp: 0235614xxxx do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố D cấp lần đầu ngày 04/7/2018

Họ và tên người đại diện: Ông Phạm Văn B

Chức vụ: Tổng giám đốc

CMND số: 037891xxx do Công an Thành phố D cấp ngày 28/4/2015

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký văn bản này để thực hiện biên bản hủy Hợp đồng nêu trên với các thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận hủy bỏ

– Nguyên trước đây hai bên A và B có ký hợp đồng mua bán hàng hóa số 02356/HĐMB ngày 25/10/2021 tại Số 96 Nguyễn Chí Thanh, phường A, quận B, thành phố D. Nội dung bản hợp đồng: Bên A bán 06 tấn cải thảo cho Bên B giá trị 500.000.000 đồng. Hai bên thống nhất sẽ chia thành 02 đợt giao vào ngày 25/4/2021 và ngày 10/7/2021, mỗi đợt giao 03 tấn cải thảo. Bên B đặt cọc trước 100.000.000 đồng và sẽ thanh toán thành 02 đợt, mỗi đợt thanh toán 200.000.000 đồng sau khi nhận được hàng.

– Tính đến ngày 10/8/2021, Bên A mới giao cho Bên B 01 đợt hàng là 03 tấn cải thảo và Bên B cũng đã thanh toán cho Bên A số tiền 200.000.000 đồng. Tuy nhiên, hiện nay do thay đổi tổ chức hoạt động của công ty nên Công ty rau sạch X (Bên A) không thể tiếp tục thực hiện được Hợp đồng, chúng tôi cùng thống nhất và quyết định hủy bỏ 02 (hai) bản Hợp đồng mua bán hàng hóa đã ký trước đó.

Điều 2. Việc nộp lệ phí chứng thực

Lệ phí chứng thực biên bản hủy Hợp đồng này do Bên A chịu trách nhiệm nộp.

Điều 3. Phương thức giải quyết tranh chấp

–  Bên A và Bên B sẽ hủy 02 (hai) bản Hợp đồng mua bán hàng hóa đã ký nói trên.

– Hai bên đã thỏa thuận và quyết định:

+ Bên A trả lại toàn bộ số tiền Bên B đã đặt cọc trước đó là 100 triệu đồng

+ Đồng thời, Bên A phải bồi thường thiệt hại cho Bên B 15% giá trị hợp đồng đã ký (tương đương với 75.000.000 đồng) do hành vi chậm thực hiện giao hàng trước đó của Bên A gây ảnh hưởng tiến độ sản xuất, kinh doanh của Bên B .

Bằng việc lập và ký vào Biên bản hủy Hợp đồng này, chúng tôi chính thức tuyên bố: Hợp đồng mua bán hàng hóa nêu trên sẽ chấm dứt hiệu lực ngay sau khi chúng tôi ký vào Biên bản hủy hợp đồng mua bán hàng hóa này.

Điều 4. Cam đoan của các bên

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

– Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Biên bản hủy hợp đồng này;

– Việc chấm dứt Hợp đồng mua bán hàng hóa này là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát, không bị lừa dối hay ép buộc và không kèm theo bất cứ điều kiện nào. Nếu có điều gì sai trái, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;

– Các bên đã tự đọc lại toàn bộ Biên bản hủy Hợp đồng mua bán hàng hóa này, đều hiểu rõ nội dung và không còn điều gì vướng mắc.

Điều 5. Điều khoản cuối cùng

– Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc ký vào Biên bản hủy Hợp đồng mua bán hàng hóa.

– Hai bên đã đọc Biên bản, đã nghe người có thầm quyền chứng thực đọc Biên bản, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

– Biên bản hủy Hợp đồng mua bán hàng hóa được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản làm bằng chứng.

– Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký vào biên bản.

  BÊN A 

           (Ký, ghi rõ họ và tên)

                                   BÊN B

(Ký, ghi rõ họ và tên)

A

Nguyễn Thị A

B

Phạm Văn B

Tham khảo: Mẫu thông báo tuyển dụng nhân sự chuẩn nhất [DOWNLOAD]

Tìm hiểu quy định về hủy hợp đồng

Quy định về hủy hợp đồng được quy định trong Luật Hợp đồng số 59/2005/QH11 và các văn bản liên quan khác của pháp luật Việt Nam. Sau đây là những điểm chính về quy định hủy hợp đồng theo Luật Hợp đồng:

  1. Quyền hủy hợp đồng:
  • Một hoặc các bên có quyền hủy hợp đồng nếu đối tác của mình vi phạm điều khoản của hợp đồng.
  • Nếu không có quyền hủy hợp đồng được quy định trong hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận về quyền hủy hợp đồng.
  1. Thủ tục hủy hợp đồng:
  • Các bên phải thông báo cho nhau về việc hủy hợp đồng.
  • Việc hủy hợp đồng phải được thực hiện bằng văn bản và có chữ ký của các bên.
  1. Hậu quả của việc hủy hợp đồng:
  • Nếu hợp đồng được hủy, các bên phải trả lại những giá trị đã nhận được từ bên kia trong quá trình thực hiện hợp đồng.
  • Nếu một trong các bên vi phạm hợp đồng và gây tổn thất cho bên kia, bên vi phạm phải bồi thường cho bên bị thiệt hại.
Biên bản hủy hợp đồng là gì? Tìm hiểu quy định về hủy hợp đồng - Ảnh 2
Quy định về hủy hợp đồng

Tham khảo thêm: Mẫu giấy ủy quyền mua hóa đơn mới nhất cần nắm rõ

Ngoài ra, quy định về hủy hợp đồng còn có thể được điều chỉnh trong các văn bản pháp luật cụ thể liên quan đến từng loại hợp đồng như hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ hay hợp đồng thi công.

Tóm lại, biên bản hủy hợp đồng là một phương tiện quan trọng trong các giao dịch mua bán, dịch vụ và thi công. Việc soạn thảo và sử dụng đúng biên bản hủy hợp đồng không chỉ giúp các bên trong giao dịch đảm bảo quyền lợi của mình mà còn đảm bảo tính pháp lý của các hợp đồng. Để có thể thực hiện đúng và hiệu quả các thủ tục liên quan đến hủy hợp đồng, các bên nên tham khảo các quy định của pháp luật và các tài liệu hướng dẫn từ các chuyên gia pháp lý. Bên cạnh đó, tìm kiếm và tuyển dụng việc làm phù hợp cũng là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo tương lai tài chính và sự ổn định cho bản thân và gia đình. Chính vì vậy, cần phải chuẩn bị và sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong quá trình tìm kiếm việc làm mới và xây dựng sự nghiệp.


Với gần 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng việc làm, tư vấn nghề nghiệp. Mình hi vọng những kiến thức chia sẻ trên website sẽ giúp ích được cho bạn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, thu nhập hấp dẫn

Tìm việc ngay

Tin mới nhất

Cẩm nang kiến thức về tuyển dụng, tìm việc làm mới nhất 2024 | News.timviec.com.vn
Công ty TNHH Truyền thông Tầm Nhìn Cộng

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, ô D32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 0981 448 766

Email: [email protected]

VỀ CHÚNG TÔI

News.timviec.com.vn là website cung cấp thông tin liên quan đến nhân sự, nghề nghiệp do Timviec.com.vn vận hành nhằm giúp doanh nghiệp, nhân sự tuyển dụng, người đi làm, người tìm việc cập nhật thông tin và đáp ứng được mong muốn của mình.

KẾT NỐI

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số 54/2019/SLĐTBXH-GP do Sở lao động thương binh và xã hội cấp ngày 30 tháng 12 năm 2019.