Hợp đồng làm việc sẽ có những hình thức mới nào từ 2021

Quảng cáo

Hợp đồng làm việc sẽ có những hình thức nào theo quy định của bộ luật lao động 2019 có hiệu lực kể từ 1/1/2021.

Kể từ 1/1/2021, bộ luật lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó, sẽ có nhiều quy định mới về hình thức hợp đồng làm việc của người lao động. Trong đó có thể kể đến:

Quy định về hợp đồng làm việc giao kết qua phương tiện điện tử

Luật lao động mới hiện đã đồng ý bổ sung thêm quy định giao kết hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử giữa người sử dụng lao động và người lao động. Các loại hợp đồng này thường sẽ được ký kết bằng hình thức thông điệp dữ liệu và cũng có giá trị như hợp đồng làm việc dưới dạng văn bản.

Hợp đồng làm việc sẽ có những hình thức mới nào từ 2021 - Ảnh 1
Quy định về hợp đồng làm việc giao kết qua phương tiện điện tử

Việc quy định hình thức ký kết hợp đồng mới này sẽ giúp cho hai bên có nhiều điều kiện thuận lợi hơn, phù hợp với các hình thức giao dịch trực tuyến thực tế.

Xem thêm: Sẽ đuổi việc lao động ngay lập tức nếu nghỉ việc 5 ngày liên tiếp

Chỉ được ký hợp đồng bằng lời nói với lao động làm việc dưới 1 tháng 

Người sử dụng lao động hiện chỉ được phép ký kết hợp đồng bằng lời nói với lao động dưới 1 tháng. Nếu như theo quy định cũ thì các hợp đồng bằng lời sẽ có thời hạn dưới 3 tháng.

Quảng cáo
Hợp đồng làm việc sẽ có những hình thức mới nào từ 2021 - Ảnh 2
Chỉ được ký hợp đồng bằng lời nói với lao động dưới 1 tháng

Việc hạn chế giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói nhằm mục đích buộc 2 bên cần phải thực hiện cam kết bằng văn bản cũng như đảm bảo rằng các hoạt động giải quyết tranh chấp lao động được dễ dàng.

Xem thêm: Lao động nữ mang thai: Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng

Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hợp đồng dạng văn bản

  • Công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới một tháng;
  • Giao kết hợp đồng với người giúp việc gia đình;
  • Giao kết hợp đồng với người chưa đủ 15 tuổi;

Như quy định cũ, các trường hợp giao kết hợp đồng bằng văn bản vẫn phải đảm bảo như quy định hiện hành là lập thành hai bản, người lao động giữ một bản, người sử dụng lao động giữ một bản.

Quảng cáo