Sẽ đuổi việc lao động ngay lập tức nếu nghỉ việc 5 ngày liên tiếp

Sẽ đuổi việc lao động ngay lập tức trong trường hợp lao động nghỉ liên tục 5 ngày theo quy định mới của bộ luật lao động 2019. 

Theo quy định tại điều 36, bộ luật lao động 2019 quy định, người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên hoặc đủ tuổi nghỉ hưu (không có thỏa thuận khác) sẽ bị người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước.

Đây là điểm mới của luật lao động. Bởi theo quy định cũ, nếu lao động tự ý bỏ việc không có lý do trong 5 ngày cộng dồn của tháng, người sử dụng lao động có quyền kỷ luật đuổi việc nhân sự. Tuy nhiên, nếu muốn sa thải lao động, doanh nghiệp cần phải tuân theo thủ tục khá phức tạp.

Sẽ đuổi việc lao động ngay lập tức nếu nghỉ việc 5 ngày liên tiếp - Ảnh 1
Lao động nếu tự ý bỏ việc không có lý do 5 ngày liên tục sẽ bị đuổi việc ngay

Ngoài ra, BLLĐ 2019 cũng bổ sung thêm trường hợp người sử dụng lao động được quyền chấm dứt hợp đồng làm việc nếu các nhân viên không cung cấp trung thực thông tin cá nhân gồm: Họ tên, giới tính, trình độ học vấn…. Nếu như các thông tin đó có ảnh hưởng đến việc tuyển dụng nhân sự. Tuy nhiên việc sa thải này cần phải báo trước cho người lao động biết từ 3;30 hoặc 45 ngày tùy từng trường hợp.

Xem thêm: Quy trình sa thải nhân viên 2021 đúng cách: Update luật lao động

Ngoài ra, nếu lao động đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi thì người sử dụng lao động sẽ bị hạn chế về quyền chấm dứt hợp đồng làm việc với nhân sự đó.

Hiểu đơn giản, nếu như các lao động đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ nếu nằm trong trường hợp bị đơn phương đuổi việc. Các doanh nghiệp cũng không được thực hiện điều này.

Sẽ đuổi việc lao động ngay lập tức nếu nghỉ việc 5 ngày liên tiếp - Ảnh 2
Doanh nghiệp không được quyền chấm dứt hợp đồng với lao động đang mang thai

Quy định này nhân văn hơn so với Khoản 3, Điều 155 BLLĐ 2012. Bởi Khoản 3, Điều 155 chỉ quy định: “Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi…”.

Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều lý do để khiến cho lao động nữ lúc đang mang thai hay nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi bị đuổi việc như: không hoàn thành nhiệm vụ….. Điều này khiến cho lao động gặp phải tình trạng khó khăn về sinh kế khi đang nuôi con.

Xem thêm: Lao động nữ mang thai: Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng

Ngoài ra, người sử dụng lao động cũng không được thực hiện quyền đuổi việc với lao động nam nếu đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi hoặc đang hưởng chế độ thai sản theo quy định tại luật bảo hiểm xã hội.