Hợp đồng làm việc: 5 lưu ý khi lao động muốn chấm dứt từ 2021

Nếu muốn chấm dứt hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động. Các lao động cần phải chú ý những điểm sau kể từ 1/1/2021. 

Các trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần báo trước

So sánh với nội dung của luật lao động năm 2012. Luật lao động 2019 đã có những yêu cầu cụ thể hơn về những trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước.

Hợp đồng làm việc: 5 lưu ý khi lao động muốn chấm dứt từ 2021 - Ảnh 1
Các trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần báo trước

Khoản 2 Điều 35 BLLĐ năm 2019 đã nêu rõ 07 trường hợp NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước như sau:

 • Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.
 • Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;
 • Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
 • Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp khác theo quy định;
 • Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp khác theo quy định;
 • Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định;
 • Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

3 trường hợp NSDLĐ được đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ cũng được pháp luật quy định dành cho NSDLĐ để có thể đảm bảo sự cân đối về quyền lợi, nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động .

Theo quy định tại khoản 1 Điều 38 BLLĐ năm 2012 ghi nhận NSDLĐ được quyền chấm dứt hợp đồng với NLĐ trong các trường hợp sau:

Hợp đồng làm việc: 5 lưu ý khi lao động muốn chấm dứt từ 2021 - Ảnh 2
3 trường hợp NSDLĐ được đơn phương chấm dứt HĐLĐ
 • Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị trong thời gian quy định mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;
 • Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc;
 • Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng.
 • Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

Theo quy định tại BLLĐ năm 2019, NSDLĐ được bổ sung thêm 03 trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc được coi là hợp pháp gồm:

 • Người lao động cung cấp không trung thực thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn,… khi ký hợp đồng làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.
 • Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;
 • Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

Xem thêm: Mẫu hợp đồng lao động từ 2021 sẽ có điểm mới lao động cần chú ý

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần lý do

Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 có nêu rõ những trường hợp mà người lao động có quyền tự mình kết thúc hợp đồng làm việc nhưng cần phải báo trước cho phía doanh nghiệp với khoản thời gian:

 • Tối thiểu 03 ngày làm việc với HĐLĐ có thời hạn dưới 12 tháng;
 • Tối thiểu 30 ngày với HĐLĐ có thời hạn từ 12 – 36 tháng;
 • Tối thiểu 45 ngày với HĐLĐ không xác định thời hạn;

Ngoài ra, với những công việc đặc thù thì thời hạn chấm dứt hợp đồng làm việc sẽ được thực hiện theo quy định của Chính Phủ. 

Theo quy định của BLLĐ năm 2012, người lao động khi làm việc theo dạng  làm việc theo hợp đồng có thời hạn khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ phải đồng thời đáp ứng thời gian báo trước và có 01 trong các lý do như:

 • Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;
 • Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
 • Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và 1/4 thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.
 • Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;
 • Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy Nhà nước;
 •  Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền;
 • Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

Không còn quy định về số ngày phải thông báo trước khi HĐLĐ hết hạn

Khoản 1 Điều 47 BLLĐ năm 2012 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt HĐLĐ như sau: “Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động” .

Vì vậy, theo quy định này, doanh nghiệp có trách nhiệm phải thông báo bằng dạng văn bản tối thiểu 15 ngày về thời điểm quyết định thỏa thuận chấm dứt hợp đồng làm việc.

Hợp đồng làm việc: 5 lưu ý khi lao động muốn chấm dứt từ 2021 - Ảnh 3
Không còn quy định về số ngày phải thông báo trước khi HĐLĐ hết hạn

Trong khi đó, BLLĐ năm 2019 quy định NSDLĐ phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động hết hạn (theo quy định tại khoản 1 Điều 45).

Như vậy, từ ngày 01/01/2021, NSDLĐ chỉ có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho NLĐ khi hết hạn HĐLĐ mà không cần đảm bảo về thời gian báo trước như hiện nay.

Xem thêm: Chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp từ 1/1/2021

Kéo dài thời hạn thanh toán tiền giữa các bên khi chấm dứt HĐLĐ

Theo quy định mới, trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động (theo BLLĐ năm 2012 là 07 ngày), hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ một số trường hợp được luật quy định nhưng không được quá 30 ngày.

Nếu như BLLĐ năm 2012 chỉ ghi nhận đối với các trường hợp đặc biệt, hai bên có thể kéo dài thời gian thanh toán các khoản tiền chế độ cho những nhân sự nghỉ việc thì với luật lao động 2019. Các trường hợp được kéo dài này bao gồm:

 • Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;
 • Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.
 • Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

Trên đây là những thay đổi liên quan đến quy định về chấm dứt hợp đồng lao động mà NLĐ cũng như NSDLĐ cần biết trước khi BLLĐ 2019 có hiệu lực.


Với gần 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng việc làm, tư vấn nghề nghiệp. Mình hi vọng những kiến thức chia sẻ trên website sẽ giúp ích được cho bạn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, thu nhập hấp dẫn
Cẩm nang kiến thức về tuyển dụng, tìm việc làm mới nhất 2022 | News.timviec.com.vn
Công ty TNHH Truyền thông Tầm Nhìn Cộng

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, ô D32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 0981 448 766

Email: [email protected]

VỀ CHÚNG TÔI

News.timviec.com.vn là website cung cấp thông tin liên quan đến nhân sự, nghề nghiệp do Timviec.com.vn vận hành nhằm giúp doanh nghiệp, nhân sự tuyển dụng, người đi làm, người tìm việc cập nhật thông tin và đáp ứng được mong muốn của mình.

KẾT NỐI

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số 54/2019/SLĐTBXH-GP do Sở lao động thương binh và xã hội cấp ngày 30 tháng 12 năm 2019.