Công chức viên chức tinh giản biên chế sẽ được hưởng chế độ nào

Đối với các công chức, viên chức trong diện tinh giản biên chế có thể nhận được những chế độ theo quy định tại nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Chính sách về hưu trước tuổi dành cho công chức, viên chức

Các công chức, viên chức trong diện tinh giản biên chế nếu đã đủ 50 – 53 đối với nam, đủ 45 – 48 đối với nữa. Cùng với đó là đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. thì có thể được cho về nghỉ hưu trước tuổi. Ngoài ra, các công chức, viên chức làm việc trong những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc đã đủ 15 năm công tác tại những nơi có phụ cấp khu vực với hệ số từ 0.7 trở lên thì có thể được hưởng các chế độ sau:

 • Được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại điểm b khoản 1 Điều 54 Luật BHXH.
 • Được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH.
 • Không bị trừ tỉ lệ lương hưu nếu phải nghỉ hưu trước tuổi.
 • Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.
Công chức viên chức tinh giản biên chế sẽ được hưởng chế độ nào - Ảnh 1
Chính sách về hưu trước tuổi dành cho công chức, viên chức

Các viên chức thuộc diện giảm biên chế nếu đủ  55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ. Cùng với đó đã có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH gồm:

 • Không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;
 • Được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác trong đó có đóng đủ bảo hiểm .
 • Được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật BHXH.”
 • Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế thuộc 2 trường hợp sau được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi:

 • Trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên. Có đủ 15 năm công tác hoặc làm việc có tính chất nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.
 • Trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên.

Xem thêm: Trợ cấp thôi việc sẽ không được nhận nếu NLĐ rơi vào trường hợp sau

Chính sách thuyên chuyển sang các tổ chức không hưởng lương từ ngân sách 

Đối với các công chức, viên chức thuộc diện giảm tải đã được chuyển sang làm việc tại những đơn vị khác không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách quốc gia thì được hưởng các khoản trợ cấp gồm:

 • 3 tháng tiền lương thực tế hiện đang hưởng .
 • Trợ cấp 50% tháng lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm.

Lưu ý, chế độ này không áp dụng đối với các trường hợp:

 • Những người thuộc đối tượng tinh giản đã đủ 57 tuổi trở lên đối với nam, đủ 52 tuổi trở lên đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên.
 • Những người đã làm việc tại đơn vị công lập khi chuyển đổi sang tính chất doanh nghiệp, cổ phần hóa nhưng vẫn được giữ lại làm việc.
 • Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế đủ 52 tuổi trở lên đối với nam, đủ 47 tuổi trở lên đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Xem thêm: Cách tính lương hưu của viên chức khác gì với lao động hợp đồng

Chính sách thôi việc sau khi đi học nghề

Với các công chức, viên chức trong diện giảm tải dưới 45 tuổi. Trong đó vẫn đảm bảo đủ điều kiện về sức khỏe, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật nhưng đang đảm nhận các công việc không phù hợp và có nguyện vọng thôi việc thì được tạo điều kiện học nghề để tìm việc mới. Trước khi giải quyết hợp đồng lao động, các công chức được hưởng những chế độ:

Công chức viên chức tinh giản biên chế sẽ được hưởng chế độ nào - Ảnh 2
Chính sách thôi việc sau khi đi học nghề

 • Được hưởng nguyên tiền lương tháng hiện hưởng và được cơ quan, đơn vị đóng BHXH, BHYT trong thời gian đi học nghề, nhưng thời gian hưởng tối đa là 06 tháng;
 • Trợ cấp 3 tháng lương hiện hưởng tại thời điểm đi học để tìm việc làm.
 • Được trợ cấp một khoản kinh phí học nghề bằng chi phí cho khóa học nghề tối đa là 6 tháng tiền lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề;
 • Được trợ cấp 50% tiền lương tháng cho mỗi năm công tác có đóng BHXH;
 • Trong thời gian đi học nghề, các công chức sẽ  được tính thời gian công tác nhưng không được tính thâm niên để nâng lương hàng năm.

Xem thêm: Bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc: Những vấn đề lao động cần lưu ý

Chính sách với các cán bộ thôi giữ chức vụ lãnh đạo 

Các nhân sự do tổ chức sắp xếp được yêu cầu thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào vị trí mới có phụ cấp chức vụ thấp hơn so với chế độ phụ cấp của vị trí hiện tại thì được hưởng  bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử.

Công chức viên chức tinh giản biên chế sẽ được hưởng chế độ nào - Ảnh 3
Chính sách với các cán bộ thôi giữ chức vụ lãnh đạo

Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu 06 tháng.