Cách xin nghỉ việc dành cho lao động nữ đang mang thai

Cách xin nghỉ việc cho các lao động nữ khi mang thai như thế nào cho đúng với quy định pháp luật. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết. 

Nghỉ việc khi mang thai

Cần phải khẳng định rằng, mang thai không phải là lý do để bạn sử dụng cách xin nghỉ việc cho riêng mình. Ngoại trừ các trường hợp lao động đã giao kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Các lao động nữ chỉ có thể tạm hoãn, xin nghỉ chế độ thai sản chứ không thể xin nghỉ việc hoàn toàn được. Nếu như muốn có cách xin nghỉ việc hoàn toàn thì bạn cần phải có chỉ định của cơ sở y tế có chuyên môn. Điều này đã được quy định trong khoản 1, điều 37 của bộ luật lao động như sau:

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

Vì vậy, bất kể bạn đang ký kết hợp đồng làm việc theo dạng nào với doanh nghiệp mà nếu muốn nghỉ việc hẳn thì cũng cần phải có sự chỉ định từ bác sĩ có chuyên môn. Và các lao động nữ cũng cần phải thực hiện việc báo trước cho doanh nghiệp nếu có nguyện vọng muốn nghỉ việc.

Cách xin nghỉ việc dành cho lao động nữ đang mang thai - Ảnh 1
Nếu muốn nghỉ việc hẳn, lao động cần có xác nhận của cơ quan y tế

Theo quy định tại điều 156 bộ luật lao động  về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của phụ nữ khi đang mang thai như sau:

Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Xem thêm: Chế độ thai sản dành cho lao động nữ kể từ 1/1/2021

Nghỉ việc không báo trước sẽ bị xử phạt

Nếu như các lao động có mong muốn nghỉ việc bất kể có đang mang bầu hay không thì cũng cần phải báo trước. Nếu không, lao động có thể bị phạt theo các hình thức sau:

Cách xin nghỉ việc dành cho lao động nữ đang mang thai - Ảnh 2
Nghỉ việc không báo trước sẽ bị xử phạt

Xem thêm: Lao động nữ bị bắt cam kết không có thai trong 2 năm có đúng quy định

  • Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho công ty (nếu có)
  • Bồi thường cho công ty nửa tháng lương theo hợp đồng.
  • Cứ mỗi ngày không báo trước thì phải bồi thường thêm 1 ngày lương theo hợp đồng lao động cho công ty.
  • Không được trả trợ cấp thôi việc