Tại chương trình này, có 30 doanh nghiệp (DN) tham gia tuyển dụng trực tiếp hơn 2.000 vị trí với nhiều đối tượng lao động, đặc biệt là sinh viên học đúng chuyên ngành chuẩn bị tốt nghiệp. Hội chợ việc làm  còn có các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cách viết CV….. của các nhà tuyển dụng về nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay, nhằm giúp cho các ứng viên có thêm hiểu biết hơn về cơ hội việc làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hiện nay.

Việc làm logistics: Hơn 2.000 vị trí đang chờ ứng viên - Ảnh 2
Việc làm ngành logistics dự kiến cần 18.000 lao động trong 3 năm tới

Trong trung tâm dịch vụ việc làm Yes Center, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics sẽ cần phải tuyển dụng thêm khoảng 18.000 lao động. Trong đó các doanh nghiệp về thương mại điện tử sẽ cần tới trên 1 triệu nhân viên xuất nhập khẩu có chuyên môn về lĩnh vực này. Tuy nhiên, thực trạng số lượng lao động đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp hiện nay chỉ có khoảng 40% số lượng.