Trả lương qua tài khoản ngân hàng: Quy định mới từ 2021 cho lao động

Quảng cáo

Việc trả lương qua tài khoản ngân hàng sẽ có những quy định mới kể từ năm 2021. Các lao động nên chú ý để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho mình. 

Kể từ 1/1/2021, bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực. Trong đó, nhiều quy định mới về việc trả lương qua tài khoản ngân hàng sẽ được áp dụng.

Trong đó, khoản 2; điều 96 của bộ luật lao động cũng quy định:

  • Lương của người lao động được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua thẻ ATM của người lao động được mở tại ngân hàng.
  • Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Vì vậy, kể từ 2021, nếu doanh nghiệp trả lương qua thẻ ATM thì mọi chi phí về mở tài khoản, phí chuyển lương sẽ do người lao động chịu trách nhiệm.

Trả lương qua tài khoản ngân hàng: Quy định mới từ 2021 cho lao động - Ảnh 1
Mọi chi phí trả lương qua ATM sẽ do doanh nghiệp chi trả

Xem thêm: Lương cơ sở là gì? Sự khác biệt giữa lương cơ sở và lương cơ bản

Theo bộ luật lao động 2012 có quy định: Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản (khoản 2, Điều 94).

Quảng cáo

Bên cạnh quy định trả lương qua ATM, bộ luật lao động mới cũng có nhiều quy định về lương, thưởng của người lao động. Cụ thể:

Trả lương qua tài khoản ngân hàng: Quy định mới từ 2021 cho lao động - Ảnh 2
Nhiều quy định về lương thưởng dành cho lao động theo luật mới
  • Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam có thể bằng ngoại tệ;
  • Người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê cho người lao động mỗi lần trả lương;
  • Thưởng không chỉ bằng tiền mà bằng hình thức khác, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động…

Xem thêm: Hệ số lương là gì? Cách tính lương theo hệ số chuẩn nhất hiện nay

Quảng cáo