Quy chế lương thưởng cho lao động khi phải nghỉ làm vì bão lũ

Quy chế lương thưởng cho những lao động bắt buộc phải nghỉ làm vì bão lũ sẽ được tính toán thế nào theo luật lao động?

Người lao động vẫn được hưởng lương khi phải nghỉ làm vì bão lũ 

Dưới tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp bắt buộc phải cho lao động tạm nghỉ việc nhằm đảm bảo an toàn về người. Và theo quy định của bộ luật lao động, quy chế lương thưởng cho nhân viên vẫn sẽ tiến hành như bình thường nếu lao động buộc phải ngừng việc trong các trường hợp sau:

Quy chế lương thưởng cho lao động khi phải nghỉ làm vì bão lũ - Ảnh 1
Người lao động vẫn được hưởng lương khi phải nghỉ làm vì bão lũ
  • Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;
  • Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
  • Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

Theo đó, trường hợp người lao động phải ngừng việc vì thiên tai theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì quy chế lương thưởng cho lao động sẽ được thực hiện dựa theo thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Nhưng mức thỏa thuận này không được phép thấp hơn lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định.

Xem thêm: Công việc nặng nhọc độc hại, lao động được trả lương thế nào

Hết bão, doanh nghiệp có được yêu cầu người lao động đi làm bù?

Bộ luật Lao động năm 2012 hiện không có quy định về việc doanh nghiệp có quyền yêu cầu lao động phải làm bù để hưởng quy chế lương thưởng sau khi đã hết thời gian tạm nghỉ. Do đó, người sử dụng lao động không có quyền yêu cầu lao động đi làm bù cho những ngày phải tạm ngừng việc vì thời tiết phức tạp.

Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ công việc, người sử dụng lao động có thể yêu cầu lao động làm thêm giờ. Nhưng cần phải đảm bảo đúng quy định tại khoản 2 Điều 106 Bộ luật Lao động 2012:

Quy chế lương thưởng cho lao động khi phải nghỉ làm vì bão lũ - Ảnh 2
Hết bão, doanh nghiệp có được yêu cầu người lao động đi làm bù?
  • Được sự đồng ý của người lao động;
  • Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, phải bố trí để người lao động nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ;
  • Bảo đảm số giờ làm thêm không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

Do đó, nếu người lao động chấp nhận làm thêm giờ theo yêu cầu của người sử dụng lao động thì sẽ được hưởng quy chế lương thưởng khi làm thêm giờ theo đúng luật định.

Xem thêm: Cách tính lương làm thêm giờ theo luật mới cho lao động [HƯỚNG DẪN]