Mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định pháp luật

Mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp sẽ có hiệu lực từ 15/9/2020 theo nghị định 88/2020/NĐ-CP.

Theo đó, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí để khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động khi người lao động có đủ hai điều kiện sau đây:

Mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định pháp luật - Ảnh 1
Người SDLĐ được hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh theo điểm a khoản 2 Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động
  • Thứ nhất, có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ từ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
  • Thứ hai, đã được phát hiện bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Nghị định, mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp, mức hỗ trợ bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại thời điểm người lao động khám bệnh nghề nghiệp sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 800 nghìn đồng/người/lần khám.

Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần.

Xem thêm: Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì? Một vài điều bạn cần phải biết

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp bao gồm: Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp theo quy định của Nghị định này nộp kèm bản sao có chứng thực hồ sơ bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp và bản sao chứng từ thanh toán các chi phí khám bệnh nghề nghiệp theo quy định.

Mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định pháp luật - Ảnh 2
Hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh nghề nghiệp cần hồ sơ gì

Khi đủ điều kiện theo quy định, người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ theo Mẫu số 06 tại Phụ lục của Nghị định này và gửi quyết định (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ) cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động hoặc người lao động nộp hồ sơ đề nghị và nêu rõ lý do.

Mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định pháp luật - Ảnh 3
Sở LD-TB & Xh sẽ thẩm định hồ sơ trong 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ.

Xem thêm: Trợ cấp thất nghiệp là gì? Cách tính trợ cấp thất nghiệp lao động 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao động hoặc người lao động theo quyết định hỗ trợ. Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do.

Theo: Tạp chí tài chính