Lương tháng 13 nên hiểu thế nào cho đúng với quy định

Quảng cáo

Lương tháng 13 hiện nay đang bị nhiều lao động hiểu nhầm là khoản thưởng tết.Vậy nên hiểu thế nào về khoản tiền này cho thật chính xác. 

Lương tháng 13 là gì?

Theo quy định pháp luật, hiện nay không có điều khoản pháp lý về lương tháng 13 mà chỉ có quy định về tiền lương, tiền thưởng, chế độ đãi ngộ dành cho các lao động . Điều này được quy định rõ tại điều 103, luật lao động 2012 như sau;

Lương tháng 13 nên hiểu thế nào cho đúng với quy định - Ảnh 1
Thu nhập tháng thứ 13 là gì?

Điều 103: Tiền thưởng

  • Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
  • Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Do đó, tiền thu nhập tháng 13 hiện không được quy định rõ nó có phải là một khoản thưởng bắt buộc và cụ thể trong trường hợp này là thưởng tết. Chính vì thế, nhiều công ty thường gộp chung việc trả tiền thu nhập tháng 13 và thưởng tết thành 1 để có thể tiết kiệm chi phí. Việc doanh nghiệp chi trả  là điều không bắt buộc trong pháp luật. Khoản thu nhập thứ 13 chỉ có khi phụ thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động, mức độ hoàn thành công việc và kết quả kinh doanh thực tế của công ty.

Xem thêm: Cách tính lương tháng 13 cho nhân viên của doanh nghiệp [HƯỚNG DẪN]

Tại sao lại có lương tháng 13?

Nguyên nhân xuất hiện lương tháng này  được bắt nguồn từ các chính sách về bảo vệ quyền lợi của người lao động. Mỗi tháng kinh doanh, các công ty sẽ trích từ lương của lao động một khoản làm quỹ dự phòng trong trường hợp lao động gặp vấn đề về sức khỏe. Và nếu cuối năm không cần dùng đến thì doanh nghiệp sẽ trả lại cho lao động nên được gọi là lương tháng thứ 13

Quảng cáo
Lương tháng 13 nên hiểu thế nào cho đúng với quy định - Ảnh 2
Tại sao lại có thu nhập thưởng tháng 13

Ngày nay, khi quy định về lương thưởng đã rõ ràng hơn thì doanh nghiệp đã không còn áp dụng chính sách này nữa. Đồng nghĩa với việc; lương tháng 13 hiện nay được xem như là một chế độ đãi ngộ cho người lao động; vào những dịp cuối năm. Và như đã phân tích thì lương tháng 13 có thể có hoặc cũng có thể không!

Xem thêm: Cách tính lương làm thêm giờ theo luật mới cho lao động [HƯỚNG DẪN]

Quảng cáo