Lương cơ bản hàng tháng của lao động bị trừ những khoản nào

Lương cơ bản hàng tháng của lao động sẽ bị trừ đi một số khoản nhất định trước khi người lao động có thể nhận được tiền thu nhập thực nhận. 

Tiền đóng các loại bảo hiểm (BHXH, BHTN, BHYT)

Đối với các lao động là công dân Việt Nam

  • 1.5% mức lương để đóng bảo hiểm vào quỹ BHYT.
  • 8% mức lương tính đóng bảo hiểm vào quỹ hưu trí, tử tuất.
  • 1% mức lương tính đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Đối với NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam: 1.5% mức lương tính đóng bảo hiểm vào quỹ BHYT.

Lương cơ bản hàng tháng của lao động bị trừ những khoản nào - Ảnh 1
Các khoản bị khấu trừ trong lương của lao động

Xem thêm: Trả lương cho nhân viên như thế nào khi công ty phá sản

Thuế thu nhập cá nhân (nếu có)

Khoản lương cơ bản của lao động sẽ được trừ một số lượng nhất định để đóng thuế TNCN theo từng trường hợp như sau:

  • Nếu lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng, có tổng thu nhập từ 2 triệu/ lần trở lên: Khấu trừ 10% tổng thu nhập.
  • Đối với lao động có hợp đồng từ 3 tháng trở lên sẽ tính theo lũy tiến từng phần được quy định tại điều 22, luật thuế TNCN. Nếu như đến mức mà lao động cần nộp thuế thì người sử dụng lao động sẽ trừ trực tiếp tại lương để chi trả khoản thuế này.

Xem thêm: Tiền lương sẽ có những thay đổi nào cho NLĐ kể từ 2021 [UPDATE]

Tiền đóng đoàn phí Công đoàn 

Đối với phí công đoàn, mức lương cơ bản mà lao động sẽ phải khấu trừ chỉ gồm 1% khoản tiền lương tính đóng bảo hiểm với các đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước.