Công nghiệp hoá là gì? 8 lợi ích của công nghiệp hóa đối với kinh tế

Công nghiệp hóa là điều kiện rất quan trọng ở các nước nói chung và Việt Nam nói riêng nhằm phát triển lực lượng sản xuất, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, đồng thời nâng cao đời sống cho nhân dân. Vậy cụ thể công nghiệp hoá là gì? Hãy cùng theo dõi bài viết sau nhé

Công nghiệp hóa là gì?

Công nghiệp hóa là quá trình chuyển dịch của nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp, đây là sự chuyển biến đi đôi với tiến bộ công nghệ từ cơ bản đến toàn diện, khi chuyển đổi toàn diện các hoạt động kinh tế xã hội từ sản xuất sử dụng lao động thô sơ, thủ công đơn giản, sang sản xuất công nghiệp với phương pháp tiên tiến, công nghiệp hiện đại làm tăng năng suất lao động. Và từ đó, trong các hoạt động sản xuất sẽ chuyển đổi từ việc sử dụng sức lao động thủ công sang sức lao động phổ thông dựa trên sự phát triển của ngành công nghiệp cơ khí.

Công nghiệp hoá là gì? 8 lợi ích của công nghiệp hóa đối với kinh tế - Ảnh 1
Công nghiệp hóa là gì?

Xem thêm: Ngành công nghiệp trọng điểm là gì? Ngành nào là “mũi nhọn” hiện nay?

Ngoài ra, công nghiệp hóa còn gắn chặt với hiện đại hóa là quá trình ứng dụng, trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra phương pháp tiên tiến để có được năng suất lao động xã hội lớn hơn.

Các loại hình công nghiệp hóa hiện nay

Công nghiệp hóa hiện nay gồm có hai loại hình cơ bản như sau:

Công nghiệp hóa truyền thống 

Công nghiệp hóa truyền thống đã xuất hiện và kết thúc từ giữa thế kỷ XX bao gồm: công nghiệp hóa cổ điển diễn ra ở các nước phương Tây từ cuối thế kỉ XVIII cho đến giữa thế kỉ XX, sau đó đã được hoàn thành ở một số nước dựa trên cơ chế kế hoạch hóa tập trung tại các nước xã hội chủ nghĩa trong thế kỉ XX.

Công nghiệp hóa kiểu mới 

Công nghiệp hóa kiểu mới được tiến hành vào năm 60 của thế kỷ trước cho đến nay vẫn đang tiếp diễn. Rút kinh nghiệm từ những mặt trở ngại của loại hình công nghiệp hóa truyền thống, các nhà chiến lược của nhiều nước hiện nay đang nghiên cứu và thực hiện một loại hình công nghiệp hóa kiểu mới, hướng đến việc gắn kết với yêu cầu của nền kinh tế mới, rút ngắn thời gian thực hiện và đảm bảo phát triển bền vững.

Công nghiệp hoá là gì? 8 lợi ích của công nghiệp hóa đối với kinh tế - Ảnh 2
Công nghiệp hóa kiểu mới

Công nghiệp hóa kiểu mới có những yêu cầu được đề ra khác nhau, mặt khác cũng có những điểm tương đồng như:

 • Phát triển bền vững, coi trọng kinh tế, xã hội và môi trường.
 • Gắn chặt công nghiệp hóa với hiện đại hóa, để phát triển song song cả kinh tế lẫn công nghệ để phát triển đất nước thêm vững mạnh.
 • Tích cực khắc phục các nhược điểm còn thiếu sót từ công nghiệp hóa truyền thống như: thời gian kéo dài, lãng phí vật chất, ảnh hưởng đến môi trường,…

8 lợi ích của công nghiệp hóa đối với nền kinh tế – xã hội Việt Nam

Công nghiệp hóa đối với nền kinh tế – xã hội Việt Nam đã có những tác động không nhỏ và ảnh hưởng toàn diện đến sự phát triển kinh tế và xã hội tại Việt Nam, Vậy cụ thể tác dụng của công nghiệp hóa là gì?

Công nghiệp hoá là gì? 8 lợi ích của công nghiệp hóa đối với kinh tế - Ảnh 3
Tác dụng của công nghiệp hóa đối với nền kinh tế – xã hội Việt Nam

Xem thêm: Tìm việc làm nhà máy, khu công nghiệp hậu Covid ở đâu

 • Tạo cơ sở vật chất – kỹ thuật: Đây là yếu tối quan trọng để Việt nam xây dựng nền kinh tế độc lập và tự chủ kết hợp chặt chẽ với việc chủ động hội nhập với kinh tế quốc tế nhiều hơn để củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh quốc gia.
 • Tạo điều kiện để thay đổi về nền sản xuất xã hội: làm tăng năng suất lao động và tăng sức chế ngự của con người với thiên nhiên. Nhằm góp phần phát triển nền kinh tế, cải thiện được đời sống của nhân dân và cũng là một phần quan trọng quyết định tới sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.
 • Tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao năng suất lao động xã hội: Đó sẽ là yếu tố để thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Song song đó là giải quyết việc làm, nâng cao đời sống và tăng thu nhập cho nhân dân.
 • Tạo các điều kiện vật chất: Nhờ vào việc tăng cường và củng cố vai trò của nền kinh tế nhà nước, nhân dân sẽ được phát triển một cách toàn diện nhất trong mọi hoạt động kinh tế và xã hội.
 • Tạo ra lực lượng sản xuất mới, tạo tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa công nhân, giữa nông dân và trí thức.
 • Tạo điều kiện cho nền khoa học – công nghệ được phát triển nhanh chóng và đạt tới trình độ tiên tiến, hiện đại.
 • Tạo tiền đề cho việc hình thành và phát triển nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa và phát triển nền văn hóa tiên tiến, cao đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc.
 • Tạo điều kiện bổ sung lực lượng vật chất và kỹ thuật cho hệ thống quốc phòng, an ninh, giúp đảm bảo về đời sống kinh tế, chính trị và xã hội trong đất nước ngày càng phát triển hơn.

Công nghiệp hóa tại các nước và Việt Nam

Công nghiệp hóa tại các nước

Tại Trung Quốc, loại hình công nghiệp hóa mới được hiểu là “hàm lượng công nghệ cao, lợi ích kinh tế tốt, tiêu tốn ít tài nguyên, ít ô nhiễm môi trường, sử dụng triệt để lợi thế về nguồn nhân lực” Theo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 16, Đảng Cộng sản Trung Quốc, 2002.

Công nghiệp hoá là gì? 8 lợi ích của công nghiệp hóa đối với kinh tế - Ảnh 4
Công nghiệp hóa tại Trung Quốc

Tại nhiều quốc gia khác nhau,  đã hoàn thành công nghiệp hóa và hiện đã xây dựng chiến lược phát triển bền vững, Để khắc phục nhanh chóng các khuyết điểm còn tồn tại trong quá trình công nghiệp hóa truyền thông, nhằm nâng cao đời sống, phát triển đất nước lớn mạnh hơn.

Công nghiệp hóa tại Việt Nam

Ở Việt Nam, con đường công nghiệp hóa vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Tám văn kiện lớn đưa ra công thức “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và chín văn kiện lớn đặt vấn đề “công nghiệp hóa tiến lên hiện đại hóa”, thể hiện sự lựa chọn một hình thức công nghiệp hóa mới. Nhìn chung công nghiệp hóa tại Việt Nam được thể hiện rõ nét ở:

Công nghiệp hoá là gì? 8 lợi ích của công nghiệp hóa đối với kinh tế - Ảnh 5
Công nghiệp hóa tại Việt Nam

Xem thêm:  Tổng hợp những kinh nghiệm, cẩm nang tìm việc làm hiệu quả

Đầu tiên là công nghiệp hóa trong sự phát triển của lực lượng sản xuất

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã giúp chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang công nghiệp và nhờ vào việc chuyển nền kinh tế từ dựa trên kỹ thuật thủ công sang nền kinh tế dựa vào kỹ thuật cơ khí thủ công đã thực hiện cơ khí hóa nền sản xuất xã hội. Nếu áp dụng các thành tựu của khoa học – công nghệ vào những ngành trong nền kinh tế quốc dân thì các thành tựu sẽ được kết nối và gắn chặt với quá trình hiện đại hóa và cuộc cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại.

Thứ hai là củng cố và làm tăng cường các địa vị lãnh đạo trong quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.

Đây cũng là yếu tố giúp hướng tới việc xác lập địa vị thống trị trong các mối quan hệ sản xuất xã hội trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Thứ ba là xây dựng cơ cấu kinh tế một cách hợp lý, hiện đại và đạt hiệu quả cao

Cơ cấu kinh tế gồm có hai loại: cơ cấu vùng kinh tế và cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu ngành kinh tế nắm vai trò cốt lõi, trung tâm. Việc tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ giúp chuyển dịch cơ cấu, cấu trúc của nền kinh tế kém hiệu quả, bị tụt hậu theo hướng nền kinh tế hiện đại và hiệu quả hơn. Hướng từ một nền cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang cơ cấu kinh tế nông nghiệp, công nghiệp và sau đó phát triển thành cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và dịch vụ. Ngoài ra, cơ cấu lao động sẽ được chuyển dịch theo hướng gắn với phát triển kinh tế tri thức. Đó là tiền đề làm chi phối theo xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động từng thời kỳ ở nước ta.

Bài viết trên là những kiến thức bổ ích về “công nghiệp hóa là gì?”. Hy vọng bạn có thêm những thông tin hay và chất lượng để hiểu thêm về ý nghĩa của công nghiệp hóa đối với nền kinh tế – xã hội của Việt Nam.


Với gần 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng việc làm, tư vấn nghề nghiệp. Mình hi vọng những kiến thức chia sẻ trên website sẽ giúp ích được cho bạn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, thu nhập hấp dẫn

Tìm việc ngay

Tin mới nhất

Cẩm nang kiến thức về tuyển dụng, tìm việc làm mới nhất 2024 | News.timviec.com.vn
Công ty TNHH Truyền thông Tầm Nhìn Cộng

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, ô D32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 0981 448 766

Email: [email protected]

VỀ CHÚNG TÔI

News.timviec.com.vn là website cung cấp thông tin liên quan đến nhân sự, nghề nghiệp do Timviec.com.vn vận hành nhằm giúp doanh nghiệp, nhân sự tuyển dụng, người đi làm, người tìm việc cập nhật thông tin và đáp ứng được mong muốn của mình.

KẾT NỐI

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số 54/2019/SLĐTBXH-GP do Sở lao động thương binh và xã hội cấp ngày 30 tháng 12 năm 2019.