Chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2021 [UPDATE]

Các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ có những sự thay đổi mới trong năm 2021. Người lao động muốn nắm rõ hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Tăng tuổi nghỉ hưu

Chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2021 [UPDATE] - Ảnh 1

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được quy định như sau:

– Đối với điều kiện lao động bình thường, kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng và của lao động nữ là đủ 55 tuổi 4 tháng (hiện hành tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi);

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ; đến năm 2028, lao động nam nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi và đến năm 2035, lao động nữ nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi.

► Cập nhật thêm: Hưởng lương hưu kể cả trong trường hợp không đi làm

Thay đổi trong tỷ lệ hưởng lương hưu

Chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2021 [UPDATE] - Ảnh 2

Đối với nam

  • Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu trong năm 2021: Đóng đủ 19 năm bảo hiểm xã hội thì được 45% (hiện hành nghỉ hưu năm 2020, đóng đủ 18 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%)
  • Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu từ 1 tháng 1 năm 2022, đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75%.

Đối với nữ

Đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%; sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75%.

Xem thêm: Nhận bảo hiểm xã hội 1 lần: 5 trường hợp lao động cần biết

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh

Chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2021 [UPDATE] - Ảnh 3

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế mức hưởng khi đi khám đúng tuyến) theo tỷ lệ sau đây:

– Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú

– Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trong phạm vi cả nước (Hiện nay chỉ được thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng của thẻ bảo hiểm y tế).

– Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám chữa bệnh.

Xem thêm: Bảo hiểm xã hội một lần có nên rút khi chưa đủ tuổi hưởng lương hưu?

Căn cứ pháp lý: Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014).

Nguồn: Người lao động