Chế độ ốm đau dài ngày: Điều kiện được hưởng dành cho NLĐ

Chế độ ốm đau dài ngày của người lao động chỉ được hưởng khi NLĐ bị ốm đau, tai nạn dài ngày mà không phải là tai nạn lao động và có xác nhận của cơ quan khám chữa bệnh có thẩm quyền. 

Trong tháng, bà Hoàng Uyên (Khánh Hòa) đi làm được 10 ngày công, nghỉ ốm đau 15 ngày, có giấy hưởng BHXH. Công ty đã làm hồ sơ nghỉ ốm đau dài ngày cho bà và không đóng bất kỳ khoản bảo hiểm nào. Bà Uyên hỏi, công ty làm hồ sơ bảo hiểm cho bà thì sau đó bà có được BHXH chi trả 15 ngày nghỉ ốm đau không?

Xem thêm: Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì? Một vài điều bạn cần phải biết

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Điều 25 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau là: Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Chế độ ốm đau dài ngày: Điều kiện được hưởng dành cho NLĐ - Ảnh 1
Nếu không phải tai nạn lao động và có xác nhận của cơ quan y tế thì được hưởng chế độ ốm đau

Điểm 1 Công văn số 3432/LĐTBXH-BHXH ngày 8/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn: Người lao động thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản bị ốm đau, tai nạn mà không phải tai nạn lao động mà thời gian nghỉ việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng (bao gồm cả trường hợp nghỉ việc không hưởng tiền lương) thì mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Xem thêm: Trợ cấp thất nghiệp là gì? Cách tính trợ cấp thất nghiệp lao động mới nhất

Tại Khoản 3 Điều 85 Luật BHXH quy định: Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó.

Chế độ ốm đau dài ngày: Điều kiện được hưởng dành cho NLĐ - Ảnh 2
Đối tượng  bị ốm đau không do tai nạn lao động nghỉ việc từ 14 ngày trở lên thì được hưởng chế độ

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp của bà trong tháng nghỉ việc do ốm đau dài ngày 15 ngày và có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp theo đúng quy định thì bà được giải quyết hưởng chế độ ốm đau dài ngày. Trong tháng đó, bà và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

Theo Chinhphu.vn