Cách tính lương hưu năm 2021 dành cho lao động nữ

Quảng cáo

Cách tính lương hưu năm 2021 của nữ sẽ được thực hiện thế nào khi tuổi nghỉ hưu của nam và nữ là khác nhau theo quy định pháp luật. 

Cách tính lương hưu năm 2021 cho nữ

Mức hưởng lương hưu của lao động nữ nếu đủ điều kiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 219 Bộ Luật Lao động 2019 sẽ được tính tương đương với số năm đóng bảo hiểm xã hội. Điều này được quy định dựa theo theo điểm b, khoản 2, Điều 56 Luật BHXH 2014

Cụ thể, năm 2021, lương hưu hàng tháng của lao động nữ sẽ được tính bằng 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%, tối đa bằng 75%.

Cách tính lương hưu năm 2021 dành cho lao động nữ - Ảnh 1
Cách tính lương hưu năm 2021 cho nữ

Công thức tính tại Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:

Lương hưu = mức bình quân tiền lương đóng BHXH X (nhân) tỉ lệ hưởng

Ví dụ: Bà M đủ điều kiện nghỉ hưu từ tháng 2-2021 theo quy định của pháp luật, đã có 25 năm đóng BHXH. Mức lương hưu bà M được hưởng hàng tháng được tính là: 15 năm đầu tiên đóng BHXH = (bằng) 45%. 10 năm tiếp theo đóng BHXH tính thêm 2% =  10 X  2% =  20%. Vậy bà M được hưởng mức lương hưu = (bằng) 45% +  20% = 65%.

Xem thêm: Thưởng tết nguyên đán 2021: Thông tin lao động cần biết [UPDATE]

Nghỉ hưu trước tuổi quy định, mỗi năm giảm 2%

Trong quy định cách tính lương hưu năm 2021, nếu lao động nữ bị suy giảm khả năng lao động thì có thể được nghỉ hưu sớm theo quy định tại điều 55, luật bảo hiểm xã hội điều 219 bộ luật lao động 2019 như sau:

Quảng cáo
Cách tính lương hưu năm 2021 dành cho lao động nữ - Ảnh 2
Nghỉ hưu trước tuổi quy định, mỗi năm giảm 2%
  • Lao động nữ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%, đủ từ 50 tuổi 4 tháng;
  • Lao động nữ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, đủ từ 45 tuổi 4 tháng;
  • đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
  • Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Cách tính lương hưu năm 2021 của lao động nữ trong các trường hợp này sẽ được quy định tại khoản 3, điều 56, luật bảo hiểm xã hội 2014. Trong đó:  Lương hưu của lao động nữ sẽ được tính bằng 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỉ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Ví dụ: Bà A nghỉ hưu tháng 4-2021 khi đủ 50 tuổi 6 tháng, bị suy giảm khả năng lao động 62%, có 22 năm đóng BHXH. Tỉ lệ hưởng lương hưu của bà A được tính như sau: 15 năm đầu đóng BHXH =  45%; Từ năm 16 đến 22 là 7 năm, tính thêm = 7 x  2% =14%. Tổng 2 tỉ lệ trên là 45% + 14% =  59%

Bà A nghỉ hưu khi 50 tuổi 6 tháng (nghỉ hưu trước 55 tuổi 4 tháng là 4 năm 10 tháng) nên tỉ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 56 Luật BHXH năm 2014 là (4 X 2%) + 1% =  9%. Như vậy, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bà A sẽ là 59% –  9% = 50%.

Xem thêm: Chính sách bảo hiểm xã hội về lương hưu có thay đổi từ 2021

Trên đây là cách tính lương hưu năm 2021 cho nữ giới. Tùy theo từng trường hợp lao động nữ nghỉ hưu sẽ có mức hưởng lương hưu khác nhau.

Quảng cáo