Bảo hiểm y tế trái tuyến sẽ tăng 100% mức hưởng khi lao động khám bệnh

Với bảo hiểm y tế trái tuyến, khi người lao động điều trị nội trú tại các bệnh viện trái tuyến từ cấp tỉnh trở lên thì được quỹ bảo hiểm thanh toán 100% kinh phí trong phạm vi cả nước. 

Mức hưởng BHYT trái tuyến mới nhất

Theo quy định tại khoản 15, Điều 1 Luật sửa đổi Luật BHYT năm 2014, trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng với tỷ lệ như sau: Tại bệnh viện tuyến Trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú; Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 60% chi phí điều trị nội trú; Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám chữa bệnh.

Bảo hiểm y tế trái tuyến sẽ tăng 100% mức hưởng khi lao động khám bệnh - Ảnh 1
Mức hưởng BHYT trái tuyến mới nhất

Trong đó, mức hưởng được đề cập đến tại quy định này là mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh đúng tuyến, gồm:

  • 95% chi phí với những đối tượng là người lao động hưởng lương hưu; trợ cấp do mất sức lao động. Thân nhân của những người có công với cách mạng (trừ cha đẻ, mẹ đẻ, vợ; chồng; con hoặc người có công nuôi dưỡng liệt sĩ), người thuộc hộ cận nghèo theo quy định pháp luật.
  • 100% chi phí với các đối tượng là người có công với cách mạng; cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi, người sinh sống tại các huyện đảo, cha; mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con của các liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ….
  • 80% chi phí áp dụng với các đối tượng khác theo quy định của pháp luật

Có thể thế, từ năm 2020; quỹ bảo hiểm y tế đã thực hiện thanh toán toàn bộ 100% chi phí khám chữa bệnh cho các đối tượng nêu trên tại tất cả các cơ sở y tế từ tuyến xã và tuyến huyện. Do đó, người lao động nếu như đi khám chữa bệnh tại bất cứ bệnh viện tuyến huyện nào cũng đều được hưởng những quyền lợi như nhau.

Xem thêm: Giải quyết chế độ thai sản cho lao động khi công ty nợ BHXH

Sẽ thông tuyến bảo hiểm ở tuyến tỉnh trên cả nước

Các lao động hiện đi khám chữa bệnh không đúng tuyến thì đều được thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú.

TRong đó, khi cấp cứu, điều trị nội trú mà phát hiện thêm những bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám bệnh, hoặc tình trạng bệnh vượt quá khả năng của cơ sở khám chữa bệnh thì lao động cũng sẽ được hưởng như đúng tuyến (theo khoản 3, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP).

Từ năm 2021, tại khoản 15, Điều 1 Luật sửa đổi Luật BHYT, người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh trái tuyến tại tuyến tỉnh được thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước.

Bảo hiểm y tế trái tuyến sẽ tăng 100% mức hưởng khi lao động khám bệnh - Ảnh 2
Sẽ thông tuyến bảo hiểm ở tuyến tỉnh trên cả nước

Đồng thời, quy định này khẳng định, cũng từ 1/1/2021, quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng như đúng tuyến đã nêu ở trên cho người tham gia BHYT khi tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Như vậy, đến năm 2021, nếu lao động có thẻ bảo hiểm y tế khi điều trị nội trú tại các bệnh viện trái tuyến thuộc cấp tỉnh thì mức hưởng BHYT sẽ được tăng từ 60% lên 100% và khi tự đi khám chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh thì được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị trong phạm vi cả nước.

Xem thêm: Nhận bảo hiểm xã hội 1 lần: 5 trường hợp lao động cần biết

Đồng nghĩa với đó sẽ là từ năm 2021 trở đi, người bệnh đi khám chữa bệnh trái tuyến ở tuyến tỉnh thì cũng được quỹ bảo hiểm thanh toán 100% chi phí trên phạm vi cả nước.

Có thể thấy đây là một trong những chính sách về BHYT mang lại niềm vui lớn cho mọi người bệnh, đặc biệt là những người không thể đến khám chữa bệnh đúng tuyến tại nơi khám chữa bệnh ban đầu đã đăng ký.