Tiền lương hàng tháng: Những khoản bị trừ bắt buộc

Tiền lương hàng tháng của lao động thông thường sẽ có một khoản bị trừ mà không phải ai cũng biết. 

Hàng tháng, cùng với việc nhận lương thông thường. Người lao động cũng phải thực hiện một số nghĩa vụ để được hưởng quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Đóng các loại bảo hiểm

Hàng tháng, người lao động sẽ phải trích từ tiền lương một số tiền nhất định để tham gia các loại bảo hiểm:

Tiền lương hàng tháng: Những khoản bị trừ bắt buộc - Ảnh 1
Đóng các loại bảo hiểm
  • Bảo hiểm xã hội: 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất
  • Bảo hiểm y tế: 1.5% tiền lương trong số 4.5 % phải đóng. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 3%.
  • Bảo hiểm thất nghiệp: 1% tiền lương

Nộp đoàn phí công đoàn 

Tiền lương hàng tháng: Những khoản bị trừ bắt buộc - Ảnh 2
Nộp đoàn phí công đoàn

Trong cơ cấu tổ chức của cơ quan, doanh nghiệp. Nếu người lao động là đoàn viên công đoàn thì phải đóng ở mức 1% tiền lương.

Nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có)

Từ ngày 1/7/2020, chỉ người có thu nhập lớn hơn 11 triệu đồng (không có người phụ thuộc) mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp có thêm 1 người phụ thuộc thì sẽ được giảm trừ thêm 4.4 triệu đồng/ tháng. 

Tiền lương hàng tháng: Những khoản bị trừ bắt buộc - Ảnh 3
Nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có)

Trên đây là một số khoản trừ trong lương hàng tháng của lao động. Những NLĐ nên nắm rõ để có thể đảm bảo rõ quyền lợi của mình theo pháp luật.

Theo: Vietnamnet