Thanh toán tiền khi chưa nghỉ hết phép: Chỉ còn 2 trường hợp

Việc thanh toán tiền cho những ngày chưa nghỉ phép đã có một số thay đổi. Người lao động cần nắm rõ để đảm bảo quyền, lợi ích cho mình.  

Bộ Luật Lao động năm 2019 bổ sung nhiều quy định mới ảnh hưởng đến đại bộ phận người lao động sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2021. Trong đó có việc thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ.

Thanh toán tiền khi chưa nghỉ hết phép: Chỉ còn 2 trường hợp - Ảnh 1
Luật lao động 2019 sẽ có những thay đổi về tiền lương những ngày chưa nghỉ phép

Theo quy định hiện nay, Điều 114 Bộ Luật Lao động năm 2012, người lao động khi chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác.

Xem thêm: Nghỉ phép tiếng Anh là gì? Cách viết đơn xin nghỉ phép tiếng anh

Nhưng từ đầu năm 2021, Bộ Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, chỉ có 2 trường hợp (do thôi việc hoặc do bị mất việc làm) mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì người lao động mới được công ty thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ.

Thanh toán tiền khi chưa nghỉ hết phép: Chỉ còn 2 trường hợp - Ảnh 2
Chỉ còn 2 trường hợp người lao động được thanh toán lương khi chưa nghỉ

Ngoài ra, với người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng, Bộ Luật Lao động 2019 cũng bỏ quy định “Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền“. Đồng thời, thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỉ lệ tương ứng với số tháng làm việc (hiện nay đang tính theo số thời gian làm việc).

Xem thêm: [Hướng dẫn] Cách viết đơn xin nghỉ việc chuyên nghiệp nhất

Như vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người lao động cần phải nắm rõ những quy định về việc thanh toán tiền cho những ngày chưa nghỉ phép từ 1-1-2021 theo quy định mới tại Bộ Luật Lao động đã được Quốc hội thông qua ngày 20-11-2019.

Theo: NLD