Đại học Hàng Hải học phí: Thông tin chi tiết, các chế độ miễn giảm trong 2022

Đại học Hàng Hải học phí trong các năm có sự thay đổi rõ rệt theo từng thời điểm. Tuy nhiên vẫn có khoảng thời gian nhà trường giữ nguyên học phí như kì trước đó. Chúng ta hãy cùng xem chi tiết học phí là bao nhiêu nhé!

Giới thiệu chung về Đại học Hàng Hải

Đại học Hàng Hải học phí: Thông tin chi tiết, các chế độ miễn giảm trong 2022 - Ảnh 1

Đại học Hàng Hải 

Thông tin cơ bản

Lịch sử phát triển

Ngày 01/4/1956, Trường sơ cấp Lái tàu được thành lập tại Nhà máy nước đá, đường Cù Chính Lan Thành phố Hải Phòng (nay là trụ sở của Công ty vận tải thủy số 3). Hiệu trưởng là ông Kiều Công Quế, giám đốc Cảng Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Quế làm Phó Hiệu trưởng thường trực. Ngày 01/7/1956, tại số 5 Bến Bính Trường sơ cấp Máy tàu được thành lập. Đầu năm 1957, sáp nhập Trường Sơ cấp Lái tàu và Trường Sơ cấp Máy tàu thành trường Sơ cấp Hàng hải, trụ sở tại số 5 Bến Bính Hải Phòng.

Đại học Hàng Hải học phí: Thông tin chi tiết, các chế độ miễn giảm trong 2022 - Ảnh 2

Khuôn viên Trường Đại học Hàng Hải

Đầu năm 1959, Trường Sơ cấp Hàng hải được nâng lên thành trường Trung cấp Hàng hải trực thuộc Tổng cục Giao thông thủy bộ. Tháng 5/1962 Nhà trường thành lập Ban Điện tàu thủy do ông Phan Xuân Ngọc làm trưởng ban. 

Phân hiệu Đại học Giao thông đường thủy (GTĐT) được thành lập theo Quyết định số 115/CP của Chính phủ trên cơ sở các ngành Đại học Cơ khí thủy, Công trình thủy, Vận tải thủy của Trường Đại học Giao thông vận tải (GTVT) và Khoa Đại học Hàng hải. Ngày 27/10/1976 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 426/TTG nâng Trường Hàng hải Việt Nam lên thành Trường Đại học Hàng hải.

Xem thêm: Đại học đại nam: Thông tin tuyển sinh, cơ hội việc làm 2022

Đại học hàng hải học phí theo từng năm như thế nào 

Đại học Hàng Hải học phí năm 2021 – 2022

Trong năm học này, trường đã quy định mức học phí như sau:

 • Hệ đại học đại trà: 315.000 VNĐ/tín chỉ
 • Hệ đại học theo Chương trình Chất lượng cao (hệ số 2 chương trình hệ đại trà): 630.000 VNĐ/tín chỉ
 • Hệ đại học theo chương trình tiên tiến:

        Các môn học bằng tiếng Việt (hệ số 2 chương trình hệ đại trà): 630.000 VNĐ/tín chỉ

        Các môn học bằng tiếng Anh (hệ số 3 chương trình hệ đại trà): 945.000 VNĐ/tín chỉ

Trung bình một sinh viên đăng ký học từ 15 đến 20 tín chỉ/học kỳ. Mỗi chương trình có tổng số 120 tín chỉ đối với hệ Cử nhân và 150 tín chỉ đối với hệ Kỹ sư.

Học phí Đại học Hàng Hải năm 2020 – 2021

Mức học phí trong năm 2020 – 2021 được nhà trường công bố là:

 • Đào tại Đại học hệ đại trà: 315.000 đồng/tín chỉ
 • Chương trình chất lượng cao (hệ số 2 chương trình đại trà): 630.000 đồng/tín chỉ
 • Hệ cao đẳng đào tạo theo tín chỉ: 240.000 đồng/tín chỉ
 • Hệ trung cấp (khối kinh tế): 690.000 đồng/tín chỉ
 • Hệ trung cấp (khối kỹ thuật, công nghệ): 800.000 đồng/tín chỉ
 • Các hệ tính tiền học phí theo tháng:
 • Hệ liên thông văn bằng 2: 1.300.000 đồng/tháng
 • Hệ vừa làm vừa học: 1.300.000 đồng/tháng
 • Hệ đào tạo sau đại học: Nghiên cứu sinh: 2.600.000 đồng/tháng; Cao học: 1.600.000 đồng/tháng; Kinh phí đào tạo bồi dưỡng nâng cao: 10.000.000/học viên

Đại học Hàng Hải học phí năm học 2019 – 2020

Sau đây là học phí năm 2019 – 2020:

Đào tạo Đại học:

 • Hệ chính quy: 280.000 đồng/tín chỉ
 • Chương trình chất lượng cao: 560.000 đồng/tín chỉ.

Chương trình tiên tiến:

 • Các môn học bằng Tiếng Việt: 560.000 đồng/tín chỉ
 • Các môn học bằng Tiếng Anh: 860.000 đồng/tín chỉ
 • Hệ liên thông, văn bằng 2: 1.300.000 đồng/tháng
 • Hệ vừa học vừa làm: 1.100.000 đồng/tháng

Đào tạo cao đẳng, trung cấp:

 • Đào tạo cao đẳng theo tín chỉ: 220.000 đồng/tín chỉ
 • Đào tạo cao đẳng theo niên chế: 710.000 đồng/tháng
 • Hệ trung cấp đào tạo theo niên chế: 620.000 đồng/tháng

Đào tạo sau đại học:

 • Nghiên cứu sinh: 2.200.000 đồng/tháng
 • Cao học: 1.300.000 đồng/tháng
 • Đào tạo bồi dưỡng nâng cao: 10.000.000 đồng/học viên

Học phí Đại học Hàng Hải năm học 2018 – 2019

Năm 2018 – 2019 học phí được giữ nguyên như năm 2019 – 2020:

Đào tạo Đại học:

 • Hệ chính quy: 280.000 VNĐ/tín chỉ
 • Chương trình chất lượng cao: 560.000 VNĐ/tín chỉ
 • Chương trình tiên tiến: Các môn học bằng tiếng Việt: 560.000 VNĐ/tín chỉ; Các môn học bằng tiếng Anh: 860.000 VNĐ/tín chỉ; Hệ liên thông văn bằng 2: 1.300.000 VNĐ/tháng; Hệ vừa làm vừa học: 1.100.000 VNĐ/tháng.

Cao đẳng, trung cấp:

 • Hệ cao đẳng đào tạo theo tín chỉ: 220.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Hệ cao đẳng đào tạo theo niên chế: 710.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Hệ trung cấp đào tạo theo niên chế: 620.000 VNĐ/tín chỉ.

Sau Đại học

 • Nghiên cứu sinh: 2.200.000 VNĐ/tháng.
 • Cao học: 1.300.000 VNĐ/tháng.
 • Đào tạo bồi dưỡng nâng cao: 10.000.000 VNĐ/học viên 

Đại học Hàng Hải học phí trong năm 2017 – 2018

Đây là những thay đổi trong học phí năm 2017 – 2018 so với các năm khác:

Đào tạo Đại học:

 • Hệ chính quy: 250.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Chương trình chất lượng cao: 500.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Chương trình tiên tiến: Các môn học bằng tiếng Việt: 500.000 VNĐ/tín chỉ.; Các môn học bằng tiếng Anh: 800.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Hệ liên thông văn bằng 2: 1.300.000 VNĐ/tháng.
 • Hệ vừa làm vừa học: 1.000.000 VNĐ/tháng.

Cao đẳng, trung cấp:

 • Hệ cao đẳng đào tạo theo tín chỉ: 200.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Hệ cao đẳng đào tạo theo niên chế: 645.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Hệ trung cấp đào tạo theo niên chế: 565.000 VNĐ/tín chỉ

Sau Đại học:

 • Nghiên cứu sinh: 2.000.000 VNĐ/tháng.
 • Cao học: 1.200.000 VNĐ/tháng.
 • Đào tạo bồi dưỡng nâng cao: 10.000.000 VNĐ/tháng

Chính sách học bổng và học phí Đại học Hàng Hải 

Chính sách học bổng tại trường 

Sinh viên có điểm trung bình học bổng (ĐTBHB) đạt loại Khá trở lên, có điểm đánh giá học phần C trở lên ở lần thi thứ nhất đối với đào tạo theo hệ thống tín chỉ, học đúng tiến độ, vượt tiến độ, điểm rèn luyện đạt loại Khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức Khiển trách trở lên trong học kỳ xét cấp học bổng thì được đưa vào diện xét cấp học bổng khuyến khích học tập, cụ thể:

 • Mức học bổng loại Khá: Có ĐTBHB đạt loại Khá 2.50 ≤ ĐTBHB < 3.20 và điểm rèn luyện đạt 70 điểm trở lên.
 • Mức học bổng loại Giỏi: Có điểm ĐTBHB đạt loại Giỏi  3.20 ≤ ĐTBHB < 3.60 và điểm rèn luyện đạt 80 điểm trở lên.
 • Mức học bổng loại Xuất sắc: Có điểm ĐTBHB đạt loại Xuất sắc ≥ 3.60 và điểm rèn luyện đạt 90 điểm đến 100 điểm.
 • HBKKHT được cấp theo từng học kỳ, 2 lần/ 1 năm (5 tháng/ 1 học kỳ) và cấp 10 tháng trong năm học.

Ghi chú: Đối với các sinh viên diện chuyển ngành, chuyển trường thì trước khi xét học bổng cho 2 học kỳ kế tiếp, điểm TBCHB bị trừ đi 0,4 điểm.

Chính sách học phí Đại học Hàng Hải

Đối tượng được miễn học phí

 • Người có công với cách mạng. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh.
 • Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
 • Con của anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.
 • Sinh viên là con liệt sĩ
 • Sinh viên là con của thương binh
 • Sinh viên là con của bệnh binh
 • Sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
 • Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học giáo dục đại học văn bằng thứ nhất mồ côi, không có nguồn nuôi dưỡng thuộc đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại điều 5, Nghị định 20/2021/NĐ-CP
 • Sinh viên khuyết tật
 • Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc ông bà (trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo
 • Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người có hộ khẩu thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển theo quy định của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Đối tượng được miễn giảm học phí 

 • Miễn giảm 70% đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Miễn giảm 50% đối với sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

Xem thêm: Các Trường Đại học ở Hải Phòng: Danh sách chi tiết

Trên đây là bài viết cung cấp thông tin về Đại học Hàng Hải học phí trong các năm. Hy vọng bạn đọc đã nắm được thông tin về mức học phí tại trường. Để xem học phí trong năm của những ngôi trường khác, mời bạn ghé thăm cẩm nang nghề nghiệp nhé!


Với gần 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng việc làm, tư vấn nghề nghiệp. Mình hi vọng những kiến thức chia sẻ trên website sẽ giúp ích được cho bạn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, thu nhập hấp dẫn

Tìm việc ngay

Tin mới nhất

Cẩm nang kiến thức về tuyển dụng, tìm việc làm mới nhất 2024 | News.timviec.com.vn
Công ty TNHH Truyền thông Tầm Nhìn Cộng

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, ô D32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 0981 448 766

Email: [email protected]

VỀ CHÚNG TÔI

News.timviec.com.vn là website cung cấp thông tin liên quan đến nhân sự, nghề nghiệp do Timviec.com.vn vận hành nhằm giúp doanh nghiệp, nhân sự tuyển dụng, người đi làm, người tìm việc cập nhật thông tin và đáp ứng được mong muốn của mình.

KẾT NỐI

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số 54/2019/SLĐTBXH-GP do Sở lao động thương binh và xã hội cấp ngày 30 tháng 12 năm 2019.