Công việc part time có được đóng bảo hiểm hay không

Quảng cáo

Công việc part time có được đóng bảo hiểm hay không. Đây là quyền lợi cơ bản của lao động nhưng lại bị bỏ quên khá nhiều.

Quyền lợi của người làm việc part time

Công việc part time là những vị trí không làm việc trọn vẹn thời gian như những lao động bình thường. Trong đó, công việc thường có thời gian ngắn; khối lượng công việc ít. Tuy nhiên, các quyền lợi cơ bản của người làm vẫn cần phải được đảm bảo theo quy định pháp luật.

Công việc part time có được đóng bảo hiểm hay không - Ảnh 1
Quyền lợi của người làm việc part time

Điều 34: Người lao động làm việc không trọn thời gian

  • Người lao động làm việc không trọn thời gian là người lao động có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần được quy định trong pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc quy định của người sử dụng lao động.
  • Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp đồng lao động.
  • Người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Trong đó, việc đóng bảo hiểm đối với nhân sự các vị trí công việc part time là một quyền  lợi cơ bản mà người lao động xứng đáng được hưởng.

Xem thêm: Cách rút bảo hiểm xã hội trong 1 lần dành cho lao động

Điều kiện để lao động part time được đóng bảo hiểm

Đối với những người làm công việc part time. Luật bảo hiểm xã hội đã có những quy định rõ ràng như sau:

Điều 2: Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

  • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
  • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

Những trường hợp lao động part time không được đóng bảo hiểm xã hội 

Luật bảo hiểm xã hội hiện cũng quy định rõ về các trường hợp không được đóng bảo hiểm đối với công việc part time như sau:

Quảng cáo
  • Các lao động có hợp đồng làm việc dưới 1 tháng thì không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
  • Hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên thì phải tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, nếu người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó.
Công việc part time có được đóng bảo hiểm hay không - Ảnh 2
Những trường hợp lao động không đóng bảo hiểm xã hội

Bên cạnh đó, nếu điều kiện phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc về thời hạn hợp đồng đối với công việc part time nhưng các nhân sự lại có mức lương thấp hơn lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng thì lao động cũng sẽ không được đóng bảo hiểm xã hội. Điều này được quy định rõ tại điều 6, luật bảo hiểm xã hội như sau:

Điều 6: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc theo quy định tại Điều 89 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

2.6. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản này không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Có thể thấy, kể cả là bạn làm công việc part time thì vẫn sẽ được đóng bảo hiểm như lao động làm full time. Tuy vậy, việc có được đóng bảo hiểm hay không lại phụ thuộc vào hợp đồng lao động. Trong đó, cụ thể nhất là thời hạn và mức lương của lao động.

Và trên thực tế, dù đây là quyền lợi cơ bản nhưng lại thường bị người lao động cũng như người sử dụng lao động bỏ qua. 

Xem thêm: Không chốt sổ bảo hiểm xã hội: Lao động nên làm gì với công ty cũ

Quảng cáo