Cách tính tiền lãi chậm đóng BHXH đối với các doanh nghiệp

Quảng cáo

Người sử dụng lao động sẽ có trách nhiệm thanh toán tiền đóng BHXH theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Vậy nếu người sử dụng lao động chậm đóng BHXH sẽ phải chịu tiền lãi ra sao? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cách tính tiền lãi chậm đóng BHXH dành cho người sử dụng lao động.

Chậm đóng BHXH trong bao lâu sẽ bị tính lãi?

Cách tính tiền lãi chậm đóng BHXH đối với các doanh nghiệp - Ảnh 1
Tiền lãi đóng chậm BHXH

Chậm đóng tiền bảo hiểm là một trong những hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật BHXH năm 2014. Cùng với đó, khoản 3 Điều 122 Luật này đã quy định về việc xử lý vi phạm đối với hành vi này như sau:

Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 17 của Luật này từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng;…

Theo đó, doanh nghiệp được phép chậm đóng BHXH dưới 30 ngày. Nếu chậm nộp BHXH từ 30 ngày trở lên sẽ phải nộp thêm số tiền lãi cho Qũy BHXH.

Xem thêm: Cách rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần mà người lao động cần biết [UPDATE]

Cách tính tiền lãi chậm đóng BHXH năm 2021

Căn cứ Điều 37 Quyết định số 595/QĐ-BHXH, phương thức tính lãi chậm đóng BHXH là ngày đầu hằng tháng. Theo đó, lãi chậm nộp BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN sẽ được tính theo công thức sau:

Công thức:

lcđi     =     pcđi       x       k

Trong đó:

  • Lcđi: tiền lãi chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN tính tại tháng i (đồng).
  • Pcđi: số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN chậm đóng quá thời hạn phải tính lãi tại tháng i (đồng), được xác định như sau:

    Pcđi = Plki – Spsi (đồng)

    – Plki: tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải đóng lũy kế đến hết tháng trước liền kề tháng tính lãi i (không bao gồm số tiền lãi chậm đóng, lãi truy thu các kỳ trước còn nợ nếu có).

    – Spsi: số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải đóng phát sinh chưa quá hạn phải nộp

  • k: lãi suất tính lãi chậm đóng tại thời điểm tính lãi (%)

Căn cứ Thông báo số 123/TB-BHXH ngày 14/1/2021 của BHXH Việt Nam, mức lãi suất từ quỹ đầu tư từ quỹ BHXH năm 2020 là 5,02%/năm, lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 09 tháng do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày 31/12/2020 là 3,08%/năm.

Do đó, mức lãi suất chậm đóng được áp dụng từ ngày 01/01/2021 như sau:

Cách tính tiền lãi chậm đóng BHXH đối với các doanh nghiệp - Ảnh 2

Ví dụ minh họa

Doanh nghiệp A đóng bảo hiểm theo phương thức đóng hàng tháng. Tính đến hết tháng 02/2021, doanh nghiệp A còn nợ số tiền đóng BHXH như sau:

+ BHXH, BHTN là: 50 triệu đồng;

Quảng cáo

+ BHYT là 10 triệu đồng;

Trong đó: số tiền phải đóng bảo hiểm của tháng 02/2021 là:

+ BHXH, BHTN: 25 triệu đồng

+ BHYT: 05 triệu đồng

Nếu đến ngày 02/3/2021, doanh nghiệp A mới đóng BHXH, BHTN, BHYT thì số tiền lãi chậm đóng được tính như sau:

Tiền lãi chậm đóng BHXH, BHTN là:

(50 triệu đồng – 25 triệu đồng) x 0,8366% = 0,20915 triệu đồng

Tiền lãi chậm đóng BHYT là:

(10 triệu đồng – 05 triệu đồng) x 0,5134% = 0,02567 triệu đồng

Như vậy, tổng số tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN thu thêm đối với doanh nghiệp A tại thời điểm nộp ngày 02/3/2021:

209.150 + 25.670 = 234.820 đồng.

Tham khảo – Những điều người lao động cần biết về phụ cấp lương năm 2021

Nguồn: Luật Việt Nam

Quảng cáo