Phụ lục hợp đồng là gì – Download mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Phụ lục hợp đồng là gì? Đây là phần tài liệu đi kèm khi muốn bổ sung, sửa đổi hợp đồng lao động hay các dạng hợp đồng thường gặp khác. 

Phụ lục hợp đồng là gì?

Phụ lục hợp đồng là phần tài liệu đi kèm hợp đồng dân sự với mục đích quy định chi tiết hoặc bổ sung, sửa đổi các điều khoản cho hợp đồng. Nói một cách dễ hiểu hơn, phụ  lục hợp đồng chính là các điều khoản đã được bổ sung vào hợp đồng sau thời điểm soạn thảo xong. Phụ lục là một phần của hợp đồng và chúng gắn kết mật thiết. Vì thế, nội dung của phụ lục không được mâu thuẫn với nội dung hợp đồng.

► Xem thêm khái niệm hợp đồng là gì?

Phụ lục hợp đồng là gì – Download mẫu phụ lục hợp đồng lao động - Ảnh 1
Phụ lục hợp đồng là gì?

Nội dung phụ lục hợp đồng

Như đã đề cập ở trên, nội dung của phần phụ lục đi kèm không được trái với nội dung của hợp đồng. Cụ thể:

 • Trong trường hợp phụ lục có điều khoản trái với nội dung điều khoản của  hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ khi giữa các bên có đưa ra thỏa thuận nào đó khác. Nếu các bên chấp nhận việc phụ lục có điều khoản trái với điều khoản của hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.
Phụ lục hợp đồng là gì – Download mẫu phụ lục hợp đồng lao động - Ảnh 2
Nội dung phụ lục hợp đồng
 • Nếu phụ lục bị vô hiệu thì hợp đồng vẫn có hiệu lực, tuy nhiên nếu ngược lại hợp đồng vô hiệu một phần hoặc toàn bộ thì phần phụ lục cũng bị vô hiệu tương ứng với điều khoản bị vô hiệu ở hợp đồng

Hiệu lực

Phụ lục hợp đồng cũng có hiệu lực như hợp đồng. Bản phụ lục thường được ban hành kèm theo hợp đồng, nó không thể bị tách bạch ra mà luôn phụ thuộc vào hợp đồng. Các phụ lục sẽ được thực hiện đồng thời với thời điểm thực hiện hợp đồng. Với trường hợp phụ lục và nội dung hợp đồng có sự chênh lệch, không “khớp” thì các điều khoản trong phụ lục trái với điều khoản trong hợp đồng sẽ bị coi là không có hiệu lực. Tuy nhiên sự chênh lệch được sự thống nhất và đồng thuận của các bên liên quan thì các điều khoản ấy sẽ có hiệu lực và các điều khoản tương tự trong hợp đồng được coi là đã được sửa đổi.

Phân loại phụ lục hợp đồng

Khi các bên thực hiện hợp đồng, các vấn đề khó lường có thể phát sinh. Vì vậy, họ sẽ chọn cách ký phụ lục hợp đồng để đảm bảo quyền lợi. Và phụ lục cũng được chia thành nhiều loại tùy vào mục đích sử dụng. Dưới đây là một số loại phụ lục thường gặp khi ký hợp đồng.

Phụ lục hợp đồng là gì – Download mẫu phụ lục hợp đồng lao động - Ảnh 3
Phân loại phụ lục hợp đồng
 • Phụ lục gia hạn hợp đồng: Dùng để gia hạn thêm thời gian thực hiện hợp đồng
 • Phụ lục điều chỉnh hợp đồng: Dùng để điều chỉnh một điều khoản nào đó của hợp đồng
 • Phụ lục bổ sung hợp đồng: Dùng để bổ sung thêm các điều khoản phát sinh về sau
 • Các loại phụ lục khác: Phụ lục hợp đồng tăng lương; bổ sung hàng hóa…

Những điều cần lưu ý khi lập phụ lục hợp đồng

Trước khi lập phụ lục hợp đồng, chúng ta cần chú ý đến 2 phần chính là hình thức và nội dung. Cụ thể là:

 • Mặt hình thức: Phụ lục là yếu tố không thể thiếu được trong hợp đồng. Vì thế cho nên nếu hợp đồng đã được soạn thảo thành văn bản, được công chứng, chứng thực… đầy đủ thì phụ lục cũng phải tuân thủ những quy tắc tương đương.
 • Mặt nội dung: Hiệu lực và nội dung của phụ lục hợp đồng phụ thuộc hoàn toàn vào các nội dung tương tự trên hợp đồng. Vì vậy, khi chúng ta tạo phụ lục thì nhất định phải dựa theo nội dung của hợp đồng. Nói chung, nội dung của phụ lục hợp đồng phải đảm bảo tuân thủ đúng nội dung của hợp đồng, phải có sự nhất quán chứ không được phép mâu thuẫn hay khác biệt với nội dung của hợp đồng. Đồng thời, nó cũng không được vi phạm pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa của Việt Nam.

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu tâm đến vài điều nho nhỏ nhưng quan trọng dưới đây:

 • Ghi rõ tên và số hợp đồng, thời điểm làm hợp đồng
 • Ghi rõ các bên tham gia là những đối tượng nào
 • Liệt kê thông tin của chủ thể hợp đồng: Nếu chủ thể là cá nhân thì phải có đủ thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/căn cước công dân/hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại… Còn nếu chủ thể là tổ chức thì phải có đủ thông tin về người đại diện cho tổ chức và giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức ấy.

Các mẫu phụ lục hợp đồng thông dụng

Dưới đây là một số mẫu phụ lục hợp đồng thông dụng để bạn tham khảo. Các bạn có thể download các mẫu phụ lục hợp đồng ở cuối mỗi mẫu phụ lục nhé.

Mẫu phụ lục hợp đồng cơ bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số……………..

–    Căn cứ theo HĐKT số………….đã ký ngày ……., tháng……., năm…………

–    Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên……………………………………………………

Chúng tôi gồm có.

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………

Đại diên         : Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ         : Giám đốc

Địa chỉ           : ………………..

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :……………….

Số tài khoản  :………………..

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY……………………………………

Đại diên         : Nguyễn Văn B

Chức vụ         : Giám đốc

Địa chỉ           : ……………….

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :……………….

Số tài khoản  :………………..

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số……. về …………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

1. …………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………

5. Điều khoản chung :

5.1  Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số …………………

5.2   PL HĐ được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …….

5.3   Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số…và có giá trị kể từ ngày ký………….

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

ĐẠI  DIỆN BÊN B

 GIÁM ĐỐC

Bạn có thể download mẫu phụ lục hợp đồng này TẠI ĐÂY

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….. , ngày….. tháng….. năm ….

Tên đơn vị:…….

Số:………………..

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:………………………. Quốc tịch:………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện cho (1): …………………………………………. Điện thoại:……………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Và một bên là Ông/Bà:………………………………….. Quốc tịch:……………………………………………….

Sinh ngày……… tháng……. năm…… tại………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp (2):……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………..

Số CMTND:……. cấp ngày…../…../…… tại……………………………………………………………………………

Số sổ lao động (nếu có):………. cấp ngày……./……/………tại………………………………………………..

Căn cứ Hợp đồng lao động số…. ký ngày…./…./…. và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào…..):

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số…….. , được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

Người lao động

(Ký tên)

Ghi rõ Họ và Tên

Người sử dụng lao động

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi rõ Họ và Tên

Bạn có thể download mẫu phụ lục hợp đồng này TẠI ĐÂY

Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG MUA BÁN…………/2013/HĐDV/…………

(V/v: ……………………………………………….)

Hôm nay, ngày     tháng     năm 2013, tại địa chỉ ……………………………….., chúng tôi gồm:

1. BÊN A:  CÔNG TY

Địa chỉ:

Đại diện:

Chức danh:

2. BÊN B:  CÔNG TY

Địa chỉ:

Đại diện:

Chức danh:

Hai bên đồng ý ký kết phụ lục hợp đồng dịch vụ số ………./HĐDV/2013/………… để ghi nhận phần nội dung bổ sung cho các điều khoản của hợp đồng chính.

1. Nội dung bổ sung:

2. Lý do bổ sung:

3. Cam kết của các bên:

– Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận.

– Tạo các điều kiện theo quy định của pháp luật để bên còn lại thực hiện hợp đồng.

4. Thời điểm phát sinh hiệu lực:

5. Các nội dung khác

Phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Bạn có thể download mẫu phụ lục hợp đồng này TẠI ĐÂY

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số……………..

–    Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày ……., tháng……., năm……………

–    Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm có.

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………..

Đại diên          : Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ          : Giám đốc

Địa chỉ            : ………………

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :……………….

Số tài khoản   :………………..

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY…………………………………………………..

Đại diên          : Nguyễn Văn B

Chức vụ          : Giám đốc

Địa chỉ            : ………………

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :……………….

Số tài khoản   :………………..

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số……. về ………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày…tháng……năm………cụ thể như sau:

1.  …………………..…………………..…………………..…

2.  …………………..…………………..…………………..…

3.  …………………..…………………..…………………..…

4.  …………………..…………………..…………………..…

5. Điều khoản chung :

5.1  Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số …………….

5.2   PL HĐ được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …….
5.3   Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số…và có giá trị kể từ ngày ký……..

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

ĐẠI  DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC

Bạn có thể download mẫu phụ lục hợp đồng này TẠI ĐÂY

Trên đây là bài viết tổng hợp về phụ lục hợp đồng. Chúng tôi đã giúp bạn lý giải phụ lục hợp đồng là gì và cung cấp thêm các thông tin khác như nội dung – hiệu lực của phụ lục hợp đồng; các mẫu phụ lục thông dụng… Mong rằng bạn sẽ thấy đây là những kiến thức bổ ích!


Với gần 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng việc làm, tư vấn nghề nghiệp. Mình hi vọng những kiến thức chia sẻ trên website sẽ giúp ích được cho bạn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, thu nhập hấp dẫn

Tìm việc ngay

Tin mới nhất

Cẩm nang kiến thức về tuyển dụng, tìm việc làm mới nhất 2024 | News.timviec.com.vn
Công ty TNHH Truyền thông Tầm Nhìn Cộng

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, ô D32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 0981 448 766

Email: [email protected]

VỀ CHÚNG TÔI

News.timviec.com.vn là website cung cấp thông tin liên quan đến nhân sự, nghề nghiệp do Timviec.com.vn vận hành nhằm giúp doanh nghiệp, nhân sự tuyển dụng, người đi làm, người tìm việc cập nhật thông tin và đáp ứng được mong muốn của mình.

KẾT NỐI

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số 54/2019/SLĐTBXH-GP do Sở lao động thương binh và xã hội cấp ngày 30 tháng 12 năm 2019.