Năm 2021: Về hưu đóng bao nhiêu năm BHXH được nhận lương tối đa

Người lao động về hưu năm 2021 cần đóng bao nhiêu năm BHXH sẽ nhận được lương tối đa? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây!

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng lương hưu tối đa là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Vậy với những người về hưu năm 2021 phải đóng bao nhiêu năm bảo hiểm xã hội mới được hưởng theo tỷ lệ 75%?

Đối với các lao động nam

Năm 2021: Về hưu đóng bao nhiêu năm BHXH được nhận lương tối đa - Ảnh 1

Việc tính mức lương hưu hàng tháng của lao động nam năm 2021 được thực hiện theo nguyên tắc:

– Đóng đủ 19 năm bảo hiểm xã hội thì được 45% (năm hiện nay là 18 năm).

– Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%.

Như vậy, lao động nam đủ điều kiện về hưu năm 2021, để được nhận lương hưu với tỷ lệ tối đa 75% phải đóng từ đủ 34 năm bảo hiểm xã hội.

Xem thêm: Cách tính lương hưu năm 2021 cho người lao động mới nhất [UPDATE]

Đối với các lao động nữ

Năm 2021: Về hưu đóng bao nhiêu năm BHXH được nhận lương tối đa - Ảnh 2

Việc tính mức lương hưu hàng tháng của lao động nữ năm 2021 được thực hiện theo nguyên tắc:

– Đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%.

– Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%.

Như vậy, lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2021, để được nhận lương hưu với tỷ lệ tối đa 75% phải đóng từ đủ 30 năm bảo hiểm xã hội.

Lưu ý: Đối với trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu thì theo nguyên tắc mức hưởng lương hưu được tính như trên với mức tối đa 75%; sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Vì vậy những trường hợp bị trừ tỷ lệ lương hưu sẽ không được hưởng lương hưu với mức tối đa.

Nguồn: Người Lao Động