Startup iMotorbike ra về tay trắng tại Shark Tank Việt Nam - Ảnh 1